עונש על דריסה עם טרקטורון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על דריסה עם טרקטורון / עונש על תאונת טרקטורון: השופט נעם סולברג: 1. ערעור על גזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט יעקב שפסר) בת"פ 5479-06-10 מיום 26.9.2011, בגִדרו הוטלו על המשיב עונשים כדלקמן: 6 חודשי מאסר בעבודת שירות; 10 חודשי מאסר על-תנאי; פיצויים למתלוננים בסך 40,000 ₪; פסילת רשיון נהיגה למשך 10 שנים; חילוט טרקטורון לטובת המדינה; פיקוח שירות המבחן למשך שנה. גזר הדין ניתן בעקבות הרשעתו של המשיב -  בהסדר טיעון - בנהיגה בלי רישיון, בהפקרה אחרי פגיעה, בגרימת חבלה חמורה, בשיבוש מהלכי חקירה ובגרימת נזק לאדם או לרכוש. 2. סיפור המעשה הוא זה: ביום 31.5.10 לפנות ערב, בקרית מלאכי, נהג המשיב בטרקטורון והגיע אל הפארק העירוני. שם המשיך בנסיעתו, בנהיגה שסיכנה את הולכי הרגל. המשיב עלה עם הטרקטורון על הדשא, נסע במהירות שלא אִפשרה לו לשלוט בטרקטורון ומבלי ששם ליבו לנעשה בדרך לפניו. במהלך נסיעתו-זו פגע בעוצמה עם הטרקטורון בשלושה הולכי רגל, אב ושני בניו הקטינים, בני שנתיים וארבע שנים, אשר שהו אותה שעה על הדשא. שלושתם נחבלו חבלות חמורות: האב שבר את עצם השוק ברגל ימין ואת חוליות L1-L5 בגבו; בנו בן ה-4 נחתך חתך עמוק באמת שמאל ובראשו; בנו בן השנתיים נחבל בראשו, שטף דם מעל עין שמאל, שבר בכף רגל ימין, שבר באגן, ובבדיקת CT נמצא נוזל בבטנו. הטרקטורון נעצר, המשיב ירד ממנו, עלה בחזרה וברח מן המקום. את הטרקטורון החביא במחסן בבית סבתו, והוא עצמו הסתתר בבית דודתו. 3. בית משפט קמא סקר בפסק דינו את טיעוני ב"כ הצדדים, את תסקירי שירות המבחן ואת חוות הדעת הפסיכיאטרית. בית המשפט ציין את חומרתן של העבירות, ובמיוחד את הפקרת הנפגעים אשר "עומדת בניגוד לשורשי הסולידריות החברתית והאישית הנדרשת לקיומה של חברה תקינה, ובריחתו של הנהג מהמקום היא מעשה אנטי חברתי ואנטי מוסרי מובהק, הראוי לענישה בכל חומר הדין ובכלל זה אך טבעי הוא מאסרו הממושך בפועל" (פסקה 11). מנגד ציין בית המשפט את המשקל המוגבר שיש ליתן לשיקולי השיקום ביחס לשיקולי הגמול וההרתעה, משום שמדובר בקטין. עם זאת, "הצורך להגן על הציבור חל גם במקום שמבצע העבירה הוא קטין, וקטינותו של נאשם אינה מהווה גורם יחיד בבוא בית המשפט לגזור את עונשו, אלא אך שינוי בנקודת האיזון לגבי עניינו כקטין, ביחס לזו הנהוגה כלפי בגיר" (פסקה 12). בהתבסס על האמור בתסקיר שירות המבחן ציין בית משפט קמא אינדיקציות מסויימות לגבי התקדמות המשיב בהבנת חומרת העבירה, הבעת צער וחרטה, תוך משיכת ידו מעולם הפשע מאז ביצוע העבירות. יחד עם זאת קבע בית המשפט כי הטלת של"צ - כהמלצת שירות המבחן -  ביחד עם מאסר-על-תנאי, פסילת רשיון נהיגה, פיצוי למתלוננים וצו מבחן, אינה מספּקת. לפיכך הטיל על המשיב 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות - ולא של"צ -  לבד מן העונשים הנ"ל. בית המשפט ציין כי אילו היה המשיב בגיר, היה משית עליו עונש של מאסר בפועל לתקופה לא מבוטלת. 4. ב"כ המדינה טוענת בערעור כי מעשיו של המשיב מחייבים תגובה עונשית חמורה יותר. זאת, הן בשל נהיגתו הפרועה בטרקטורון והפגיעה הקשה במתלוננים, הן בשל הפקרתם לאחר הפגיעה ונסיונו לשבש הליכי חקירה. המשיב אדיש לערכם של חיי אדם והוא נטול עכבות ומורא מן החוק. יש להענישוֹ באופן שייתן ביטוי לגנאי שבמעשים ולסיכון הגלום בהם. גם לאחר מעשה התקשה המשיב להפנים את חומרת העבירות שביצע או להפגין אמפתיה כלפי הנפגעים. את מעשיו ביצע על סף הבגירות -    בגיל 17 וארבעה חודשים - ולא היה מקום ליתן משקל רב כל כך לשיקולים השיקומיים האינדיבידואליים, תוך הקרבת אינטרסים ציבוריים ממשיים. 5. מנגד טוען ב"כ המשיב על הבכורה שיש ליתן לשיקולי השיקום. חרף קשיים, חל שיפור אצל המשיב, ויש חשש מפני קטיעת התהליך הטיפולי. חוות הדעת הפסיכיאטרית ובעקבותיה גם תסקירי שירות המבחן המליצו להימנע משליחתו של המשיב לבית הסוהר, על מנת שלא ידרדר. לדברי ב"כ המשיב, נסיבות הענין אינן מצדיקות התערבות ערכאת הערעור בעונש, מה גם שלעונש המאסר בעבודות שירות נוספו עונשים אחרים ומכבידים. 6. התלבטנו לא מעט. דברים נכוחים כתב בית משפט קמא בגזר הדין. השאלה המכרעת היא נקודת האיזון בין השיקולים האינדיבידואליים המתמקדים במשיב, לבין שיקולי החברה בכללותה; איזה משקל ליתן לשיקום, ביחס לגמול ולהרתעה. מחד גיסא, הכל רוצים בשיקומו של המשיב. חלפו שנתיים וכבר אין מדובר בקטין, אך הוא עודנו צעיר ועתידו לפניו. בילדותו ובנערותו חווה חסכים אישיים ומשפחתיים, בעיות קשב וריכוז, וקשיים בתחום הרגשי. המשיב ראוי להתחשבות ביחס לעבר ולעידוד באשר לעתיד. שומה עם זאת לציין בהקשר זה עליות ומורדות בשיתוף הפעולה מצדו עם שירות המבחן. בתחילה התנתק, התחמק, לא ענה לטלפונים, וגם הוריו לא הועילו בהקשר זה, העדיפו לגונן עליו, על פני שיתוף פעולה עם גורמי החינוך והרווחה. נדרשה התערבות של בית המשפט, ואימת הדין, כדי לרתום את המשיב לטיפול. משהחל הטיפול, אכן חלה התקדמות, עד שלאחר מתן גזר הדין בבית משפט קמא שוב ניתק המשיב קשר עם שירות המבחן, לא ענה לטלפון, לא השיב למכתבים ומנע את מימוש צו המבחן שהטיל בית משפט קמא. רק לאחר פניית שירות המבחן לבית המשפט, התעשת המשיב וחזר לשתף פעולה. על רקע זה, החשש הוא רב כי עם סיום ההליכים המשפטיים יחזור המשיב לסורו. עיקר מעייניו נתונים לתוצאות המשפט. הוא מצר על 10 שנות שלילת רשיון נהיגה, יותר מאשר על פגיעתו במתלוננים. המוטיבציה של המשיב להמשיך בהליך הטיפולי אינה רבה, אם כי עולה מתסקיר שירות המבחן כי ניכר בכל אופן שינוי בעמדותיו, ובהבנתו את חומרת מעשהו. 7. ברם, מן הראוי לייחד דברים אחדים על הגמול ועל ההרתעה, על המתלוננים ועל שאר בני האדם. אין להביט על המשיב כעל בּוּעה סגורה במנותק מן הסובב. השיקום איננו חזות הכל. בצד הרצון לטפל במשיב ולשקמו, שומה להבטיח את בטחון הציבור. זכאים האב ושני בניו הקטינים להלך ולשחק בשקט ובביטחה בפארק העירוני בקרית מלאכי. על הכביש התרגלנו, כפי שציינה ב"כ המדינה, להיות דרוכים לעקיפות מימין ומשמאל וצפויים לשאר סיכונים. בכביש מתחייבת זהירות רבה. בפארק מתבקשת שלווה. בחוף-הים מנוחה. המשיב פגע ברגל גסה, בלי רשיון נהיגה, בזכויותיהם של המתלוננים ועוד אחרים שכמותם, אזרחים תמימים. כמותו עושים נהגי טרקטורונים אחרים שנוטים להתערבב בקהל, במקום במקומות המותרים להם. פגיעה בזכויות הציבור יש כאן, ומסוכנות רבה; והמסוכנות התממשה. שברים בעצמות, באגן, בחוליות, חבלות, ועוד מרעין בישין. ו"עבירה גוררת עבירה" (משנה אבות ד, ב): פגיעה ובעקבותיה הפקרה. האב ושני בניו שרועים חבולים ופצועים, והמשיב הביט נִכחו ונמלט. פגיעתו היא אפוא - ביחידים ובציבור - רעה, קשה ומגונה. אכן, נדרשת תגובה עונשית הולמת. בד בבד עם מחוייבותנו לשיקום עבריינים צעירים, אנו מחוייבים למניעת פגיעתם הרעה בזולתם. מעשיו ומחדליו של המשיב, מחייבים מאסר בפועל. רחמנות יתרה כלפיו, הריהי התאכזרות כלפי קרבנות מזדמנים ישרי-דרך. מאסר לתקופה קצובה לא צפוי לשים לאל את תהליך השיקום. יהיה בו אתגר למשיב להוכיח כי גם בתנאים קשים הוא שורד ומצליח להתקדם בתהליך הטיפולי. ומנגד, יבטא עונש המאסר את הגמול ההולם ואת ההרתעה המוכרחת. 8. החלטנו אפוא לקבל את הערעור במובן זה שבמקום 6 חודשי מאסר בעבודות שרות, יוטלו על המשיב 10 חודשי מאסר בפועל. שאר רכיבי גזר הדין יעמדו בעינם. 9. המשיב יתייצב לריצוי עונשו ביום 6.5.2012 בשעה 10:00 במזכירות הפלילית בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תנאי השחרור יעמדו בעינם עד להתייצבות לריצוי העונש. דריסהמשפט תעבורהתאונת דרכיםטרקטורון