תביעה על קללה

האם אפשר לקבל פיצוי על קללות ? האם ניתן להגיש תביעה על קללה ? המבחן לענין לשון הרע שבפרסום, הינו מבחן אובייקטיבי, שאיננו מוכרע ע"פ כוונת המפרסם או הבנת הדברים בפועל אצל השומע, הצופה או הקורא. המבחן הינו, מהי המשמעות שהיה מייחס לדברים אדם סביר ורגיל. במסגרת זו, יש לבחון את השפעת תוכן הפרסום על הערכת המפגע בקרב הציבור (ר' לענין זה ע"א 740/86 יגאל תומרקין נ' אליקים העצני, פ"ד מג(2) 333, וע"א 1104/00 דוד אפל נ' אילה חסון, פ"ד נו(2) 670). קללות וגידופים מהווים לצערנו חלק מהחיים החברתיים במדינה, ולפיכך קיים חשש שהכרה שיפוטית גורפת בגידופים כב"לשון הרע" תביא להצפת בתי-המשפט בתביעות שזו עילתן. זאת ועוד: ככל שהשימוש בגידופים שכיח יותר, כך נעשית פגיעתם לקשה פחות, עד כי אמירת גידופים מסוימים בנסיבות מסוימות לא תגרום עוד לפגיעה ממשית. האיזון המתחייב מהשיקולים שתוארו לעיל מצא את ביטויו בפסיקה, אשר הביעה נכונות עקרונית להכיר בגידופים כבלשון הרע וזאת במקרים בהם הכרה זו תהיה מוצדקת לאור נסיבות פרסום הגידופים". (א. שנהר, דיני לשון הרע, תשנ"ז, עמ' 132)קללות / גידופים