פיצוץ צינור מים מתחת לכיור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוץ צינור מים מתחת לכיור: מן הנתונים שבאו בפני ביהמ"ש, עולה כי בתאריך 5.2.11, יום שבת בשבוע, בשעת בוקר, בעת שהתובעים ישנו עדיין, התפוצץ צינור של מים מתחת לכיור בדירתם של הנתבעים, הגרים באותו בניין בו מתגוררים התובעים, בדירה המצויה קומה 1 מעל דירת התובעים. כתוצאה מן הפיצוץ, זרמו כמויות גדולות של מים ממרפסת השירות של דירת הנתבעים אל עבר דירת התובעים, זרמו אל המטבח ומשם אל תוך הסלון של דירת התובעים. התובעים, שהתעוררו למראה ההצפה בדירתם, ניסו לאתר את הנתבעים בביתם, אך אלה לא נמצאו שם וועד הבית המשותף, אליו פנו התובעים, עשה לסגירת ברז המים המרכזי של דירת הנתבעים, כאשר עד לאותו שלב זורמים המים כל העת לדירת התובעים. כתוצאה מן ההצפה, נגרמו נזקים לשני שטיחים שהיו מונחים על ריצפת הסלון בבית התובעים. התובעים ניסו לתקן את הנזקים לשטיחים על ידי מסירתם לניקוי, תמורתו שילמו 1,350 ₪. משהסתבר כי כתוצאה מן הרטיבות שספגו השטיחים, צבעיהם התערבבו האחד עם השני, כך שלא ניתן היה עוד לנקותם - פנו התובעים אל חנות לשטיחים והחליפו את שני השטיחים שניזוקו בשטיחים חדשים, אך הוסיפו עוד סך של 10,000 ₪, תמורת השטיחים החדשים. בסה"כ הוכח כי התובעים נשאו, כתוצאה מן ההצפה בדירתם, בנזקים ישירים בסך של 11,350 ₪. הנתבעים אישרו את כל העובדות להן טענו התובעים בכל המתייחס לפיצוץ הצינור בדירתם, אך טענו כי זרימת המים לדירתם של התובעים נבעה מכך שבמרפסת הטפטוף של דירת הנתבעים, המצויה מחוץ לדירה, אך הינה חלק ממנה, בנוסף לפתח הניקוז המובנה הקיים בה, היה פעור חור שדרכו זרמו המים הרבים שהצטברו במרפסת כתוצאה מן ההצפה בדירתם וחדרו אל תוך דירת התובעים. הנתבעים פנו אל הצדדים השלישיים, מי שבנו את הבית המשותף בו מצויות דירות הצדדים ומכרו את הדירה לנתבעים והודיעום על ההצפה ואכן נציג מטעמם של הצדדים השלישיים הגיע ואטם באמצעות בניה את החור שבריצפת מרפסת הטפטוף של הנתבעים. אין חולק כי באותה העת התקיימה עדיין אחריותם של הצדדים השלישיים בכל הקשור לבניית הבית המשותף. בנסיבות אלה, הגישו הנתבעים הודעת צד ג' אל הצדדים השלישיים, בטענה כי הם האחראים להימצאות החור במרפסת הטפטוף וכי התרשלו כאשר הותירו את החור פעור ולא עשו לתיקונו. הצדדים השלישיים הכחישו בכתב הגנתם את חבותם בגין נזקי ההצפה. לטענתם, כעולה מכתב הגנתם להודעה לצד ג', החור דרכו זרמו המים הינו פתח המשמש לניקוז המים ומצוי בכל אחת ממרפסות הטפטוף. במהלך שמיעת הראיות, הסתבר כי לא כך הוא ואין ענייננו בפתח הניקוז שאכן קיים בכל מרפסת אלא בחור נוסף, גדול, שדרכו זרמו המים אל תוך דירת התובעים. אלמלא קיומו של אותו חור, היו המים הרבים מתנקזים דרך פתח הניקוז, גם אם באיטיות רבה יותר, אך לא חודרים אל תוך דירת התובעים ולא גורמים לנזקים. כן נטען בכתב תשובתם של הצדדים השלישיים כי "ניכר שסמרטוט ישן הושאר במרפסת הטפטוף, סתם את פתח הניקוז וגרם להצפה". במהלך שמיעת הראיות הסתבר כי לא נראה כל סמרטוט ישן במרפסת הטפטוף והשערת הצדדים השלישיים בדבר הימצאותו - לא הוכחה והינה נדחית על ידי. אף טענת הצדדים השלישיים כאילו אותו חור דרכו זרמו המים לא נמצא על גבי הריצפה של מרפסת הטפטוף אלא מעליה - לא הוכחה, כאשר מן התצלומים שהוגשו לביהמ"ש עולה כי החור היה בריצפת המרפסת ומכל מקום, גם אם היה מוגבה, דרכו חדרו המים אל דירת התובעים. בכתב הגנתם להודעה לצד ג', אישרו הצדדים השלישיים כי מי שסיפקה להם את הברז שבו ארעה התקלה היתה חברת מדגל גליל ים וזו הודתה בפניהם כי חלה תקלה גורפת בכל הברזים מסוג זה שהותקנו בבניין וחלק מן הברזים אף הוחלפו על ידם באחרים, לפי דרישת הדיירים. הצדדים השלישיים לא מצאו לנכון להגיש הודעה לצד רביעי, לחב' מדגל גליל ים, בטענה כי עליה לשפותם בגין כל חיוב שיחוייבו בו. בנסיבות אלה כולן, הנני קובעת כי הוכח שכתוצאה מזרימת המים הגדולה מדירת הנתבעים אל דירת התובעים, נגרמו להם נזקים מיוחדים בסך של 11,350 ₪. כן הנני מעריכה את נזקיהם הכלליים בגין ההצפה בסך של 1,000 ₪. הנני קובעת כי הוכח שמקור הנזק לדירת התובעים הינו בדירת הנתבעים וכי הינם אחראים, כבעלי הנכס, לכל נזק שנגרם לתובעים כתוצאה מדירתם. כן הנני קובעת כי הוכחה הודעת הצד השלישי ששלחו הנתבעים, משמע - כי על הצדדים השלישיים לשאת בנזקים, כאשר זרימת המים לדירת התובעים נעשתה דרך החור הפעור במרפסת הטפטוף של הנתבעים, חור שעל הצדדים השלישיים היתה החובה לתקנו, עם ביצוע פעולות הבניה של הבית המשותף או בשלב מאוחר יותר, אך בטרם תימכר הדירה על ידם לנתבעים. אכן, התובעים לא הגישו תביעה כנגד הצדדים השלישיים, אך עפ"י קביעות הסעיף 62 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), אין ביהמ"ש לתביעות קטנות קשור בסדרי הדין הנוהגים בביהמ"ש ואינו מוסמך לפעול בדרך הנראית לו כמועילה ביותר לקבלת הכרעה צודקת, נכונה. הואיל ועמדת הצד השלישי נפרשה במלואה בביהמ"ש, כך שהצדדים השלישיים התגוננו באופן מלא בפני התביעה, הנני סבורה כי יש לחייב את הצדדים השלישיים, ישירות, בפיצוי התובעים. אשר על כן, הנני מחייבת את הצדדים השלישיים, במאוחד ובמיוחד, לשלם לתובעים, במאוחד ובמיוחד, את הסך של 11,350 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כן הנני מחייבת את הצדדים השלישיים, במאוחד ובמיוחד, לשלם לתובעים, במאוחד ובמיוחד, את הסך של 1,000 ₪ בגין הוצאות המשפט, לרבות אגרת הגשת התביעה. אף סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. אין צו נוסף להוצאות. יש זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה וזאת תוך 15 יום ממועד המצאת פסק דין זה. נזקי מיםתביעות מטבחיםפיצוץ בצנרתמים