מינוי מומחה לכף יד בתביעה נגד ביטוח לאומי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי מומחה לכף יד בתביעה נגד ביטוח לאומי: 1. התובע הגיש לנתבע תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה בגין פגיעה בשורשי כפות הידיים עקב עבודתו במפעל קליל תעשיות בע"מ. תביעתו נדחתה בנימוק כי אין קשר בין תנאי עבודתו של התובע ותסמונת התעלה הקרפלית בה חלה. על כך התביעה שבפנינו. 2. לטענת התובע, עבודתו מתבצעת תוך הפעלת מאמץ על שרשי כפות הידיים ותוך ביצוע פעולות החוזרות ונשנות ברצף ובמחזוריות והן אשר הביאו לפגיעה ולנזק בשרשי כפות ידיו. 3. ואלה העובדות כפי שהוכחו בפנינו: א. התובע יליד 1967. ב. מאז שנת 1995 מועסק התובע במפעל קליל תעשיות. ג. התובע עובד 7.5 שעות עבודה ביום, 5 ימים בשבוע, וביום שישי 6 שעות עבודה. 3 פעמים בשבוע עובד התובע, בנוסף , 4 שעות נוספות כל פעם. ד. משנת 1995 ועד שנת 2004 עבד התובע במחסן המפעל וביצוע עבודות שונות. התובע העיד כי מילא תפקידים מגוונים ובכללם מלגזן, קבלת סחורה, סידור סחורה במחלקה ובניית מתקנים מעץ הקרויים "חתים" לצורך אחסון הפרופילים. בשנים 2002-2004 לערך עבד כמלגזן במחסן. ה. התובע אישר כי עבודתו בתקופה זו היתה מגוונת, וכי מידי יום קיבל סידור עבודה ממנהל המחסן. התובע העיד כי בתקופה לאחר מכן, בשנת 2005 לערך, עבודתו השתנתה במובן זה שכל יום עשה אותו הדבר (עמ' 2 לפרוטוקול). ו. מתוך עדות התובע עולה, כי בתקופת העבודה הראשונה, שמשנת 1995 ועד 2004-2005, עבודתו הייתה עבודה מגוונת שהשתנתה מידי יום לפי הצורך, וכללה אף עבודה על מלגזה. מסקנתנו הינה, לפיכך, כי בתקופת העבודה הראשונה לא הניח התובע תשתית עובדתית למיקרו טראומה או למחלת מקצוע בגין הפגיעה בשרשי כפות הידיים. ז. משנת 2005 לערך עובד התובע במחסן בסידור חבילות פרופילי אלומיניום, אריזתם והכנתם ללקוחות. ח. התובע מעביר פרופילי אלומיניום באורך של 6 מ', יחד עם עובד נוסף, "מקסטות" - חבילות פרופילים היוצאות ממחסן אוטומטי, לסטנד בגובה של שולחן. המרחק עד הסטנד הוא כמטר, מטר וחצי. משקל פרופיל יכול לנוע בין 10 ל- 40 ק"ג. ט. על גבי הסטנד מרכיב התובע חבילה של פרופילים בגדלים או משקלים שונים לפי הזמנת הלקוח, עד לחבילה בגובה של כחצי מ' ועד למשקל של כ- 500 ק"ג. י. כל חבילה יש צורך לארוז בנייר משני צדדיה ומעליו ניילון נצמד אותו מסובבים סביב החבילה, 3 פעמים מכל צד. הניילון נמצא בגליל המולבש על גבי ידית אותה אוחז התובע בידו הימנית, ובתנועות סיבוביות מלפף סביב החבילה. לעיתים אורז התובע בנייר ובניילון, באותו האופן, גם פרופילים עודפים מהקסטות, המוחזרים למחסן. יא. כאשר מדובר בהזמנה של יותר מ- 500 ק"ג, התובע מעביר את הפרופילים למתקן הנקרא "חת" הנמצא בגובה כ- 40 ס"מ מהרצפה, אליו מוכנסים הפרופילים עד לגובה כ- 1.20 מ' בערך. יב. לטענת התובע, בהרמת חבילות פרופילים מהקסטה, ידו השמאלית מתאמצת יותר. יג. ידו הדומיננטית של התובע היא יד ימין. 4. לטענת התובע, עבודתו דורשת מאמץ בכפות הידיים. העבודה כוללת תנועה חוזרת ונשנית של תפיסה והרמה וכן תנועה סיבובית של כף היד המבוצעת במשך שעות מידי יום. 5. לטענת הנתבע, מדובר בפרופילים במידות שונות ובמשקלים שונים הדורשים אחיזה שונה. גם הנחת הפרופילים מתבצעת לגבהים שונים כך, שהתנועות הן תנועות משתנות שאינן עונות על דרישת החזרתיות הנדרשת במיקרו טראומה. התנועה הסיבובית של ליפוף הניילון אינה מונוטונית, נדרשת במידת הצורך ונעשית לסירוגין עם הרמת הפרופילים וגם בה אין תשתית נדרשת למיקרו טראומה או למחלת מקצוע. 6. לאחר ששקלנו הראיות שבאו בפנינו, הננו בדעה כי התובע הניח בפנינו תשתית למינוי מומחה רפואי וזאת בגין עבודתו בתקופת העבודה שבין 2004/5 ועד היום. התובע עוסק מידי יום, כל היום, באחיזת פרופילים גדולים במשקלים כבדים, נשיאתם ממקום למקום ובפעולות אריזתם הנעשות באמצעות הידיים. אמנם, הפרופילים עצמם יכול שישתנו בצורתם, במידתם ובמשקלם אולם אופן אחיזתם באמצעות הידיים, "ליקוט" הפרופילים השונים והנחתם בחבילה לשם אריזה והעברה ללקוחות הינה פעולה זהה במהותה, החוזרת על עצמה עשרות פעמים במהלך יום עבודתו של התובע. כך גם פעולת האריזה בניילון החוזרת על עצמה במהלך היום תוך ביצוע תנועה סיבובית של שורש כף יד ימין בליפוף הניילון סביב חבילת הפרופילים שהכין התובע. 7. איסוף הפרופילים בחבילות הינה פעולה חוזרת ונשנית הדומה במהותה, אף אם קיימים הבדלים בצורה או במשקל הפרופיל. 8. כבר נפסק, כי התנועות הנדרשות כתשתית למיקרו טראומה אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן", דהיינו, דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר, בענייננו, כפות הידיים. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר. 9. אשר על כן, הננו ממנים את   ד"ר אבנר קרב, מנהל המחלקה לכירורגיה של היד, מבית חולים קפלן רחובות, לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם בחינת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה בתקופה השנייה כפי שפורטו לעיל, ומחלתו של התובע, אם כמחלת מקצוע על פי פריט 26 לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד- 1954 - דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק וזאת כתוצאה מעבודות המחייבות תנועות חד גוניות של האצבעות, כף יד או מפרק, לפי העניין, החוזרות ונשנות ברציפות, ואם על פי תורת המיקרוטראומה. 10.           ואלה המסמכים הרפואיים המצורפים להחלטה זו: א. תיקי רפואי אורטופדי (ידני וממוחשב) - קופ"ח כללית. ב. תיק רפואי כללי (ידני וממוחשב) - קופ"ח כללית. ג. תיק רפואי תעסוקתי (ידני וממוחשב) - קופ"ח כללית . ד. תוצאות בדיקת E.M.G מיום 12/3/08. ה. תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.   11..             ואלה הן השאלות שעליהן מתבקש המומחה לענות : מהי המחלה או המחלות מהן סובל התובע בכפות ידיו. האם מחלתו של התובע הינה בגדר מחלת מקצוע כמתואר בפריט 26 לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד- 1954 - דלקת של גידים ותיקיהם או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במרפק וזאת כתוצאה מעבודות המחייבות תנועות חד גוניות של האצבעות, כף יד או מפרק, לפי העניין, החוזרות ונשנות ברציפות האם ניתן למצוא קשר סיבתי כלשהו בין תנאי עבודתו של התובע, כפי שתוארו לעיל לבין הופעת מחלתו דלעיל, במועד בו הופיעה (גם אם הוחמר מצב המחלה או שהוחש בואה או התפרצותה עקב תנאי עבודתו של התובע, כל אחד מאלה מהווה קשר סיבתי כאמור)? אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם ניתן לקבוע שכל מאמץ פיזי שעשה התובע במסגרת עבודתו תוך שימוש בכפות ידיו גרם לו לפגיעה INJURY שלא ניתן להבחין בה ושאפשר ליחס אותה לזמן מסויים? אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית - ההיתה אותה פגיעה, פגיעה זעירה ובלתי הפיכה IRREVESIBLE כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים בתובע? ואם לאו - היש לראות במצב הקיים תוצאה של תהליך תחלואי רגיל או טבעי? במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה? במידה שהמצב הקיים נגרם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם יש בתובע גורמי סיכון והאם תנאי עבודתו הנ"ל השפיעו על המחלה הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים? האם המחלה הנטענת היתה מתפתחת ומדרדרת במהלך השנים כתוצאה מתהליך רפואי טבעי גם אלמלא היה התובע עובד בעבודתו? האם מצבו של התובע הוחמר בגלל אופי עבודתו ובאיזו מידה השפיעה עבודתו על החמרת מצבו? האם מדובר בהחמרה זמנית וחולפת? (יא). האם יש בתובע גורמי סיכון והאם תנאי עבודתו הנ"ל השפיעו על המחלה הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים (לרבות גורמי סיכון). 12.              שכר המומחה ישולם מקופת בית הדין. מינוי מומחהכף הידמומחהביטוח לאומי