השכרת דירה בלי טופס 4

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השכרת דירה בלי טופס 4: 1. בפני תביעה כספית לסך של 12,372 ₪ כפיצוי בגין הפרת חוזה שכירות מיום 20/12/1999 שלפיו שכרו התובעים מאת הנתבע דירה במושב ינוב. התובעים טוענים שנאלצו לפנות את הדירה כבר ביום 15/06/2000 עקב הפרות שונות של החוזה, ובעיקר מכיון שהתברר להם כי הנתבע השכיר להם את הדירה בהעדר טופס איכלוס (טופס 4). 2. התובעים עותרים לסכומים הבאים: א. סיכול החוזה 3,000 ₪ ב. עוגמת נפש 3,000 ₪ ג. בזבוז ימי עבודה-להט 980 ₪ טיוטו 580 ₪ ד. הובלה לדירה החדשה 650 ₪ ה. נזקי עובש לבגדים מהקירות 1,000 ₪ ו. תיקון נזילות מים 300 ₪ ז. תיקוני קירות 250 ₪ תיקון שער הכניסה 100 ₪ ח. החזר דמי שכירות בגין התקופה לאחר הפינוי 3774 ₪ 3. לדברי התובע מס' 1 רק לאחר 4 חודשי שכירות התברר לו שאין טופס 4 לדירה כאשר הנתבע פנה אליו וביקש ממנו לפתוח דלת בין הדירה לבין הדירה שבה התגוררו השכנים, כמו כן התבקש לאפשר לנתבע לסגור את דלת הכניסה כך שהיו התובעים חייבים להכנס לדירה דרך החצר האחורית. לטענת התובע מס' 1 הנתבע הסביר לו כי מדובר בשינויים זמניים על מנת לאפשר לו לקבל טופס 4 מהוועדה המקומית. 4. הנתבע אינו מכחיש שלא היה ברשותו טופס 4 בעת השכרת הדירה, אך טוען נמרצות שהתובעים ידעו זאת מראש והם הסכימו לכך, ואף הסכימו מראש לשינוים בדלת וכן לשינויים אחרים. אולם כאשר הוא בא לבצע את העבודה בפועל, חזרו בהם התובעים מהסכמתם וניצלו את המצב על מנת לעזוב את הדירה בטרם המועד. באשר ליתר תלונות התובעים, יש בהם הגזמה רבה: נכון שהיתה נזילה אותה הוא תיקן ולא נגרם לתובעים כל נזק, ההפך הוא הנכון הם אלו שהפרו את החוזה כאשר עזבו את הדירה. 5. החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי בלבד ולהלן הנימוקים לכך: א. אסור היה לנתבע להשכיר את דירתו ללא טופס 4. הסכמתם מראש של התובעים לכך, אם היתה הסכמה כזאת, אינה פותרת את התובע מאחריותו. החוזה היה פגום מיסודו. ב. לפיכך, התובעים היו זכאים להביא את החוזה לסיום כפי שעשו ואין בכך הפרה מצידם. ג. אולם ספק רב אם התובעים ספגו נזק של ממש בכך שגרו בדירה ללא אישור איכלוס, כמו כן יתר תלונותיהם של התובעים לא הוכחו כלל. יחד עם זאת יש לפצות אותם על כך שנאלצו לעזוב את הדירה באופן בלתי צפוי. כמו כן על הנתבע להחזיר לידי התובעים כל סכום ששולם לו בגין התקופה לאחר הפינוי. על התובעים לשלם לנתבע בגין שכר דירה של חצי חודש יוני. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: בגין שיקים שגבה לאחר הפינוי 3,744 ₪ בגין הוצאות הובלה 650 ₪ בגין ביזבוז זמן והפסד ימי עבודה 1,000 ₪ 5,425 ₪ מסכום זה יש להפחית דמי שכירות בגין חצי חודש יוני 1,250 ש"ח 4,174 ₪ לפיכך על הנתבע לשלם לתובעים סך כולל של 4,174 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/2000 ועד ליום התשלום המלא בפועל אין צו להוצאות. על התובע להחזיר לידי התובעים את כל יתר השיקים שקיבל מהם בגין דמי השכירות או דמי נזק. בניהמסמכיםטופס 4מקרקעיןשכירות