פגיעה בשיניים בזמן החלפת גלגל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה בשיניים בזמן החלפת גלגל: 1. התובע יליד 1958 נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 5.3.07. התובע נהג על משאית, עצר בשולי הכביש כדי להחליף גלגל של המשאית. כאשר החל לחזק את ברגי הגלגלים מפתח ברגים, החליק המפתח שהוא מכשיר כבד וגדול, פגע בעוצמה בפניו של התובע. כתוצאה מכך, נפגע התובע בפיו ונגרמו שברים שונים בשיניים. אין חולק בין הצדדים כי מדובר בתאונת דרכים וכי הנתבעים חבים בפיצוי התובע עבור נזקי הגוף שנגרמו לו. 2. מהעדויות עלה כי התובע פנה בו ביום לרופא שיניים בשם ד"ר חמדאן. הרופא קיבל את התובע, זיהה שהתובע סובל מחבלה בשיניו. הרופא ביצע עקירות כירורגיות לצורך הוצאת שברים, החדרת שתלים, ולבסוף הצמדת גשר כתרים על השתלים. התובע צירף לתביעתו מכתב של הרופא כנספח א'. התובע טוען כי מאז התאונה הוא עבר טיפולי שיניים רבים, עקירות, טיפולי שורש, וכי יהיה זקוק לשתלים, תותבת זמנית, ולאחר מכן הרכבת גשר כתרים הכל בכפוף למצב הפה והחניכיים. 3. בית המשפט מינה כמומחית מטעמו את ד"ר אורית הרמתי שהיא מומחית בתחום כירורגיית פה ולסת. המומחית בדקה את התובע וערכה חוות דעת מיום 5.1.09. 4. בחוות הדעת כותבת המומחית כי התובע נבדק על ידי המוסד לביטוח לאומי הואיל ומדובר בתאונת עבודה. הוכרו פגיעות בשפה העליונה ושבירת שיניים 12,13,21,22 שהן שיניים קדמיות עליונות. ד"ר חמדאן הפנה את התובע לצילום סי.טי. של השיניים בתאריך 19.4.07. המומחית התייחסה למסמך שערך ד"ר חמדאן בו מתואר שברים שהתגלו בשיניים הנ"ל. לרשות המומחית עמד התיק הרפואי של ד"ר חמדאן שפירט את עקירות השיניים לאחר הצילום שנעשה ביום 5.3.07 במכון השן של בית החולים הדסה. ביום 7.3.07, נעקרו שיניים 17,18,27,28 שהן 4 טוחנות אחוריות מימין. המומחית פנתה אל ד"ר חמדאן והוא השיב לה ביום 6.8.08. המומחית ביקשה את הצילום מיום 5.3.07, אולם ד"ר חמדאן השיב כי הצילום הוחזר עקב בעיה טכנית. התובע החל טיפול כאמור ביום 7.3.07. ביום 4.1.09, העביר ד"ר חמדאן למומחית מסמך נוסף המתאר את עלויות הטיפול בשיניים. 5. בזמן הבדיקה, הציג התובע למומחית חלק מהמסמכים שהיו ברשותו, הציג לפניה גשר חרסינה שבור ששחזר 8 שיניים משן 17 עד שן 21. בגשר היו שברים בחרסינה בשיניים 11 ו-21. התובע מסר למומחית כי החצי השני של הגשר נשאר במשאית. הוא תיאר בפני המומחית כי הגשר העליון היה של 14 שיניים והיה מודבק. לאחר שהגשר נשבר, הוא פנה לד"ר חמדאן שעקר שיניים ואמר לו שהטיפול יעלה 22,000 ₪. ד"ר חמדאן נתן לתובע פלטה זמנית להשלמת השיניים. התובע טען לפני המומחית כי אינו יכול לשים את הפלטה, והוא שם אותה רק כאשר הוא מדבר עם אנשים. הוא אינו מסובל לאכול איתה. התובע טען בפני המומחית כי ד"ר חמדאן שם בפיו שתלים. באשר לגשר אמר כי הוא נעשה לפני כ-5-6 שנים אצל ד"ר סרי מבית לחם. הוא אישר כי ד"ר חמדאן אמר לו להחזיר את הצילום הפנוראמי למכון הצילום מאחר ולא יצא תקין ולדרוש את הכסף חזרה. 6. המומחית בדקה את התובע ולא מצאה הגבלות בתנועות הלסת. היא מצאה טיפול שורשים בשיניים 22 ו-23 שלדעתה אינו קשור לתאונה. המומחית מצאה תותבת עליונה זמנית להשלמת השיניים בלסת העליונה. על פי צילום פנוראמי מיום 5.8.08, הושמו 3 שתלים בלסת העליונה בין אזור שן 15 לשן 24. בצד שמאל, כך קבעה המומחית, אין מקום לשתלים נוספים. לדעתה פיזור השתלים הוא מוזר, בעיקר השתלים בצד ימני עליון שממוקמים באופן שלא יאפשר לשקם את האזור בשיקום קבוע. 7. המומחית קבעה כי בגשר שהוצג לה, המשחזר 8 שיניים חסרות ללא קשר לחבלה שיניים 11,14,15,16. לדבריה העקירות הראשונות שנעשו לאחר החבלה היו של שיניים 17,18,27,28, שיניים שלא מצוין שנשברו בתאונה. המומחית לא מצאה עדות בתיק הרפואי לעקירת השיניים שנטען שנשברו והן 12,13,21,22. המומחית קבעה כי הרשומות הרפואיות לא נוהלו כרגיל. כמו כן קבעה כי לא ברור לה מדוע הרופא החזיר לתובע את הצילומים שהיו ברשות הרופא, ומדוע התובע החזיר צילומים אלה למכון אור השן בהדסה. המומחית נקטה יוזמה וניסתה לקבל את הצילומים לידיה כדי לעמוד על מצב השיניים ביום החבלה, אולם הדבר לא הסתייע מאחר ולא נשמרו העתקים בהדסה. לבקשת המומחית, שוחזר צילום ה-סי.טי. מיום 19.4.07. מאחר ומקובל לבצע סי.טי. לפני ששמים שתלים, הניחה המומחית כי כך היה הדבר גם במקרה זה. מצילום ה-סי.טי. עלה שקיימים מס' שתלים שהושמו על ידי ד"ר חמדאן, ללא צילום סי.טי. המומחית אומרת כי פעולה זו אינה ברורה לה, כמו כן לא ברור לה מדוע נשלח התובע לבצע סי.טי. לאחר שהשתלים הושמו בפיו. המומחית הניחה כי החבלה עקב התאונה הצריכה שיקום הלסת העליונה בשל שברים בשיניים הקדמיות. לדעתה, ניתן לקשור מבחינה גרימתית בין החבלה לשיקום חד פעמי של תותבת שלמה על גבי שני שתלים עם מצמדים. המומחית סברה כי אין מקום לקשור את עלות כל השתלים האחרים לחבלה מאחר והיו חסרות שיניים באזור השתלים מצד ימין למעלה ללא קשר לחבלה הנדונה. המומחית הוסיפה וקבעה כי לפי הצילום שברשותה, השיקום היחיד שניתן לבצע בלסת העליונה הוא תותבת שלמה על גבי שיניים ושתלים. ניתן לנצל שני שתלים מתוך ה-6 שנעשו, לשים עליהם מצמדים לתותבת, ולשקם עליהם תותבת שלמה. 8. המומחית קבעה כי עלות שני שתלים ומצמדים היא 2,400 דולר. עלות תותבת שלמה עם רשת ויטליום היא 9,000 ₪. עלות תותבת שלמה מידית להשלמת השיניים היא 4,000 ₪. המומחית גם ברירה עם ד"ר חמדאן את העלויות במרפאתו, ומצאה כי מדובר במחירים נמוכים באופן משמעותי. המחירים שציינה המומחית לדבריה הם מחירים ממוצעים בקרב מומחים במרפאות פרטיות. אומר כבר עתה כי התובע זכאי לפיצוי על פי מחירים אלה שכן הוא זכאי להשבת המצב לקדמותו על פי טיפול רפואי סביר. כפי שעולה מחוות דעת המומחית, מתעוררות תהיות רבות באשר לפעולות שנקט ד"ר חמדאן. 9. התובע לא קיבל את חוות דעת המומחית, וביקש לקשור לתאונה את כל הנזקים בשיניו. התובע הזמין את המומחית לחקירה בבית המשפט. חקירה זו התבצעה ביום 6.1.11. המומחית נימקה בחקירתה את הממצאים שבחוות דעתה, והסבירה היטב את המסקנות אליהן הגיעה. היא הסבירה כי לתובע היה חוסר שיניים מרובות בלסת העליונה כבר ביום התאונה. היא העידה כי לא ניתן לה הסבר סביר מדוע הצילום מיום התאונה הוחזר למכון הרנטגן. לדבריה, אם היה כשל טכני, היה צורך לבצע צילום חדש ולשמור עליו. היעלמותו של הצילום נראה לה מוזר. כמו כן הסבירה כי צילום שכזה המתעד פגיעות מיום התאונה יש לשמור עליו אצל הרופא המטפל. הדבר עורר חשד אצל המומחית כי התובע ידע שמצב פיו היה לא טוב עוד לפני התאונה. 10. אומר לעניין זה, כי לא ניתן לי הסבר סביר באשר להיעלמות הצילום ובאשר לעובדה שלא בוצע צילום חדש טרם נעשה טיפול בפיו של התובע. גם אם אניח, שלא הייתה כוונת זדון אצל התובע להעלים את מצב פיו עובר לתאונה במטרה לקשור את כל הנזקים שבפיו לאירוע התאונה, הרי התובע בהתנהגותו גרם לנזק ראייתי. לפיכך, יש לפעול על פי מבחני היגיון וסבירות כדי לקבוע את הקשר שבין התאונה לנזקים שנגרמו לשיניו של התובע. למטרה זו מונתה המומחית. לא מצאתי סיבה כלשהי לקבל את חוות דעתה. 11. המומחית נמקה בחקירתה מדוע המליצה על אופן הטיפול כפי שנקבע בחוות הדעת וזאת ביחס למצבו של התובע. גם כאן לא מצאתי מקום שלא לקבל את המלצתה. המומחית נחקרה לגבי עלויות הטיפול ופרטה זאת היטב. 12. המומחית נשאלה שאלות בחקירתה לגבי פגיעות נוספות בפיו של התובע עקב התאונה כמו פגיעות בלסת התחתונה, אולם היא קבעה כי לא קיים תיעוד רפואי הקושר בין התאונה לפגיעות נוספות. המומחית הפנתה לצילומים המראים כי היו פגיעות עוד קודם לתאונה וטיפולים רבים בפיו של התובע עוד קודם לתאונה. 13. לאור כל האמור, לא ראיתי מקום שלא לקבל את חוות דעת המומחית. 14. באשר לעלויות הטיפול, המומחית ציינה בתשובה לשאלות הבהרה מיום 7.4.10 כי סך כל העלויות הן 23,312 ₪. 15. ניתן לסכם את חוות הדעת של ד"ר הרמתי וחקירתה כי השיניים היחידות שנפגעו היו 12,13,21,22. כבר לפני התאונה היו לה חסרות שיניים רבות בלסת העליונה. ערב התאונה לא הייתה לתובע עצם במקום. הנזק לשן 33 בלסת התחתונה, אינו קשור לתאונה. הטיפול הראשוני שעשה ד"ר חמדאן לאחר התאונה, עקירת 4 שיניים אחוריות, אינו קשור לתאונה. יש צורך לבצע עיבוי רכס והרמת סינוס כפי שהוצע במחלקה לכירורגיית פה ולסת בבית החולים הדסה עין כרם, אולם הדבר אינו קשור לתאונה. 16. יש לזכור כי לאחר חקירת המומחית התובע לא פנה לבית המשפט, לא ביקש להחליפה, ולא ביקש מינוי מומחה נוסף. 17. לאור כל האמור, ניתן לדון ולעבור ולקבוע את הפיצוי המגיע לתובע. 18. במישור כאב וסבל, לאור הטיפולים להם נזקק התובע עקב התאונה, אני עושה שימוש בסמכותי וקובע פיצוי של 15,000 ₪. 19. באשר להפסדי הכנסה, התובע לא צירף מסמך כלשהו המלמד כי נגרמו לו הפסדי שכר עקב אירוע התאונה. 20. טיפולי השיניים כפי שנקבעו על ידי המומחית, הם בסך של 23,312 ₪. קופת חולים משתתפת בסכום של כ-18,200 ₪. לפיכך התובע זכאי לפיצוי בסכום של 5,000 ₪ מהנתבעים. התובע זכאי לפיצוי נוסף של 19,000 ₪ עבור החלפת פלטה 3 פעמים בחייו. עלות כל החלפה היא 9,000 ₪ כפי שקבעה המומחית, יש לערוך היוון לגבי כל החלפה באופן נפרד כפי שחישבה ב"כ הנתבעים בסעיף 59 לסיכומיה. (לפי בסיס של 9,000 ₪ ולא 3,800 ₪.) סך הכל עבור טיפול השיניים - סך של 24,000 ₪. 21. לא ראיתי מקום לפצות את התובע עבור עיבוי או הרמת סינוס, עבור החלפת שתלים, עבור שן 33, או כל טיפול אחר שאינו נוגע לתאונה. 22. יש להניח כי בתקופה הסמוכה לתאונה נזקק התובע לעזרה של בני משפחה, בפרט ככל שהדבר נוגע לעזרה באכילה. אני קובע סכום גלובלי של 3,000 ₪. 23. לאור כל האמור, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סכום של 42,000 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 6,400 ש"ח, וכן אגרת המשפט. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.שינייםתאונת דרכים (תיקון דרך)