עורך דין מקרקעין בתל מונד - גוש 7799 תל מונד

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: 1. עתמ (ת"א) 342-12-09 אלה צורף נ' דורון לוי העותרות הן בעלות זכות חכירה של מחצית מהזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 12 בגוש 7799. המשיבים 1 - 2 הם בעלי זכות החכירה במחצית השנייה של הזכויות במקרקעין, הגובלים במקרקעי העותרות. ביום 1.12.2009 הגישו העותרות תביעה אזרחית למתן צו הצהרתי, לחלופין צו עשה, כנגד המשיבים. בתביעה טענו העותרות כי המשיבים 1 - 2 הטעו את המשיב 4, מינהל מקרקעי ישראל, והמשיבה 5, הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים, בכך שמסרו להם מידע מוטעה, וגרמו להם ליתן למשיבים 1 - 2 היתר בניה המבוסס על תשריט השונה מתשריט החלוקה המוסכם, לכאורה, בין הצדדים. לטענת העותרות בהתאם לתשריט החלוקה המוסכם בין הצדדים, אשר אושר, לטענת העותרות, על ידי הועדה המקומית, הוסט הגבול בין חלקות הצדדים והוזז ארבעה מטרים צפונה לתוך שטח העותרות (להלן: "היתר הבניה"). 2. עא 7705/03 בני דרור - מושב שיתופי להתיישבות בע"מ נ' גד פניני המשיב הגיש לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תובענה למתן סעד הצהרתי כנגד המבקשים - אשר יצהיר כי הוא זכאי לתגמול בגין כל עסקה שנעשתה במקרקעין של המושב, הידועים כגוש 7799 וחלק מגוש 7798, חלקה 207 (להלן: המקרקעין) - בה הוא טוען, כי המבקשים התנערו מהתחייבויותיהם על-פי ההסכם. לטענתו, המבקשים מסרבים לגלות מיהם הגורמים עמם ביצעו עסקאות, אינם מוכנים לפרט את תנאי העסקאות, מסרבים לפרט את התאריכים בהם נוהל משא-ומתן ובהם בוצעו העסקאות וכן מסרבים לגלות את סכומי הכסף שקיבל המושב בגין העסקאות. 3. רעא (מרכז) 11795-01-11 מבקשים נ' יצחק דורני בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בנתניה (כב' השופטת א. טלמור) מיום 26.12.10, אשר סרב לבקשת המבקשים ליתן להם צו מניעה זמני האוסר על המשיבים "לבצע כל העברה או שינוי בבעלות ו/או בזכות החכירה בחלקה 104 בגוש 7799, למעט ביצוע הרישומים המבוקשים בתביעה שכנגד", וכן סרב בימ"ש קמא "ליתן צו לרישום צו המניעה הזמני שינתן במינהל מקרקעי ישראל". לטענת המבקשים שגה בית משפט בהחלטתו, כאשר מדובר בעיסקה במקרקעין שנערכה בין הצדדים, ועד היום לא נרשמו זכויות המבקשים בלשכת רישום המקרקעין, על אף שההסכם בין הצדדים נערך בשנת 1989. המבקשים מוסיפים וטוענים כי בהעדר הצו המבוקש, ימכרו המשיבים את זכויותיהם לאחרים לפני ביצוע הרישומים הנדרשים ופרצלציה, ולא ישמר המצב הקיים היום. 4. תא (נת') 9362-09-10 גלבוע יצחק נ' דורני יצחק בפני בקשת גלבוע יצחק ותמר (להלן "המבקשים") למתן צו מניעה זמני האוסר על דורני יצחק ובת שבע (להלן "המשיבים"): לבצע כל העברה או שינוי בבעלות ו/או בזכות החכירה בחלקה 104 בגוש 7799, למעט ביצוע הרישומים המבוקשים בתביעה שכנגד בתיק זה, וזאת עד להשלמת כל הרישומים המבוקשים בכתב התביעה. ליתן צו לרישום צו המניעה הזמני שיינתן במינהל מקרקעי ישראל ולכשיתאפשר בלשכת רישום המקרקעין, וזאת עד להשלמת הרישומים המתבקשים בכתב התביעה שכנגד. 5. ערר (מרכז) 425/11 כהן רן וקרן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים (להלן:"הועדה המקומית"), לסרב לבקשת העוררים להריסת בית מגורים קיים ובניית בית מגורים חדש, במקרקעין הידועים כחלקה 142 בגוש 7799, רחוב מצדה 40 בתל מונד (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין מהווים יחידה מאורכת ומשולשת, כאשר מצפון להם מצויה יחידה נוספת בעלת צורה דומה המיועדת לשצ"פ, ומצפון לה יחידה נוספת באותו מתווה המיועדת אף היא למגורים. יחידת השצ"פ מרוצפת באבנים משתלבות ומהווה בין היתר שביל כניסה הן לבית הבנוי כיום במקרקעין (והריסתו מבוקשת), הן ליחידה העורפית באותה חלקה והן ליחידות הקדמיות והעורפיות בחלקה 144 מצפון לשצ"פ. עורך דיןקרקעותמקרקעיןגוש חלקה