בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה

להלן דוגמא לבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה: בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה בית-המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקש עד ליום ואלו נימוקי הבקשה: ביום בשל קשיים אובייקטיבים לא יתאפשר למבקש להגיש כתב הגנה במועד. אי לכך מבוקשת הארכת מועד להגשת כתב הגנה . ב"כ התובע הסכים / לא הסכים לארכה המבוקשת. 5. בתיק הנדון טרם נקבע מועד לדיון קדם משפט ועל כן, לא יהא בארכה המבוקשת כדי לפגוע בהליך השיפוטי. 6. לאור האמור לעיל מבוקש להורות כמבוקש ברישא לבקשה זו. 7. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.הארכת מועדכתב הגנהמסמכים