פסק דין בקדם משפט

האם אפשר לקבל פסק דין בקדם משפט ללא דיון הוכחות ? תקנה 143(9) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 עוסקת באפשרות לפסוק לעיתים לזכות התובע כבר בקדם המשפט, ללא חקירות, כאשר מסתבר שאין לנתבע הגנה. בית המשפט ציין כי מדובר באפשרות דיונית חשובה. היא מייתרת את הצורך בהליך ארוך וחסר טעם מלכתחילה. דוגמא אופיינית לכך היא מרבית תיקי פירוק השיתוף במקרקעין, כאשר אין טענה לאפשרות פירוק בעין ואין מחלוקת על הזכויות - שאז ניתן לסיים מיד בפס"ד של מינוי כונס לשם פירוק השיתוף. יחד עם זאת יש לזכור, כי אלו הם המקרים החריגים. אין לעשות כן במקרה שיש בו מחלוקת עובדתית. אין ליישם זאת, כאשר לנתבע יש הגנה לכאורה, שלא ניתן לדחותה אלא בהסתמך תצהירי התובע, וכאשר הנתבע מבקש לממש את זכותו הדיונית לחקור את אותם עדי תביעה. הזכות לחקירה הנגדית היא זכות בסיסית בשיטה המשפטית שלנו, ובשיטה האדברסרית בכלל. היא אמורה לאפשר לבעל דין את שני אלו - גם לקעקע את גרסת היריב, וגם לחזק את גרסתו שלו. והכל מתוך שאיפה להגיע בדרך זו לחקר האמת. וראה: רע"א 2508/99 מתן נ' מילטל פ"ד נג(3) 26. קדם משפט