אובדן צילומי וידאו של החתונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אובדן צילומי וידאו של החתונה / איבוד סרט חתונה - תביעה נגד צלם חתונות / רשלנות צלם אירועים: טענות הצדדים בקליפת אגוז: ביוני 1998 התקשרו התובעים עם הנתבעת 1 בהסכם למתן "שירותי צילום" בטקס חתונתם העתיד להתקיים ב18/08/98-. תמורת 1,000.- $ התחייבה הנתבעת לצלם תמונות וצילומי "וידיאו" במצלמה דיגיטאלית. התובעים השקיעו מאמץ וממון רב בהכנות טקס חתונתם - למען יהא ארוע שלא יישכח. בין היתר שכרו כוריאוגרפית מיוחדת אשר תלמדם ריקוד "חתן - כלה" מיוחד. "מעצב חופה" נשכר לעצב חופה מיוחדת שתתנוסס מעל המים וכיוצ"ב. את כל אלו אמורה היתה הנתבעת [או הצלם אותו הסמיכה נתבעת 1 לבצע את הצילומים, מטעמה - הוא הנתבע 2] להנציח בצילומים ובסרט וידיאו. לדאבון הלב אבדה אחת מקלטות הוידיאו אשר צולמה בטקס החתונה ועקבותיה לא נודעו. קלטת זו כללה דווקא את כל השיא של החתונה, לרבות החופה עצמה. הקלטת שנותרה איננה מציגה אלא כ20- דקות בחלקה האחרון של החתונה לאחר שחלק נכבד מבני המשפחה והאורחים כבר עזבו. לטענת התובעים אין כלל לתאר את עגמת הנפש אשר נגרמה להם. מדובר בארוע חד פעמי שבו השקיעו כאמור מחשבה הכנות מאמצים וממון - וביקשו "לשמרו" למען יהא להם לזכרון עד ימי זיקנה. יתר על כן מטרתם היתה להכין ולשלוח העתקי הקלטת לרבים מקרוביהם ומכריהם בארץ ובחו"ל אשר לא נכחו בטקס החתונה. הנתבעים אינם מכחישים את אובדן הקלטת אף שאין הם יודעים כיצד אירע כדבר הזה. לטענתם (בעיקר טענת נתבע 2) פיצה את התובעים בנדיבות בעריכת צילומים נוספים ככל שביקשו ועריכת קלטת "במתכונת קליפ" מקטע צילומים ומוסיקה - ובאלה הושקעו עשרות שעות עמל וממון רב - באופן שבסופו של דבר תועדו מרבית רגעי החתונה (כולל ריקוד "החתן - כלה"). הפיצוי הנתבע ע"י התובעים בשל אובדן הקלטת הוא בסך 500,000.- ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, הוצאות ושכ"ט עו"ד. אין אני מזלזל כהוא זה בעגמת הנפש אשר נגרמה לתובעים כתוצאה מהאובדן המצער. שמעתי, לבד מבאי כח הצדדים, גם את התובעת אשר ביטאה היטב את האכזבה וניכרה בה כנות צערה. עם זאת אין להוציא את התביעה והארוע ממסגרת וקנה מידה נאותים [ודומני, בכל הכבוד, כי אלו נזנחו בעת הגשת התביעה !]. אחרי ככלות הכל בטוחני - ומקווה כי אף התובעים מודעים לכך - שהעיקר היה ארוע החתונה עצמו שהתנהל, כך נראה, עפ"י כל תכניות ומאווי הזוג הצעיר. הצילומים וסרטי הוידיאו חשיבותם משנית ולא נועדו אלא לשמר את רגעי הארוע לזכרון. ביהמ"ש המעומת יום יום בצרותיהם של אנשים, מכל מין וסוג ולעתים צרות וקשיים שקשה אף לקלוט ולהבין חייב, כאמור, לשמור על קנה המידה הנכון בבואו לפסוק את הפיצוי בשל כשל - מסוג זה - שעם כל הצער אשר גרם לתובעים אין להפריז בחומרתו. לאחר ששקלתי את כל נסיבות העניין אני מחייב את הנתבעים, הדדית, לשלם לתובעים סך כולל 14,000.- ש"ח. הסכום ישולם תוך 30 ימים. אם לא יגיעו הנתבעים להסכמה כיצד יחולק החיוב ביניהם יוכלו לפנות בתוך תקופת 30 הימים לביהמ"ש ולבקש הכרעה בנושא זה. אירועים (תביעות)נישואין / חתונה