גוש 10007 חדרה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (חי') 37497-12-11 מרסל אסייג נ' עזבון המנוח ינטוב יצחק ראובן לאחר שכתב התביעה הומצא באמצעות תחליף המצאה ולאחר שלא הוגש כתב הגנה על ידי מי מיורשיו של המשיב, למרות עבור המועד לכך, ועל פי האמור בכתב התובענה ובמסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט, ניתן בזה פסק דין הצהרתי לפיו, על פי הסכם מיום 2/2/1982 שנחתם בין המבקש למשיב ונוכח הערת אזהרה אשר נרשמה לטובת המבקש ביום 22/7/1982 (שטר 009183) רכש המבקש מאת המשיב את מלוא זכויותיו במגרש הידוע כחלקה 146 בגוש 10007 בשכונת גבעת אולגה בחדרה. המבקש זכאי לרישום זכויותיו בכפוף להוראות כל דין ובכפוף לתשלום כל המסים, האגרות וההיטלים על פי כל דין. פסק הדין ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני כב' הרשמת תמר שרון נתנאלקרקעותגוש חלקה