גוש 10168 בנימינה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (חי') 11859/97 סמסונוב יעקב נ' מחלקת עבודות ציבוריות התובע מס' 1 הינו הבעלים של כרמי ענבי יין הממוקמים בחלקה 25 גוש 10169 וכן בחלקה 1 בגוש 10166. הכרם בחלקה 25 שטחו 10 דונם והוא ניטע בשנת 1977, בעוד הכרם בחלקה 1 ניטע בשנת 1978 ושטחו 15 דונם. התובע מס' 2 הינו הבעלים של כרם ענבי יין הממוקם בחלקות 18 - 19 בגוש 10168. כרם זה ניטע בשנת 1973 ושטחו 10 דונם. עיון בתצלום האוויר (ת/3) מלמד על מיקום הכרמים ועל קרבתם לכבישים העוברים באזור. הענבים שניטעו באותם כרמים הם ענבי יין מסוג קריניאן. לטענת התובעים במהלך החודשים מרץ-אפריל 93 ריססו הנתבעים את שולי הדרכים בסמוך לכרמים שבבעלותם בחומר הדברה מסוג אלבר סופר (D 2.4) (להלן: "קוטל העשבים"). כתוצאה מכך נגרמו להם נזקים חקלאיים בלתי הפיכים. עתמ (חי') 1106/03 אדם טבע ודין נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון מבש"א 384/03 עולה שהמשיבה מס' 3, שהיא עורכת דין במקצועה, רכשה בנאמנות עבור המשיבה מס' 4 (חברת חיים קליאוט בע"מ), את הזכויות במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 16 גוש 10168. ביום 10.2.03 נרשמה חברת חיים קליאוט בע"מ ברישום המקרקעין כבעלת הזכויות באותם חלקים שרכשה בחלקה מס' 16, רכישה שנעשתה לצורך הקמת תחנת תדלוק במקום. הדיון במעמד הצדדים התקיים בפניי בתאריך 7.4.03, והחלטתי על צירופה של חברת חיים קליאוט בע"מ כמשיבה נוספת (מס' 4) בעתירה. קרקעותגוש חלקה