עורך דין מקרקעין בחדרה - גוש 10025 חדרה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ המערער הוא הבעלים של חלקה 3 בגוש 10025. גודל החלקה 53,046 מ"ר; ייעודה חקלאי; והיא ממוקמת בתחום שיפוטה של העיר חדרה. ביום 13.10.1996 ציווה שר התחבורה, לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים, על החלת הפקודה על שטח של 23,955 מ"ר משטח החלקה (להלן: השטח המוכרז). ביום 1.3.1998 פורסמה למתן תוקף תוכנית חד/1020. התוכנית שינתה את ייעוד השטח המוכרז לצורכי ציבור למטרת סלילת כביש בין-עירוני מס' 65 והקמת מחלף. ביום 18.5.1998 תפסה המשיבה (להלן: מע"צ) חזקה בשטח של כ-7,900 מ"ר מתוך השטח המוכרז, שהם כ-14.89% משטח החלקה, ויתרתו נותרה בחזקת המערער. ההפקעה ניתקה משטח החלקה משולש קרקע בשטח של 2,802 מ"ר שיועד בתוכנית לשצ"פ ושלא נתפסה בו חזקה. משולש זה והשטח שנתפס מגיעים יחדיו כדי כ-20% מגודל החלקה. ברם 10510/02 הועדה המקומית תכנון ובניה חדרה נ' יוסף כהן המשיבים הינם בעלי זכויות במקרקעין הידועים בחלקה 39 בגוש 10025. על חלק מהמקרקעין מופעלת תחנת דלק ולצידה שירותים נוספים (להלן: המקרקעין). בחלק הצפוני צמודים המקרקעין לרחוב צה"ל בעיר חדרה, המכונה דרך 32. דרך 32 מתנהלת ממערב למזרח. הקצה המזרחי של דרך 32 שימש ככביש המחבר בין חדרה לבין כביש ארצי מספר 65, הוא כביש נחל עירון (ואדי ערה), המוכר גם ככביש עוקף חדרה צפון, בכיכר שליד תחנת הרכבת והיציאה המזרחית מן העיר לכיוון עפולה. בנקודה שממזרח לתחנת הדלק פנתה דרך 32 צפונה, והתחברה אל כביש 65 המקביל לה ומצוי מצפון לה. במצב זה מוקמה תחנת הדלק בדרכם של היוצאים מן העיר חדרה לכיוון מזרח (תשריט "מצב ישן", מוצג מ/1 למוצגי המשיבים).   בעקבות הליכים תכנוניים הועתקה נקודת החיבור שבין דרך 32 לכביש 65 מערבה, באופן שהפנייה צפונה בכביש 32 כדי להתחבר לכביש 65 נותקה, והחיבור לכביש 65 מתבצע ממערב לתחנת הדלק באמצעות כביש חדש. כתוצאה מהעתקת נקודת החיבור כאמור, המבקשים להגיע לכביש 65 ממערב, באזור זה, אינם נזקקים עוד לדרך 32 החולפת על פני תחנת הדלק (תשריט "מצב חדש", מוצג מ/2 למוצגי המשיבים). עתמ (חי') 2377/04 זאב עין גדי נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה בפני עתירה מינהלית, מיום 11/11/04, להלן: "העתירה", להורות למשיבה מס' 1, הועדה המחוזית לתכנון ובניה, להלן: "הועדה", להפקיד לאלתר את התוכנית המפורטת חד/1168, להלן: "התוכנית", להקמת תחנת תדלוק שירותי דרך ומבני שירות, מחלף חדרה מזרח, להלן: "התחנה" על חלקה 64 בגוש 10025, לשמיעת התנגדויות, ולפרסם את דבר הפקדת התוכנית כמתחייב. לחילופין, ליתן צו המורה למשיבים מס' 6-2 לחתום חתימת הסכמה ואישור ביחס לתוכנית, להלן: "הסעדים". עמנ (חי') 279/05 אהוד רוטמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה המערער הינו תושב חדרה העוסק בחקלאות. בבעלותו של המערער מצויים בין היתר מקרקעין הידועים כגוש 10025 חלקה 3 (להלן: "המקרקעין"). מדובר בחלקה בשטח של כ-53 דונם, אשר שימשה את המערער לגידולים חקלאיים. בשנת 1996 המליצה הוועדה המקומית בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה (להלן: "הוועדה המחוזית") להפקיד את התכנית המקומית. ביום 16.1.1997 פרסמה הוועדה המחוזית את דבר הפקדתה של התכנית. עמנ (חי') 423/01 יוסף כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - חדרה המערערים הנם בעלי זכויות במקרקעין הידועים כחלקה 39 בגוש 10025. על חלק ממקרקעין אלה מופעלת תחנת דלק ולצידה שירותים נוספים. החלקה צמודה בצפונה לרח' צה"ל בחדרה, הוא דרך מס' 32. במקום הרלבנטי להליך זה, מתנהלת לה דרך 32 ממערב למזרח ובנקודה שממזרח לתחנת הדלק פונה צפונה ומתחברת אל כביש 65 (המקביל לה ומצוי בצפונה) בכיכר שליד תחנת הרכבת והיציאה המזרחית מחדרה לכיוון עפולה. בשנים 1997 - 1999 ננקטו הליכי תכנון מסויימים שתוצאתם בין היתר היתה העתקת החיבור בין דרך 32 לכביש 65 מערבה, באופן שהפניה הנ"ל של דרך 32 צפונה כדי להתחבר לכביש 65 נותקה, והחיבור לכביש 65 מתבצע כיום ממערב לתחנת הדלק באמצעות כביש חדש באופן שהמבקשים להגיע לכביש 65 מדרום, באיזור הנדון, אינם נזקקים עוד לדרך 32 החולפת על פני תחנת הדלק. עתמ (חי') 17119-02-09 מול השקיעה בע"מ נ' עירית חדרה בפניי עתירה שהגישו העותרים כנגד המשיבים למתן סעדים שונים הנוגעים להפעלת גן אירועים המתנהל על ידם באזור שיפוטה של עיריית חדרה במקרקעין הידועים כגוש 10025 חלקה 23 (להלן "המקרקעין"). הואיל והסעדים המבוקשים אינם מתייחסים להחלטה ספציפית של מי מהמשיבות, אפתח ואפרט את העובדות הרלבנטיות שהן ברקע לעתירה. המשיב 1 ובני משפחתו היו הבעלים של אולם אירועים המצוי באזור חדרה בשם "ארמון דוד". באולם אירועים זה אירע בשנת 2002 פיגוע רצחני שגרם לרציחתו של אחד מבני משפחת העותר (גיסו ז"ל). בעקבות הנזק הרב שנגרם בפיגוע הקים העותר 2 את העותרת על מנת להפעיל גן אירועים באזור אחר של העיר חדרה. העותרים רכשו את המקרקעין עליהם מבנה המשמש לגן אירועים והפעילו את הגן במשך שנים מספר. עש (חי') 005032/99 חברת שיקרצ'י תעשיות (1995) בע"מ נ' מנהל הארנונה בעירית חדרה זהו ערעור שהוגש עפ"י סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו1976- (להלן: "החוק"), על קביעת ועדת הערר שליד עירית חדרה בערר 7/98 מיום 7.12.98 המתיחסת לשנות המס 95; 97 ו98-, אשר לפיה נדחה עררה של המערערת בשאלת הסיווג לצורך החיוב בארנונה של נכס מקרקעין, הידוע כחלקות 51; 91 ו94- בגוש 10025 בחדרה (להלן: "הנכס"), בו מחזיקה המערערת, בו היא מקיימת מפעל לעיבוד, מיון, ניקוי, ניפוי ואריזה של בוטנים. עמדת המערערת היא שיש לסווג את עסקה כמבנה חקלאי ולא כמבנה תעשייתי מסחרי. צו המיסים של עירית חדרה בשנים 96; 1995 קבע בין היתר הסיווגים את הסיווג הבא: "מבנה חקלאי" - מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית המשמשת לצרכי חקלאות. תא (חי') 887/03 אהוד רוטמן נ' מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בישראל תביעה לפיצויים בגין הפקעת חלק מחלקה 3 בגוש 10025 בחדרה, שבבעלות התובע, על פי הוראות פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 (להלן - הפקודה). מדובר בקרקע חקלאית (פרדס), בשטח של 53,046 מ"ר הנמצאת מצפון מזרח לעיר חדרה. צורתה כריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו כ - 230 מ"ר, הרשומה בפנקסי המקרקעין בבעלותו של התובע, בשלמות. מצב החלקה משתקף היטב במפה שנערכה על ידי המודד המוסמך י. גולדשמיט מחב' מודדי חדרה מיום 16.11.99. בסמוך לגבולה המערבי נחצית החלקה על ידי "מסדרון חשמל" (המסומן במפה במספר 3/4) בגלל קו מתח עליון העובר מעליה מצפון לדרום, כאשר רוב שטח החלקה נותר ממזרח לקו החשמל והחלק שממזרח לו, בדרום מערב החלקה צורתו כמשולש המסומן במפה במס' 3/3 ובצבע כתום. מסדרון חשמל זה הוא מכוח תמ"א/10 ואין עמו הפקעה של החלקה או חלק ממנה. קרוב לגבולה המזרחי של החלקה עובר הכביש המסומן במספר 3/6 ובצבע חום, והוא יוצר משולש בפינה הדרום מזרחית של החלקה המנותק מיתרת שטח החלקה בגלל הכביש, והוא מסומן במפה במספר 3/5. מצפון לכביש משתרע הפרדס. על חלק ניכר ממנו הוחלה הפקודה, ושטח זה שגודלו כמעט 14 דונם מסומן במפה בצבע סגול ובמספר 3/1. התביעה לפיצויים היא בגין הכביש האמור, ששטחו, כמוגדר במפה הוא 7,244 מ"ר. מוסכם על הצדדים כי בפועל, גודל השטח של הכביש שבו ניטלה החזקה מידי התובע הוא 7.9 דונם. ה.פ. (חי') 1749/95 יעקב מורדוב נ' יוסף כהן גירסת התובעים היא זו: הנתבע הוא שחזר בו מהעיסקה וב 6.11.94-, שלח עורך הדין שלו דאז מנחם אהרון אל ב"כ התובעים, מכתב שמטרתו היתה להסוות זאת בכך שהתובעים יוצגו ויחשבו כמי שחוזרים בהם מההסכם. במכתב זה כותב עו"ד אהרון שכאילו התובעים הם שביקשו מידי פעם ארכות לגיבוש עמדתם אם אכן חפצים הם בעיסקה, לאחר ההארכה הראשונה שקיבלו במעמד החזרת דמי הקדימה לאחים בן דוד. במכתב זה נותן עו"ד אהרון ארכה אחרונה לחתום על חוזה עד 20.11.94. אך מה שהוצע לטענת התובעים הוא לא מכר של שליש המקרקעין כפי שהוסכם, אלא מכר שליש במניות החברה והשכרת חלק מהמסעדה הבנויה, דבר שאין לו זכר בהסכם. יצוין כי בס' -10ב של המכתב נאמר גם שאם תוך שבועיים, היינו עד 20.11.94, "לא יחתם חוזה בר תוקף בין מרשי למרשיך בנוגע למכר 3 / 1 הפרויקט שבגוש 10025 חלקה 39 ראו מרשי את הצעתם כבטלה ומבוטלת...". בשא (חי') 10771/06 המועצה לענף הלול נ' יאיר שיווק בע"מ - בהקפאת הליכים לטענת בנק לאומי, הוא נושה מובטח מכח שיעבודים קבועים ושיעבוד צף שיצרה החברה לטובתו. חובותיה של החברה לבנק לאומי מסתכמים בסך העולה על 3 מליון ₪ כמפורט בתביעת החוב שהוגשה לנאמן. להבטחת חובותיה והתחייבויותיה לבנק לאומי שיעבדה החברה את נכסיה לטובתו כדלקמן: בשטר משכנתא ראשונה בדרגה מיום 6/3/94 על זכויות הבעלות שלה במקרקעין הידועים כחלקה 29 בגוש 10025 ועל כל הבנוי ושיבנה עליה. בש (חד') 2712/04 אנקווה נסים נ' מ"י - הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה צו ההריסה המנהלי מתייחס לבנייה שהוקמה ע"י המבקש בחלקה 29 גוש 10025 בחדרה, שיעודה בתכנית מאושרת קרקע חקלאית. המדובר במבנה כולל של 970 מ"ר בנוי מקונסטרוקצית מתכת, גג אסכורית וקירות בלוקים וכן גדר מתכת המקיפה את המבנה, שהוקמו ע"י המבקש לשמש אותו כגן אירועים: המבנים הוקמו כאמור על חלקה 29 בגוש 10025 בחדרה, ומבלי שניתן למבנים אלו היתר בניה (להלן: "המבנה" או "הבניה"). בש (חד') 1098/07 מדינת ישראל נ' חברת מול השקיעה בע"מ המדובר בניהול עסק מסוג גן אירועים ומכירת משקאות משכרים לצריכה במקום ברחוב צה"ל בגוש 10025 חלקה 23 בחדרה (להלן:"העסק"). בגזר הדין הורה בית המשפט על סגירת העסק נשוא כתב האישום בתוך 24 חודשים מיום מתן גזר הדין,זולת אם יהיה להם רישיון עסק; בטרם חלפה התקופה -הגישו הנאשמים את הבקשה הנוכחית. תו"ח (חי') 7146-05-09 ועדה מחוזית לתכנון ובניה - צפון חיפה נ' שטרקר ואח' כאמור באישום השלישי בעובדותיו הודו, ביום 24.12.08 נמצא כי הנאשמים עושים שימוש בחלקה 23 בגוש 10025 בתחום השיפוט של העיר חדרה, במרחב התכנון של הועדה המקומית לתו"ב חדרה (להלן: "החלקה"). השימוש נעשה במבנים שנבנו שלא כדין במקרקעין לצורכי הפעלת גן/אולם אירועים. החלקה מצויה בשטח נטול תכנון מפורט ולא ניתן לקבל בה היתרי בניה. החלקה מצויה בתחום מרקם שמור משולב בתמ"א 35. מטרתו של השטח לאחד ברצף ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת, תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון לדרום. החלקה מצויה גם בתחום שטח המוגדר כאזור בעל רגישות סביבתית נופית גבוהה ושטח בעל רגישות משאבי מים. כן מצויה החלקה בתחום שטח המיועד לפארק אזורי בתמ"מ 6 המופקדת, המיועד לשמש בין היתר, חיץ ירוק בלב איזור תעסוקה. ברש (חד') 22128-05-12 ב"ה יער הפקאן בע"מ נ' עיריית חדרה זוהי בקשת המבקשים להורות על הארכת המועד לתחילת כניסת תוקפו של צו הפסקת העיסוק בעסק הידוע כגן אירועים "יער הפקאן" המתנהל על המקרקעין הידועים כמגרשים 3 ו- 4 בחלקה 29 בגוש 10025, (להלן:"העסק") למשך 12 חודשים. כמו כן מבקשים המבקשים להורות על עיכוב ביצוע הצו - צו סגירת העסק עד למתן החלטה בבקשה. תפ (חי') 4210-04 המשרד לאיכות סביבה/מחוז חיפה נ' יוסף כהן שומרון סוכנויות בע"מ על פי כתב האישום, נאשמת 1 היתה בזמן הרלוונטי לאירועי כתב האישום הבעלים של הנכס הידוע כגוש 10025 חלקה 39 ברחוב צה"ל בחדרה וכן של מבנה המצוי בנכס. נאשם 2 היה מנהל ובעל מניות של נאשמת 1. נאשמת 3 היתה השוכרת של המבנה מאת נאשמים 1 ו-2 והמפעילה של מסעדה וגן אירועים במבנה בשם "אולמי גינת הדקלים" (להלן- אולם האירועים או גן האירועים). נאשם 4 היה מנהלה של הנאשמת 3 והמפעיל והמנהל של אולם האירועים. תוח (חי') 17905-08-09 מדינת ישראל - ועדה מחוזית לתכנון ובניה - צפון חיפה נ' יוסי כהן על פי האמור בכתב האישום בעובדותיו הודו, ביום 19.1.04 נגזר דינו של נאשם 1 בבית משפט השלום בחדרה בת"פ 3420/02 (להלן: "התיק הראשון") בגין עבודות בנייה שבוצעו ללא היתר כדין במקרקעין הידועים כחלקה 39 בגוש 10025 בתחום השיפוט של עיריית חדרה במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה ושל הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה. ערר (צפון ) 178/99 אהוד רוטמן נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה חדרה העורר הינו בעלים של חלקה 3 בגוש 10025 (להלן: "החלקה"), אשר הוגדרה, עובר לארועים אשר יתוארו להלן, כקרקע חקלאית. החלקה נמצאת בתחומה של העיר חדרה. בשנת 1976 אושרה תמ"א 3, תכנית המתאר הארצית לדרכים (להלן: "תמ"א 3"). התמ"א כוללת תשריט של רשת הכבישים הארצית, בקנה מידה אשר אמור להיות, על פי תקנון תמ"א 3, של 1:100,000. כבר כעת יצויין כי השמאי המכריע טוען כי בבירור שנערך במועצה הארצית, התברר כי התשריט הינו בקנה מידה של 1:250,000, ולא כפי שנכתב בתקנון. באתר מינהל מקרקעי ישראל סרוק התשריט הנלווה לתמ"א 3, והוא בבירור תשריט בקנה מידה של 1:250,000 (והדבר אף רשום על מפת הבסיס של תשריט זה). בין היתר, כוללת רשת הכבישים הנ"ל כביש המחבר בין עפולה לחדרה, אשר הוגדר (לא על גבי התשריט), ככביש 65. בתחילת שנות התשעים הוצבו על החלקה עמודי חשמל, אשר הותקנו במקום מכוח תמ"א 10. עש (חי') 005906/98 יכין חב' חקלאית בע"מ נ' עירית חדרה זהו ערעור על החלטת ועדת הערר בחדרה על קביעת ארנונה כללית לשנת 1997. בהחלטתה דחתה ועדת הערר את הערר שהגישו המערערות על חיובן בתשלום ארנונה בגין נכסים שונים הנמצאים בגוש 10025 חלקות 52; 54; 57 ו- 91 בחדרה (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין מיועדים לפי תוכנית בנין עיר, לחקלאות. המערערות הינן חברות חקלאיות שעיסוקן בעיבוד פרדסים, אריזת פרי הדר ושיווקו. עמש (חי') 5563/98 סמיר חדיג'ה ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין העסקה הנוספת להשוואה היא מתאריך 23.1.96 ומתייחסת לחלקות 12 ו46- בגוש 10025 לפיה נמכרו 21,800 דונמים לפי שווי מוצהר של 35 דולר למ"ר, עסקה זו בוטלה ב25.6.97-. כל העסקות להשוואה מסווגות כאדמה חקלאית ומצויות באותו איזור ונערכו במרווחי זמן קצרים מהעיסקה נשוא דיוננו. עש (חי') 5032/99 חברת שיקרצ'י תעשיות (1995) בע"מ נ' מנהל הארנונה בעירית חדרה זהו ערעור שהוגש עפ"י סעיף 6לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו- 1976(להלן: "החוק"), על קביעת ועדת הערר שליד עירית חדרה בערר 7/98מיום 7.12.98המתיחסת לשנות המס 95; 97ו-98, אשר לפיה נדחה עררה של המערערת בשאלת הסיווג לצורך החיוב בארנונה של נכס מקרקעין, הידוע כחלקות 51; 91ו- 94בגוש 10025בחדרה (להלן: "הנכס"), בו מחזיקה המערערת, בו היא מקיימת מפעל לעיבוד, מיון, ניקוי, ניפוי ואריזה של בוטנים. הפ (חי') 1749/95 יעקב מורדוב נ' יוסף כהן "...הנתבע הוא שחזר בו מהעיסקה וב -6.11.94, שלח עורך הדין שלו דאז מנחם אהרון אל ב"כ התובעים, מכתב שמטרתו היתה להסוות זאת בכך שהתובעים יוצגו ויחשבו כמי שחוזרים בהם מההסכם. במכתב זה כותב עו"ד אהרון שכאילו התובעים הם שביקשו מידי פעם ארכות לגיבוש עמדתם אם אכן חפצים הם בעיסקה, לאחר ההארכה הראשונה שקיבלו במעמד החזרת דמי הקדימה לאחים בן דוד. במכתב זה נותן עו"ד אהרון ארכה אחרונה לחתום על חוזה עד .20.11.94אך מה שהוצע לטענת התובעים הוא לא מכר של שליש המקרקעין כפי שהוסכם, אלא מכר שליש במניות החברה והשכרת חלק מהמסעדה הבנויה, דבר שאין לו זכר בהסכם. יצוין כי בס' 10-ב של המכתב נאמר גם שאם תוך שבועיים, היינו עד 20.11.94, "לא יחתם חוזה בר תוקף בין מרשי למרשיך בנוגע למכר 1/3הפרויקט שבגוש 10025 חלקה 39 ראו מרשי את הצעתם כבטלה ומבוטלת…" עפ (חי') 221-08 יוסף כהן שומרון סוכנויות בע"מ נ' המשרד להגנת הסביבה/מחוז חיפה כתב אישום בגין עבירות על חוק המים וחוק שמירת הניקיון, הוגש כנגד המערערים וכנגד עוד 2 נאשמות (הן נאשמות 3 ו-4 בבימ"ש קמא). המערערת 1 הינה חברה בע"מ אשר הייתה בכל זמן רלוונטי לכתב האישום בעלים של נכס הידוע כגוש 10025 חלקה 39, ברח' צה"ל בחדרה, וכן של מבנה המצוי בנכס (להלן: "הנכס"). המערער 2 היה בכל זמן רלוונטי לכתב האישום מנהל ובעל מניות של המערערת 1. תא (ת"א) 54137/00 יוסף כהן שומרון סוכנויות בע"מ נ' שמואלי גיל התובעת 1 היא חברה פרטית, רשומה כדין בישראל, בעלים בגוש 10025 חלקה 39, עליה קיימת תחנת דלק ועסקים נוספים. התובע 2 הוא בעל מניות ומנהל התובעת 1. ביום 15.09.98 נחתם חוזה שכירות בין התובעים לנתבע (נספח א' לת/1) (להלן: "החוזה"), לפיו שכר הנתבע משטח בטון לשימוש רחיצת אוטובוסים ומשאיות ולידו שטח אדמה כמסומן בתסריט שצורף לחוזה. תקופת השכירות החלה ביום 01.10.98 עד 30.09.00. דמי השכירות עבור שלושת החודשים הראשונים שולמו עם חתימת החוזה (סעיף 5 א') ושיק נוסף הוא השיק נשוא ההתנגדות שבפני, נמשך על ידי הנתבע עבור שלושת החודשים הנוספים (פרוטוקול מיום 11.07.02 עמ' 6 שורה 19). עחק (חי') 50136-06-11 סגיב חקלאות ומיכון בע"מ נ' רשות המים העוררים טוענים לעניין זה כי הם זכאים, נכון לשנת המכסות 2011, לעשות שימוש מלא במכסה בת 59,850 מ"ק ובנוסף בתוספת הנובעת מתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א - 2011 (להלן: "תקנות המים"). המשיבים טוענים לעניין זה כי הערר הוגש בנוגע למכסת המים ביחס לקרקעות הידועות כחלקות 24 ו-26 בגוש 10021 בעיר חדרה ונסיון העוררים להרחיב את חזית המחלוקת ולכלול בגדר טיעוניהם גם טיעון ביחס למכסת מים שהם לכאורה זכאים לה ביחס לחלקה 29 בגוש 10025 מהווה הרחבת חזית ואין להדרש לה. עורך דיןקרקעותמקרקעיןגוש חלקה