חשיבות רישום בטאבו

מהי חשיבות הרישום בטאבו ? בית המשפט ציין כי קיימת נטייה בציבור להתעלם מהצורך לרישום עסקאות מקרקעין בפנקס המקרקעין, ובכך נוצר רקע מטושטש, שיכול להכיל לכאורה כל טענה. מחד, יש חשיבות עליונה לערך האדמה, ומאידך, מתייחסים אליה כאילו הייתה מוצר מכולת שנסחר מיד ליד ללא רישום. עוד ציין בית המשפט כי סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין איננו נטוע "בחלל ריק". ראו האמור בע.א. 4140/97 חב' האוניברסיטה העברית בירושלים נ.הסתדרות נשים ציונית (ס' 11 לפסק הדין)- "מטרתו של הסדר מקרקעין היא לקבוע ולרשום כראוי את הזכויות בקרקע המוסדרת. הכלל הוא, שהרישום בפנקס החדש של מקרקעין מוסדרים "יבטל כל זכות הסותרת אותו רישום..." (סעיף 81 רישה לפקודה), וכן שה"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו..." (סעיף 125(א), רישה, לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969). תכליתו הברורה של הכלל האמור היא להבטיח את אמינות המרשם וכן את יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים." וכן ראו בע.א 2242/92 מדינת ישראל נ. בנק אמריקאי ישראלי בע"מ (7.6.94) " הרישום על פי החוק הינו קונסטיטוטיבי (דהיינו יוצר את הזכות הקניינית) ודבר זה נועד להבטיח שמירב הזכויות במקרקעין ישתקפו ברישומים שבפנקסי המקרקעין, שהינם פומביים ופתוחים לעיני כל, ולחזק את אמינות המרשם: ...."בחיים המודרנים חשוב הרישום הן לצורך המדינה וסדריה והן לתועלת האזרח, אשר יוכל לדעת בבואו לעשות עסקות עם חברו - אם נכס בלתי נד שייך לו ונקי משעבודים, לגבי עסקת מכירה וקניה, וגם לגבי מתן אשראי"...... "ברור שכדי שאפשר יהיה להסתמך על הרישומים יש להקפיד על כך שכל עסקה ועסקה תירשם בפנקסים כי אחרת אין אפשרות מעשית לא למדינה ולא לאזרחים לסמוך על הרישומים: ועל כן גם קביעת כוחו של הרישום כיוצר זכויות (קונסטיטוטיבי) קשורה במידה ניכרת במגמה להשיג מטרות הרישום האמור "(בר"ע 178/70 חיים בוקר ואח' נ. חב' אנגלו ישראלית לניהול ואחריות בע"מ ואח', דברי השופט קיסטר בעמ' 127 ) . הרישום הפומבי בפנקסי המקרקעין הוא שמאפשר לציבור לסמוך על המרשם". כמו כן ראו בספרו של אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק I בעמ' 193 - "בפנקסי המקרקעין יש מערכת מידע מקיפה ואמינה על מצבם המשפטי של המקרקעין, אשר מצויים בתחום המדינה ....ההכרה בצורך להנהיג רישום מסודר של מקרקעין, נובעת היום, כמו גם בתקופות קדומות, מן ההבחנה הברורה בין מטלטלין למקרקעין ... הרי שבמקרקעין תפיסת החזקה בהם אינה מעידה בהכרח על בעלות....יש להדגיש שהרישום בפנקס מעניק, ברוב המקרים, למי שרשום בהם, לא רק את הערך ההוכחתי בדבר קיום זכותו בנכס, אלא גם ,בעיקר, את זכותו הקניינית". רישום בטאבו