שחרור ממעצר לצורכי

מעצר לצורכי חקירה מבוצע כאשר יש חשש שחשוד שיש עליו ראיות לכאורה - עלול לפגוע בהליכי החקירה. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שחרור ממעצר לצורכי חקירה: 1. אין בידי המשטרה שום ראיה שהעורר קשור לאירוע הירי. 2. העורר טען שהוא היה אצל X בסביבות השעה 21: 00-21: 30. אשתו של העורר מאשרת שהעורר היה אצל סולימאן בסביבות הזמן הזה; ואף סולימאן מאשר כי העורר היה אצלו, אם כי אינו נוקב בשום שעה ולא נשאל על שום שעה ספציפית. 3. שאר עדי האליבי לא נחקרו כלל, למרות שהייתה שהות וחובה לעשות כן עד היום. 4. מעצר לצורכי חקירה מבוצע כאשר יש חשש שחשוד שיש עליו ראיות לכאורה - עלול לפגוע בהליכי החקירה. 5. מאחר ששלושת המעורבים בירי היו רעולי פנים, ואף אחד מהעדים, כולל המתלונן עצמו, אינם מזהים את העורר, או בכלל מישהו משלושת המעורבים - אין שום סיבה להחזיק את העורר בהמשך מעצר, מה גם שאיננו יכול להשפיע על המשך החקירה. 6. אפילו היה העורר שקרן (עובדה שאינה מוכחת מהחומר שהוצג בפני), עדיין אין בכך כדי להצדיק את מעצרו לצורכי חקירה, שכן אין הצדקה לעצור אדם רק בשל היותו שקרן, כאשר אין שום בדל ראיה שהוא היה מעורב במעשה. 7. בשלב זה אין במשטרה שום עצור אחר הקשור לאירוע - פרט לעורר עצמו. 8. אני מורה על שחרור העורר מן המעצר כבר עתה. 9. מאחר שהיום יום שישי, ערב ראש השנה, והשעה 14: 25 ומזכירות בית המשפט כבר סגורה, אני מורה כי העורר יחתום על ערבות עצמית וימציא ערב צד ג' על סך 5,000 ש"ח ביום שני, 13.9.99 להבטחת התייצבותו במשטרה ובבית המשפט בכל עת שיוזמן, אם יוזמן. 10. העורר ישוחרר ברגע זה, ללא שום טפסי שחרור פורמליים נוספים, שכן החלטת בית המשפט היא האסמכתה המשפטית הנכונה לשחרורו.שחרור ממעצרמעצר