החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי: המערער הוא נהג משאית. טענתו של המערער היא, כי גבו נתפס ביום 27.8.1992 בעת החלפת גלגל המשאית בה נהג בגין תקר בגלגל. המשיב דחה את תביעתו לדמי פגיעה ביום 3.6.1993. ביום 5.10.1995 הגיש המערער תביעה לבית הדין לעבודה. בכתב התביעה כתב המערער כי הגיש למוסד לביטוח לאומי את תביעתו וחיכה זמן רב מבלי לקבל תשובה מהמוסד. לאחר תקופת אי הכושר הוא רכש משאית חדשה שבגינה היו לו בעיות רבות. לכן לא מיהר בהגשת התביעה לבית הדין. השופט י' לובוצקי מבית הדין האזורי בתל-אביב-יפו דחה את תביעתו בתב"ע נו/132-0. אשר לשיהוי קבע השופט לובוצקי כי לא הוכח ולו לכאורה שהמערער קיבל את מכתב הדחייה של פקיד התביעות חודש ימים לפני הגשת התביעה לבית הדין. מכתב הדחייה לא נשלח בדואר רשום ועל כן לא חלה חזקה שהמכתב התקבל. לגופו של עניין דחה בית הדין את תביעתו של המערער מאחר ולא עלה בידי המערער להוכיח את קרות האירוע. לא היתה הודעה מיידית לרופא על הפגיעה וכאבי הגב, אלא המערער פנה לרופא רק לאחר כחודשיים וחצי. כמו כן הופיעו הכאבים תוך כדי עבודה לה מורגל המערער. לא הובאה עדות לחריגות בעבודה. הכאבים הופיעו אצל המערער, אשר סבל בעבר מכאבי גב. טענתו של המערער בכתב הערעור היא, כי הרופא לא רשם תאריך נכון על גבי הטופס וכי למעשה הוא פנה אליו בסמוך לאירוע. עוד טוען המערער כי בכתב ההגנה לא נאמר על כך דבר. לטענתו בכתב ההגנה היתה הכחשה על כך שלמערער אירעה תאונת עבודה, שאין קשר סיבתי בין העבודה למחלה וכי התביעה התיישנה. גם בבית הדין, לטענת המערער, לא נטענה הטענה שהמערער פנה באחור לרופא. אכן מעיון בכתב ההגנה עולה כי צודק המערער באשר לתוכנו של כתב ההגנה. כתב ההגנה הוא סתמי ושגרתי, לפיו לא אירעה תאונה, אין קשר סיבתי ולמערער מחלה טבעית, ספונדילוטיס. דבר זה ראוי לציון באשר תובעים, בעיקר כשאינם מיוצגים, צריכים לדעת מכתב ההגנה מה הן טענות המשיב. למרות זאת אין הדבר יכול לזכות את המערער אלא בהוצאות. אשר לעצם קרות התאונה למערער ולמועד בו קרתה, עולה כי הרישום הרפואי הוא מתאריך של כחודשיים וחצי לאחר התאונה הנטענת. לטענת המערער התאונה אירעה ביום 27.8.1992 שעה שהרישום הרפואי הוא מיום 12.11.1992. המשיב טוען כי מחלתו של המערער היא מחלה אינהרנטית שהיתה לו קודם לכן. ברם ברישום הרפואי האמור נרשם ש"מזה מספר חודשים - כאבים עזים באזור ע"ש מותני. ידוע עם Spondiloption. תאונת עבודה - ע"ש מותני". בביקור הבא באותו חודש נרשם, כי הוא עדין סובל מכאבים עזים בע"ש מותני, שינויים ספונדילוטיים. לחוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי מסר המערער את אותה גרסה שמסר לבית הדין, היינו, שהחליף גלגל בגלל תקר, וכשהוריד את הגלגל וניסה להרימו על מנת להזיזו נתפס לו הגב באזור התחתון ולא יכול היה לזוז עקב כך. הוא ביקש מעובר אורח שיעזור לו והתקשר לאחיו שיבוא לעזור להעביר את הסחורה שהיה אמור להעביר. לדבריו, כפי שאמר לחוקר, הוא חשב שהכאב יעבור ולכן לא פנה מיד לרופא. בדבריו לחוקר אמר שלפני המקרה לא טופל בגין בעיות בגב. בבית הדין העיד כי דאג בערב לגרר אך בינתיים קיבל דוחות תנועה משום שחנה במקום שאינו מיועד לכך. אכן מעיון בתיק עולה כי המערער קיבל דו"ח תנועה למחרת היום בו אירעה לטענתו התאונה, היינו, ביום 28.8.1992. הדו"ח ציין כי המערער העמיד את רכבו הנ"ל עקב קלקול בדרך בין עירונית לזמן העולה על 24 שעות. כן קיבל דו"ח ביום 30.8.1992 לפיו "השארת את הרכב הנ"ל עקב קלקול... לזמן העולה על 24 שעות..". מעיון בחומר הראיות עולה שלא קיימות סתירות של ממש בגרסאות המערער. גרסתו היתה עקבית לפיה אירע אירוע בעת שהחליף את התקר ואכן דוחות המשטרה מצביעים על המועד הנטען על ידו. כן אין אני רואה סתירות של ממש באשר לגרסתו של המערער. על כן נראה לי שיש לקבל את גרסת המערער באשר להתרחשות האירוע. המשיב טוען עוד כי הכאבים פרצו על רקע מצבו הרפואי הקודם של המערער. מאחר ומדובר בכאבי גב שפרצו עם הרמת גלגל גדול של משאית, יש להכיר בתאונה כתאונת עבודה. ועדה רפואית תקבע את הקשר הסיבתי.   לו תישמע דעתי, יקבע כי על המשיב לשלם למערער הוצאות משפט גם בגין העלאת טענות שלא בא זכרן בכתב ההגנה בסך -.1,000 ₪. השופט יגאל פליטמן   לדעתי דין הערעור להידחות מטעמיו של בית הדין האזורי בפסק דינו.   המערער הינו נהג משאית עצמאי. לגירסתו, ביום 27.8.1992 בעת שהרים את הגלגל הרזרבי של משאיתו על מנת להחליפו בגלגל נקור - נתפס גבו.   דא עקא שבפרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי מיום 14.1.96. גירסתו הייתה שהתאונה ארעה ביום 27.8.92 ועל פי אישור שהמציא ממובילי הוד-השרון בע"מ, לפי הרישומים ביום התאונה הנטען 27.8.92 - הוא לא עבד עם המשאית.   יתרה מזאת, אך ורק ביום 12.11.92, כלומר כחודשיים וחצי לאחר קרות התאונה הנטענת, פנה המערער לרופא המשפחה לקבלת טיפול רפואי בשל כאבי גב, ואז נרשם מפיו באופן כללי וללא ציון מועד, כי "מזה חודשיים - כאבים עזים באזור ע"ש מותני, ידוע עם SPONDELOSIS, תאונה בעבודה".   הננו סבורים, כי בנסיבות האמורות לא הוכיח המערער, שעליו חובת ההוכחה, את גירסתו לגבי קרות התאונה בעבודה כנטען על ידו, ולפיכך דין ערעורו להידחות ללא צו להוצאות.     השופט עמירם רבינוביץ   הנני מצטרף לדעת חברי השופט יגאל פליטמן מטעמיו.   נציג ציבור עמוס ירקוני   הנני מצטרף לדעת חברי השופט יגאל פליטמן מטעמיו.     סוף דבר - נקבע כאמור בפסק דינו של השופט יגאל פליטמן, על דעתה החולקת של סגנית הנשיא אלישבע ברק. הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.תאונת דרכים (תיקון דרך)תאונת עבודהביטוח לאומי