תביעות קטנות אולם אירועים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעות קטנות אולם אירועים: בפני תביעה כספית בסכום של 16,500 ₪ כפיצוי בגין הפרת חוזה. התובעים זוג צעיר אשר ערכו חתונה באולם שניהולה של הנתבעת וחתמו על הסכם בכתב על כך. חישובי המחיר התבססו על כך שיבואו 300 אורחים, שבפועל התייצבו 245 אורחים. מספר ימים אחרי האירוע התייצבו התובעים לערוך חשבון סופי עם נציג הנתבעת, באותו מפגש הם העלו טענות מספר על אופי ניהול האירוע . בין היתר הועלו תלונות של אורחים שהמנה העיקרית הגיעה לשולחנות כשהיא קרה, וכמו כן מנות הוגשו בעיצומה של השמחה, בזמן הריקודים, דבר שלטענת התובעים הוביל לעזיבת חלק מהאורחים מוקדם מהמקובל. בנוסף לכך התלוננו התובעים שחל שינוי בחלק מהתפריט וללא תיאום מראש איתם. התובעים אף חויבו לשלם 100 ₪ תשר לכל מלצר במקום 75 ₪ ככתוב בחוזה. לדברי התובע, בעת שהעלו את הטענות האמורות, שקל נציג הנתבע לבוא לקראתם ולפצותם בסכום של כ- 1000$ . בני הזוג יצאו לירח דבש כאשר הובטח שהשיק ביטחון שבידי הנתבעת לא יוגש לפרעון עד שחוזרים מירח הדבש ויושבים שוב על החשבון. בניגוד להסכמה זו השיק נפרע ללא הסכמתם והם נאלצו לשלם את הסכום המלא ללא פיצוי. במהלך הדיון בפני, התובע נאלץ להודות כי לו היו מקבלים הנחה של 1000 $ לא היו מגישים את התביעה. עמדת הנתבעת נחרצת לטענתה מדובר כאן בעתירה שקרית ובטענות סרק. במפגש אחרי החתונה, תלונתם העיקרית והכמעט בודדת של התובעים היתה שנאלצו לשלם בגין 300 אורחים כאשר רק 245 אנשים התייצבו. לפיכך, הם ביקשו מהנתבעת לבוא לקראתם בתור זוג צעיר על אף שתנאי ההסכם ברורים לחלוטין: אין לקזז מהחשבון כל סכום בגין אורחים שלא התייצבו. הנכון הוא שהתובעים התלוננו על תקלות אחרות באירוע, אך לדעת נציג הנתבעת, מר אמיר נוי דובר בנסיון להחזרת כספים ללא בסיס ובקנטרנות לשמה. החלטתי לדחות את התביעה ולהלן הסיבות והנימוקים לכך: 1. על פניה התביעה מופרזת ומוגזמת. אם התובע היה מוכן בזמנו להסתפק בסכום של 1000 $ אין שום סיבה מדוע דרישת התובעים קפצה ל- 4000 $. 2. מכתבי התלונה שצורפו לכתב התביעה ואשר נכתבו חודשים אחרי האירוע אינם משכנעים את בימ"ש שהיו תקלות כה רבות בעת האירוע. המכתבים גם מגלים בקיאות רבה במערכת היחסים החוזית בין התובעים לבין הנתבעת, דבר שמוביל אותי למסקנה שהמכתבים נכתבו בתדרוך של התובעים ולא מיוזמתם החופשי של הכותבים. 3. בעת הדיון טרח להגיש התובע פירוט סכום התביעה. ממסמך זה לומדים שהוא עותר ל- 8500 ₪ בגין המנות החסרות. כמו כן הוא עותר ל- 1895 ₪ בגין חוסר במזון שהוגש לאורחים אשר הגיעו לאירוע. כשבימ"ש שאל אותו מדוע הוא עותר ל- 55 מנות חסרות ואף לחוסר בגין אורחים שהגיעו השיב "אם 245 אורחים לא קבלו את המנות שלהם קל וחומר ששאר האורחים שהיו אמורים להגיע לא היו מקבלים כלום". תשובה זאת תמוהה בעיני בימ"ש. אוסיף ואומר שאחרי הדיון ניסה התובע באמצעות מכתב בפקס לתקן ולשפר את תשובתו. נסיון להוסיף ראיות אחרי סוף הדיון פסול הוא ולכן לא התחייסתי לפניה זו. לפיכך, אני מקבל את דברי נציג הנתבעת, שהפניה להפחתת הסכום שנקבע בהסכם התבססה כולה בפועל על המנות החסרות. 4. ההסכם שנערך בין הצדדים, קובע במפורש שאין לקזז מהזמנה של 300 אורחים כל סכום בגין אורחים שלא התיצבו. התובעים ידעו את זה שפנו לנציג הנתבעת, אבל חשבו לפנות ללבו על מנת שיבוא לקראתם לאור המספר המועט של האנשים שאכן התייצבו. סבורני שכל יתר טענותיהם היו טענות אך ורק לצורך הוספת משקל לעמדתם בנוגע למנות החסרות. אשר על כן אני דוחה את התביעה. אין צו להוצאות. תביעות קטנותאולם / גן אירועיםאירועים (תביעות)