תאונת דרכים ויפלש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים ויפלש (Whiplash): 1. התובעת הגישה נגד הנתבעים תביעת נזיקין לפי חוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים בגין תאונת דרכים שאירעה לה ביום 15/9/96. 2. הנתבעים הודו בעצם קיום התאונה ובחובת הביטוחים ונותר לי איפוא לקבוע את גובה הנזק. המצב המשפטי 3. התובעת סבלה בעיקר מפגיעה הידועה "כצליפת שוט", קיבלה טיפול בחדר מיון ושוחררה למנוחה. 4. ביהמ"ש מינה את ד"ר חיים מיכליס להיות מומחה אשר הגיש את חוות דעתו ת1/ וקבע את נכותה הזמנית של התובעת כדלקמן: א. בשיעור של 100% מיום 15/9/96 עד 15/12/96. ב. בשיעור של 50% מיום 16/12/96 עד 15/1/97. ג. בשיעור של 25% מיום 16/1/97 עד 15/3/97. 5. המומחה קבע שלאחר מכן לא נשארה לתובעת נכות צמיתה. 6. אני מקבל את חוות דעתו של ד"ר מיכליס ועל פיה אקבע את נזקי התובעת בצירוף עדותה היחידה שהוגשה והמוצגים הנוספים שהוגשו מטעם 2 הצדדים. אובדן הכנסה בעבר - העסקת עובדת 7. התובעת העידה בפני ואני מקבל את עדותה כעדות אמת. לפי עדותה, לפני התאונה עזרה לבעלה באופן חלקי בעבודתו בחנות נעליים שניהל ולאחר התאונה אמנם חזרה לעבודה לאחר חודש וחצי, אך לא ביצעה כל עבודה הדורשת מאמץ, ונאלצה להעסיק נערה למשך 4 שעות ביום ושילמה סך של 60 ש"ח ליום. 8. נראה לי כי עדותה של התובעת מתיישבת עם קביעתי של המומחה בדבר נכותה הזמנית של התובעת, ואני מקבל את עדותה כי אכן נאלצה להעסיק במקומה נערה אשר משכורתה החודשית הגיעה ל1,500- ש"ח לחודש, לאותה תקופה שקבע המומחה דהיינו במשך 3 חודשים העסקה מלאה ולאחר מכן העסקה חלקית למשך חודש (50%) ולמשך חודשיים (25%) ובסה"כ למשך 4 חודשים, ויש לפסוק לה את הסך של 6,000 ש"ח עבור ראש נזק זה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה החל מיום 15.11.96. 9. לא מצאתי מקום לפסוק לתובעת פיצוי נוסף עבור אובדן הכנסה עד היום, שכן לא העסיקה התובעת עובדת נוספת במקומה ובנותיה שעזרו במקום עשו זאת במסגרת יחסי המשפחה. עבור עזרת הזולת 10. התובעת העידה שלפני התאונה העסיקה עוזרת פעם בשבוע לפי שכר של 110 ש"ח ליום שהוגדל ל150- ש"ח ליום, אולם בעקבות התאונה נאלצה להעסיק אותה עוזרת פעמיים בשבוע לפי 150 ש"ח ליום והיא ממשיכה להעסיקה עד היום. 11. התובעת העידה שלאחר התאונה קיבלה עזרה מבני משפחתה ומחברה שעזרה לה ודורשת פיצוי גם עבור ראש נזק זה. 12. נראה לי כי על בית המשפט להתייחס לראש נזק זה בהתאם לחוות דעת המומחה ואין זה מוצדק לפסוק לתובעת עזרה עד היום. 13. מאחר והמומחה קבע לתובעת נכויות זמניות למשך 6 חודשים בלבד, מהם 3 חודשים לא הייתה התובעת מסוגלת לתפקד לחלוטין ולאחר מכן באופן חלקי ובהיותה אם ל4- ילדים, נראה לי שסכום של 5,000 ש"ח יהווה פיצוי הולם ומתאים עבור עזרה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/2/97 (תקופה ממוצעת). נסיעות 14. התובעת העידה שהייתה חייבת לנסוע לקופ"ח לקבלת טיפולים רפואיות ולהערכתה נסעה כ20- פעמים, ולאור זאת נראה לי שסכום של 500 ש"ח יהווה פיצוי הולם בגין ראש נזק זה משוערך להיום. כאב וסבל 15. התובעת נולדה ביום 18.5.62, סבלה בעיקר מצליפת שוט והייתה בטיפול רפואי כ20- פעמים ולפי עדותה שנאמנה עלי, היא מקבלת כדורים נגד כאבים עד היום. 16. המומחה הרפואי קבע לתובעת נכות זמנית למשך 9 חודשים אך לא נותרה לה נכות צמיתה. 17. בהתאם להלכה שנספקה בע"א 583/93 בבאדי נ' דן פד"י מה פ(3) עמ' 133 רשאי ביהמ"ש בנסיבות מיוחדות לפסוק סכום השווה ל10%- עבור כאבים וסבל גם אם הנכות של התובעת הייתה פחותה מ10%- ואף בנכות של 0%. 18. ב"כ התובעת מבקש שביהמ"ש בנסיבות העניין יפסוק לתובעת את הסכום המקסימלי, דהיינו 13,000 ש"ח כאילו לתובעת נותרה נכות בשיעור 10%. 19. לאחר ועיינתי בתעודות הרפואיות ובעדות התובעת ונתתי את דעתי על מהות הפגיעה נראה לי כי סכום של 8,000 ש"ח בצירוף ריבית מיום התאונה יהווה פיצוי הולם. 20. לא מצאתי מקום להעתר לבקשתו של ב"כ התובעת לפסוק לתובעת עבור נזק עתידי של אובדן הכנסה או העסקת עוזרת, שכן חומרת הפגיעה כפי שצויינה בחוות דעתו של ד"ר מיכליס והעובדה שלא נותרה נכות צמיתה לא מצדיקים פיצוי בגין ראשי נזק זה. 21. לאור האמור לעיל, אני מחליט לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. סך של 6,000 ש"ח עבור אובדן הכנסה עקיף בעבר (תשלום לעובדת) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מיום 15.12.96 ועד היום. ב. סך של 5,000 ש"ח עבור עזרת צד ג' בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 1/2/97 ועד היום. ג. סך של 500 ש"ח עבור נסיעות. ד. סך של 8,000 ש"ח עבור כאבים וסבל בצירוף ריבית בלבד מיום 15.9.96 ועד היום. 22. הוצאות המשפט בסך של 5,000 ש"ח (עבור מומחה, אגרה תשלום לד"ר שרים והוצאות נוספות). 23. לסכום פסק הדין יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% + מע"מ. 24. כל פסק הדין ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. תאונת דרכיםצליפת שוט (תאונת דרכים)