הבטחת הכנסה אם חד הורית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה אם חד הורית: 1. בפנינו תביעת התובעת כנגד החלטת הנתבע (להלן: המוסד) מיום 6.9.03, שדחה תביעתה לגמלת הבטחת הכנסה שהוגשה למוסד ב-7/03. 2. לטענת המוסד, אין התובעת זכאית לגמלה מאחר שבבדיקה שנעשתה במהלך אוגו' 2003 נתברר כי התובעת מתגוררת עם חברה לחיים ואף משתמשת ברכב הרשום על שם סבו של החבר. 3. העובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים הן אלו: א. התובעת, אם לשני ילדים, גרושה מבעלה, שהוא אבי בתה. לתובעת עוד בן שהוא בן חמש עשרה. ב. ביום 28.8.03, בשעות הבוקר המוקדמות ביקר בביתה חוקר המוסד (לפי עדות החוקר נערך הביקור בשעה 06:30 בבוקר, לפי עדותה של התובעת הביקור היה בשעה 04:00-05:00 לפנות בוקר). בעת הביקור נמצא בבית התובעת מר קובי פרץ. באותה עת גם נמצאו בארון הבגדים שבבית בגדי גבר. ג. בחזקתו של קובי פרץ יש רכב, הרשום על שמו של סבו. התובעת עשתה שימוש ברכב. על מידת השימוש שנעשה, ועל נפקותו לענין הבטחת הכנסה, הצדדים חלוקים. אין חולק כי מפתח דירתה של התובעת היה תלוי ומחובר לצרור המפתחות של הרכב, בעת ביצוע החקירה. ד. ביום שבו נערך הביקור בדירת התובעת, לא נגבתה הודעה ממי מן הנוכחים בבית. התובעת זומנה לחקירה במשרדי המוסד, וזו נערכה בו ביום, בשעה 13:30. ההודעה שנגבתה מן התובעת באותו מועד הוגשה לתיק (נ/1). 4. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלות הבאות: א. האם יש לתובעת בן זוג כך שאת זכאותה לגמלה יש לבחון ולבדוק יחד עם התקיימות התנאים וזכאות, בבן זוגה, האם התגוררה התובעת באותה עת עם מר קובי פרץ. ב. האם יש בשימוש שעשתה התובעת ברכבו של קובי פרץ כדי לשלול ממנה את הזכאות לגמלה. 5. בדיון שקויים להוכחות העידו בפנינו התובעת לעצמה, ולנתבע העיד מר צחי צפריר חוקר המוסד. 6. לטענת התובעת, קובי פרץ היה בשעתו, במשך תקופה בת שישה חודשים ידיד שלה. לפי עדותה הקשר שביניהם לא היה קשר של זוגיות אמיתית, פרץ נהג ללון בביתה פעם בשבוע או פעם בשבועיים. בעת שביקר אצלה החוקר, שהה פרץ בביתה למשך מספר ימים כי באותה עת היה בנה הבכור בחופשה באילת. לפרץ יש דירה שהיא בבעלותו בבית שמש והוא שוכר דירה בקרית מנחם. קובי פרץ לא התגורר איתה לא ניהל איתה משק בית משותף ולא דאג בשום צורה לפרנסתה. בגדי הגבר שנמצאו בדירתה הינם של אלון, בן זוגה לשעבר, אבי בתה. היא סרבה להחזיר לאלון את בגדיו כשאלון השתחרר מן הכלא. באשר לשימוש ברכב, קובי פרץ אפשר לה להשתמש ברכב והשימוש שעשתה לא היה קבוע. הרכב היה נחוץ לה בשעתו במיוחד עקב מחלת אמה. במועד הביקור של החוקר כבר לא היתה האם מאושפזת אלא היתה בבית, בתקופת החלמה קשה מניתוח שעברה, עקב מחלת סרטן המעי הגס ממנו היא סובלת. בכל ההוצאות בקשר לרכב נשא קובי פרץ. הרכב לא נמצא אצל התובעת. כל פעם שהיא היתה זקוקה לו היה קובי משאיר את הרכב בשכונת שמואל הנביא ליד בית סבתו, לשם היתה התובעת מגיעה (עם גיסתה שעבדה בסמוך) ומשם היתה לוקחת את הרכב. 7. חוקר המוסד העיד אודות החקירה שערך. מעדותו נתברר בין השאר, כי בתחקיר סביבתי שערך אצל שכנים ציינו לגבי התובעת כי היא מתגוררת עם גבר בשם אלון. 8. בחומר הראיות שהיו בפנינו, אין די כדי לבסס את מסקנת המוסד בדבר מגוריה של התובעת יחד עם קובי פרץ ובדבר היותו "בן זוג" שלה כהגדרתו בחוק. לענין זה נציין כי פרץ עצמו לא הוזמן לעדות, ולא נבדקה כלל הטענה בדבר היותו שוכר דירה בשכונת קרית מנחם. אמנם נמצאו בגדי גבר בארון הבגדים בבית התובעת. עם זאת לא נסתרה לענין זה טענתה כי מדובר היה בבגדים של גבר אחר. אכן, יש קושי לסתור טענות מסוג זה. אלא שבמקרה שלפנינו נתונה היתה לחוקר המוסד האפשרות הקלה יחסית לבדיקת הטענה, וזאת למצער דרך אימות הטענה בדבר היותו של קובי פרץ שוכר דירה בנפרד במקום אחר. חקירה בענין זה כאמור, לא נערכה. אף התייחסות השכנים לבן זוגה של התובעת כאילו הוא אלון דווקא, מבססת את גרסת התובעת כי לא נתקיים קשר זוגי בינה לבין קובי פרץ, כנטען על ידי המוסד. עצם הימצאותו של פרץ בדירתה בשעת בוקר מוקדמת אין בה כדי לבסס טענה של מגורי פרץ אצל התובעת או ניהול משק בית משותף. משכך, ולאור האמור יש לדחות את טענת המוסד כאילו יש לבדוק את זכאותה של התובעת כאילו פרץ הוא בן זוגה. השימוש ברכב 9. בקשר לענין השימוש ברכב נפנה אל דברים כפי שנרשמו בהודעת התובעת שנמסרה לחוקר, כדלקמן: "ש. כמה זמן הרכב נמצא בשימושך האישי? ת. אצלי הוא נמצא המון זמן בתקופה הזו מהחופש הגדול הוא נמצא אצלי הרכב" התובעת הציגה תעודת ביטוח חובה, ורישיון רכב בפני החוקר (עמ' 4 להודעה). כמו-כן, הוצג צרור המפתחות של הרכב עליו היה תלוי המפתח של דירתה. לאחר ששמענו את העדויות, אנו מציינים את התרשמותנו על יסוד הדברים כפי שנרשמו בהודעה, כי יש לראות את התובעת כמי שעושה שימוש קבוע ברכב בתקופה הרלוונטית. נציין כי יש לנו קושי לתת אמון בדברי התובעת כאילו הרכב הועמד לרשותה בעיקר לצורך ביקורי אמה החולה. ענין זה כלל לא הוזכר בהודעה שמסרה לחוקר. בתצהיר נטען כאילו אמה של התובעת היתה מאושפזת בבית החולים הדסה עין כרם באותה עת, אלא שמתעודה רפואית שצורפה עולה כי היתה מאושפזת בחודש אפריל (ארבעה חודשים לפני הביקור). רק בחקירה נגדית ולאחר שהופנתה לתאריך שבתעודה הרפואית שצרפה ציינה התובעת כי באותה תקופה היתה אמה בביתה, בתקופה החלמה ארוכה. לאור האמור בהודעה, אנו אף מתקשים לקבל כמהימנה את הגרסה כאילו הרכב נמסר לשירותה ושימושה של התובעת כך שמידי פעם הושאר עבורה ליד בית סבתו של קובי פרץ, ומשם הוא נלקח על ידה. נזכיר עוד כי על שמו של קובי פרץ רשום היה באותה עת רכב אחר. לפיכך ולאור כל האמור אנו קובעים על יסוד האמור בהודעה, כי הרכב היה בשימושה הקבוע של התובעת לפחות החל מתחילת החופש הגדול (1.7) 10. לא נסתרה טענת התובעת כי קובי פרץ הוא שנשא בהוצאות הרכב וכי לה עצמה לא היו הוצאות בקשר לשימוש ברכב. סוגיה זו, בדבר השימוש ברכב מבלי שהמשתמש נושא בהוצאות בגין אותו שימוש ונפקותו בקשר לזכאות לגמלת הבטחת הכנסה עומדת לפתחו של בית הדין הארצי במסגרת ערעור שהוגש על החלטה קודמת שניתנה על ידי אב"ד הח"מ. מדובר בעב"ל 1584/04 המוסד לביטוח לאומי - דקלה שגב שהוגש על החלטה בתיק בש"א 16035/04 שגב דקלה-המוסד (ניתן ביום 4.7.04 וטרם פורסם). בנסיבות אלו, ומשהסוגיה תלויה ועומדת להכרעת בית הדין הארצי בתיק התלוי ועומד בפניו, אין אנו מוצאים לנכון להכריע בשאלת זכאות התובעת לגמלה ביחס לסוגיית השימוש ברכב. לענין זה, נציין כי התביעה מתייחסת לתקופה מוגבלת בת 3 חודשים (7/03-10/03) ואין מדובר בזכאות לגמלה שוטפת של התובעת. לפיכך, נמתין בהכרעתנו בתביעה זו לפסק דינו של בית הדין הארצי בעב"ל 1584/04 המוסד לביטוח לאומי-דקלה שגב שבו יהיה כדי להשפיע על השאלה האחרונה שנותרה להכרעתנו במסגרת פסק דין זה. 11. לסיכום א. לא הוכחה טענת המוסד בדבר מגוריה של התובעת יחד עם בן זוג. את זכאותה לגמלה יש איפוא לבחון כאם חד הורית לשני ילדים. ב. הוכח בפנינו כי בתקופה הרלוונטית עושה התובעת שימוש קבוע ברכב מבלי שהיא נושאת בהוצאות בקשר לכך. ג. את שאלת נפקות השימוש ברכב, בנסיבות אלה על הזכאות לגמלה, אנו מותירים תלויה ועומדת עד להחלטה שיקבל בית הדין הארצי בערעור התלוי ועומד בפניו. הבטחת הכנסהאם חד הורית / משפחה חד הורית