בעלות על מטלטלין שנרכשו ע''י ההורים לרגל הנישואים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בעלות על מטלטלין שנרכשו ע''י ההורים לרגל הנישואים: 1. בפניי בקשה למתן פס"ד הצהרתי לפיו המיטלטלין בדירה בה מתגוררת המבקשת ובעלה - המשיב מס' 7 הנם בבעלות המבקשת בלבד. לטענת המבקשת בבקשה היא והמשיב 7 נישאו ב- 12.10.97 גרים בדירה שכורה כשהמיטלטלין נרכשו ע"י הוריה ועל ידה בסיוע הוריה לרגל נישואיה. המשיבה 6 השאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט. לטענת המשיבים מס' 1-3 מדובר בניסיון להברחת רכוש כשבחקירה הנגדית של המבקשת התברר שהרכוש נרכש ברובו לאחר הנישואין מחשבון הבנק המשותף והחשבוניות נרשמו ע"ש המבקשת כדי לנצל זכויות של עולה חדש ונרכשו למעשה מהכספים של הבעל - המשיב מס' 7. 2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שצורפו לבקשה החלטתי לדחות את התובענה וזאת מן הנימוקים כדלקמן: א. המבקשת הודתה בחקירתה הנגדית שאת השטיחים הפרסיים הביאה המשפחה של המשיב מס' 7 ושהפריטים שלגביהם צורפו לבקשה החשבוניות (טלוויזיה, מזגן, מקרר, תנור ומייבש כביסה) נקנו לאחר החתונה מחשבון בנק משותף, כשהכספים בחיי היום יום מובאים ע"י בעלה שכן היא לא עובדת היא גם הודתה בכך שהפריטים נקנו על שמה, שכן רק לה היו זכויות של עולה חדש [עמ' 4ו- 5 לפרוטוקול). ב. המבקשת לא צירפה מסמכים נוספים התומכים בבקשה ולא צירפה תצהירים של הוריה או של המשיב מס' 7 כדי לתמוך בבקשה. המבקשת לא צירפה גם מסמכי בנק המעידים על העברת הכספים מחשבון ההורים לחשבון המשותף, והיא לא הוכיחה את הבקשה, מה גם שהחצרים שבהם המיטלטלין, מוחזקים במשותף ע"י שני בני הזוג כך שהמבקשת לא סתרה גם את החזקה הקבועה בסעיף 28 (א) לחוק ההוצל"פ. 3. בנסיבות אלו אני קובע שהמבקשת לא הוכיחה את בקשתה ואף הודתה בעצמה שהפריטים נקנו מכספי בעלה ומכל מקום לא מכספיה שלה. אני קובע שבקשה זו הוגשה בחוסר תום לב מצד המבקשת ולמעשה די בכך לדחות את בקשתה כסעד שמקורו מן היושר [ראה ע"א 656/79 גרינפלד נ. קירשן ואח', פ"ד ל"ו(2)309, 316]. לאותות "אי האמת" ישנה השלכה גם על הפן הראייתי ומקשה על המבקשת במקרה זה להוכיח את בקשתה [ראה ה.פ. (ת"א) 1823/92 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ. סבג ואח', פ"מ תשנ"ו (3) 421, 432 - 433] ואני קובע שהמבקשת לא הרימה נטל זה. 4. המבקשת בסיכומיה העלתה בקשה חלופית להצהיר כי המבקשת הינה הבעלים של מחצית מהזכויות במיטלטלין ולאפשר לה לרכוש את המחצית השניה של המיטלטלין. לבקשה חלופית זו לא בא זכר בבקשה ואף לא בע"פ במהלך הדיון לא ניתן להעלות בקשה זו בשלב הסיכומים מבלי שהמשיבים יכלו גם להגיש תשובה לכך וכן לחקור את המבקשת על כך ולבסס לדוגמא את השותפות שלה בחובות בעלה. למשיבים יש טענות כבדות משקל כלפי המבקשת בעניין זה לגבי הצהרתה שהמיטלטלין נרכשו דווקא מכספי בעלה וכן לגבי הלכת השותפות בחובות והחזקה הקיימת בעניין זה, אך במקרה זה לאור העובדה שסעד חילופי זה לא נתבקש כלל בתובענה אין מקום להעניק למבקשת במקרה זה את הסעד החלופי הנ"ל. 5. התוצאה הינה שאני דוחה את התובענה. אני מחייב את המבקשת לשלם לב"כ המשיבים 1 ו- 2 ולב"כ המשיבה מס' 3, לכל אחד מהם סך של 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. נישואין / חתונהמטלטליןבעלות