פיצוי כספי על רצח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעת נזיקין על רצח / פיצויים למשפחה שכולה על רצח / פיצויים על רצח: המנוח נאיל יליד 20.11.57, היה בעלים של חנות תכשיטים באום אלפחם. בנו של המנוח סעיד יליד 4.2.80 עבד בחנות של אביו. שניהם נרצחו ב-23.3.99 ע"י הנתבע. נגד הנתבע הוגש כתב אישום בתיק פל' 270/99 בביהמ"ש המחוזי בחיפה בגין שלוש עבירות של רצח בכוונה תחילה, עבירה על פי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין תשל"ז - 1977. באישום הראשון מפורט מעשה הרצח של המנוח נאיל ובנו סעיד, והאישום השני מתייחס למעשה רציחתו של אדם אחר סופיאן, בו נעזר הנתבע ברצח המנוח ובנו. הנתבע הורשע ביום 6.5.01 לאחר שהרכב השופטים הגיע למסקנה כי הנאשם רצח בכוונה תחילה את המנוח נאיל ובנו סעיד בגלל הבית שבנה נאיל ליד ביתו של הנתבע, כאשר נאיל וסעיד סרבו לקנות ממנו את ביתו. המניע לרצח סופיאן היה חששו, שבעקבות פרסום הודעה בדבר מתן פרס כספי למי שיסייע בחקירת רציחתם של נאיל וסעיד יתפתה סופיאן לספר שהנאשם הוא אחראי לאותם מעשי הרצח. דינו נגזר לשלושה מאסרי עולם. התביעה הוגשה ע"י שני העזבונות וע"י התלויים. התובעת 3 היא אלמנתו של נאיל ואמו של סעיד, ילידת 29.3.60. התובעת 4 ילידת 3.2.82 היא בתו של נאיל, אחותו של סעיד. התובע 5 יליד 20.7.83 בנו של נאיל ואחיו של סעיד. התובע 6 יליד 14.2.85 בנו של נאיל ואחיו של סעיד והתובעת 7 ילידת 21.11.88 בתו של נאיל ואחותו של סעיד. החבות הוכרעה, כאמור, בהכרעת הדין והנתבע הודה בחבות לפיצוי התובעים על הנזק שנגרם להם. אין מחלוקת כי המנוח נאיל היה בעלים של חנות תכשיטים באום אלפחם. המחלוקת מתמקדת על גובה הכנסתו. לטענת התובעים המנוח הרוויח כספים רבים מחנות התכשיטים ובממוצע 19,250 ₪ לחודש, ובנוסף עסק כחלפן כספים. לדעת אחיו של המנוח נאיל ד"ר אחמד שיבלי מחמיד, אחיו השתכר כ-50,000 ₪ לחודש ובנו סעיד היה יד ימינו ועבד איתו בחנות התכשיטים. בעקבות הרצח נסגרה החנות. בנוסף, המנוח נאיל ביחד עם אחיו ד"ר אחמד שיבלי מחמיד קיבלו רשיון להפעלת בית חולים סיעודי של 108 מיטות. מעסק בית החולים היה אמור המנוח נאיל להרוויח 75,000 ₪ נטו לחודש ובנוסף לקבל מחצית מדמי השכירות בו היה העסק מתנהל, וקרוב ל-16,875 ₪. תמיכה לטענת גובה רווחיו הוגשו מסמכי הבנק (ת/6) מהם עולה כי מידי חודש הפקיד המנוח בתוכניות חסכון כ-10,000 ₪. התובעים העמידו את ההשתכרות על סך 50,000 ₪ לחודש. המנוח סעיד התחיל ללמוד קורס לניהול בית האבות, היה אמור להשתכר בבית האבות כ-18,000 ₪. לטענת הנתבע, ההשתכרויות המתוארות גבוהות, בלתי סבירות והתובעים לא הוכיחו כי אמנם אלה הסכומים שהמנוח היה מרוויח בפועל, כעולה גם מדוחות מס ההכנסה והשומות ת/1, ותשובותיו של העד מוחמד ג'בארין אעאיש שניהל את ספרי העסק של המנוח. ההכנסה נטו בשנת 96 היתה 52,816 ₪ ובשנת 98 ירדה ל-25,174 ₪. נטען כי אין ללמוד מהתוכנית לפתוח בית אבות על הכנסה כלשהי, מה גם שאין לדעת אם התוכנית היתה יוצאת לפועל, ואם אמנם נמצא בשלבים האחרונים לקראת הפעלתו, מדוע לא הפעילו אותו גם לאחר הרצח או השכירו אותו לצד שלישי בתנאים נוחים. מקובל עלי שאין להוסיף להכנסתו של המנוח את הרווחים הצפויים מעסק בית החולים הסיעודי כי האמדן מבוסס על השערות ותוכניות שלא מומשו, גם לאחר הרצח. אקבע את הכנסתו של המנוח נאיל בטרם פטירתו לסך 20,000 ₪, בהשוואה להכנסתו של העד סובחי ג'בארין שדיבר על רווח חודשי של כ-20% מפדיון שנע בין 60,000 ₪ ל-80,000 ₪, וכן לפי ההפקדות החודשיות של המנוח בתוכניות החסכון. אלו מלמדים על רמה גבוהה יותר של הכנסה מזו שדווחה לרשויות המס, אך אין להתעלם מדווחיו של המנוח לרשויות המס. באשר להכנסה של סעיד ולאור גילו, תחושב הכנסתו לפי השכר הממוצע במשק ולא יותר מ-7,000 ₪. לפי הדו"ח האקטוארי ת/7, יהיה החישוב כדלקמן: לאלמנה ועד ל-31.5.04 (הוא מועד עריכת חוות הדעת האקטוארית) - 20,000 ₪ X 23.21 = 464,200 ₪. מיום 1.6.04 ועד הגיע המנוח לגיל 65 - כמתואר בנתונים וההנחות של האקטואר - 20,000 ₪ X 119.62 = 2,392,400 ₪. בניכוי קיצבת שאירים אותה מקבלת האלמנה 493,809 ₪ ולפי חוות הדעת האקטוארית - 2,362,791 ₪. לתובעת מס' 4 רינה - בגין העבר - 20,000X 1.40 = 28,000 ₪. אין הפסדים בעתיד. לתובע מס' 5 מוחמד - בגין העבר - 20,000 ₪ X 4.29 = 85,800 ₪. אין הפסדים בגין העתיד. לתובע מס' 6 אחמד - בגין העבר - 20,000 ₪ X 7.89 = 157,800 ₪. אין הפסדים בגין העתיד. לתובעת מס' 7 איה - בגין העבר - 20,000 ₪ X 11.64 = 232,800 ₪. בגין העתיד - 20,000 ₪ X 7.22 = 144,400 ₪. סה"כ לתלויי המנוח נאיל - 3,011,591 ₪. תביעת עזבון המנוח נאיל בגין הוצאות קבורה, מצבה ואבלים נבלעת בתביעת התלויים. לגבי המנוח סעיד - שהיה בן 19 ביום הרצח, ולאור פסק-הדין בע"א 140/00, עז' המנוח אטינגר יש לפסוק לעז' המנוח סעיד פיצוי בגין "השנים האבודות". בשנים אלו תחושב הכנסתו כאמור לעיל על סך 7,000 ₪ לחודש ובניכוי הוצאות המחייה של סעיד בשיעור של 70%. לגבי העבר - 5 שנים - 7,000 ₪ X 5 X 12 X 30% = 126,000 ₪. לגבי העתיד - עד הגיע סעיד לגיל 67 - 43 שנים, מקדם היוון 290 - 7,000 ₪ X 290 X 30% = 609,000 ₪. החלוקה של הפיצויים שנפסקים לעז' המנוח סעיד בגין "השנים האבודות" תחולק בין היורשים, תובעים 7-3 לפי צו הירושה שתרגומו צורף לסיכומים, נספח א'. אשר על כן אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע מס' 2 עז' המנוח סעיד נאיל סך 735,000 ₪ שיחולקו בין יורשיו לפי צו ירושה. 735,000 ₪ בגין נזקי התלויים ישלם הנתבע: לתובעת מס' 3, אלמנתו של המנוח נאיל סך 2,362,791 ₪ לתובעת מס' 4 סך 28,000 ₪ לתובע מס' 5 סך 85,800 ₪ לתובע מס' 6 סך 157,800 ₪ לתובעת מס' 7 סך 377,200 ₪ ובסך הכל ישלם לתובעים סך 3,746,591 ₪ בנוסף אני מחייבת את הנתבע לשלם לכל התובעים ביחד הוצאות משפט ובנוסף שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% מהסכום שנפסק בצירוף מע"מ. הסכומים כולם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. אני מאשרת את העיקול הזמני אשר הוטל בבש"א 14560/01 מיום 20.9.01 על זכויותיו של הנתבע בחלקה 29 בגוש 20343 באום אלפחם ולפי הרישום על שישית החלקים בחלקה האמורה, כמתואר בנספח א' של הבקשה בבש"א 10252/04. אני נעתרת לבקשה למינוי כונס נכסים על זכויותיו של הנתבע במקרקעין האמורים, וממנה את עו"ד תאופיק ג'בארין לכונס נכסים על הזכויות האמורות על מנת שיהיה רשאי לבצע את כל הפעולות הנדרשות למכירת המקרקעין, כשיקום הצורך לכך, כשהמכירה תתבצע במסגרת הליכי הוצל"פ ובפיקוח ראש ההוצל"פ. מינוי כונס הנכסים במתן פסק-הדין מטרתו לשמור על זכויות התובעים שזכו בפיצויים לפי פסק-דין זה, ובמיוחד לאור ההליכים המשפטיים שנקטה אשתו של הנתבע בביהמ"ש לענייני משפחה בכפר-סבא. ב"כ התובעים ידאג שחלקה של הקטינה, התובעת מס' 7, יובטח בתיאום עם האפוטרופוס הכללי, אם וכאשר יתקבלו כספים, לאור החיובים בפסק-דין זה. משפט פליליפיצוייםרצח