מהי ידיעה שיפוטית ?

##מהי ידיעה שיפוטית ?## העניינים המצויים בגדר 'ידיעה שיפוטית' זכו להתייחסות ענפה בפסיקה, בכל ערכאות בית המשפט, וזו אּמצה את דעתו של המלומד א' הרנון בספרו "דיני ראיות" הדפסה רביעית תשמ"ה-1985, כדלקמן: "יש שבית המשפט אומר כי הוא מפעיל את ידיעתו השיפוטית (takes judicial notice) בעניין מסוים. פירוש הדבר, בית המשפט קובע ממצא ללא קבלת ראיות, כי הדבר הוא מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה. העיקרון חל הן במשפטים האזרחיים והן במשפטים פליליים. הוא נקלט בארץ מן המשפט המקובל..." (שם, בעמוד 39). ובהמשך: "ניתן לומר כי ההסתמכות על העיקרון אפשרית בעיקר בשלוש קטגוריות של עניינים: (א) עובדות ברורות הידועות לכל אדם סביר גם ללא עיון במקורות כלשהם. (ב) עובדות הניתנות לבירור ולקביעה מדויקת על ידי היזקקות מהירה ונוחה אל מקורות אשר אינם שנויים במחלוקת. (ג) עניינים הכלולים במסגרת ה"דין", אשר לגביו מורה החוק החרות שהוא כמפורסמות שאינן צריכות ראייה... בהדרגה הגיעו להכרה שיש להרחיב את המושג של ידיעה שיפוטית, כך שיכלול תחום של עובדות שאמנם אינן ידועות לכל, אך הניתנות בנקל לבירור מיידי ומדויק, בעזרת מקורות מוסמכים אשר אינם שנויים במחלוקת. תחום זה כולל בין השאר, עקרונות מדעיים, עובדות היסטוריות, קיומם של מנהגים וענייני מדינה- כגון ריבונות, גבולות, הכרה." [א' הרנון, שם בעמודים 40 ו-45]. ##פסקי דין רלוונטיים בנושא ידיעה שיפוטית: ## רע"א  5577/08 בנק הפועלים בע"מ נ' פסגות גליל גולן - אגש"ח בע"מ [2008] ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ [2006] רע"א 9728/04 עצמון ואח' נ' חיפה כימיקלים בע"מ נט(3) 760 [2005]. שאלות משפטיותידיעה שיפוטית