קניית מכשיר פגום

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קניית מכשיר פגום - תביעות קטנות: ביום 19/1/00, רכש התובע מהנתבעת מס' 1, מכשיר סינטיסייזר (להלן: המכשיר). ביום 1/9/02, הגיש התובע תביעתו זו בה טען כי המכשיר שרכש היה פגום והתגלו בו תקלות מעת רכישתו. התביעה הוגשה כנגד הנתבעת מס' 1 שהינה חברה העוסקת במכירת כלי נגינה (להלן: הנתבעת) וכנגד הנתבע מס' 2 שהינו על פי הנטען מנכ"ל החברה (להלן: הנתבע). התובע טען כי מיד לאחר רכישת המכשיר, גילה כי הינו משמיע רעשים ותדרי לוואי. ביום 27/3/00, למעלה מחודשיים לאחר רכישת המכשיר, מסר התובע את המכשיר לנתבעת לצורך תיקונו. לטענת התובע המכשיר הוחזר מתיקון כשהוא אינו עובד כלל ונשלח לתיקון חוזר. התובע טען כי פנה פעמים רבות לנתבעת בדרישה להחלפת המכשיר או ביטול העסקה והשבת הסכום ששולם תמורתו אך הנתבעת סירבה להענות לפניותיו. התובע הוסיף וטען כי נמכר לו מכשיר שנפל בו פגם עוד בשלב יצורו ולאור זאת ועקב אבדן האמון במכשיר ובשירותי הנתבעת, לא לקח את המכשיר לאחר שתוקן במעבדת הנתבעת והמכשיר הושאר במעבדת הנתבעת. התובע צרף לתביעתו טפסים המעידים על מסירת המכשיר לתיקון בתאריכים 27/3/00, 10/10/00 ו- 9/12/01. הנתבעת הכחישה בכתב הגנתה את טענות התובע וטענה כי המכשיר שנרכש על ידי התובע תקין. הנתבעת טענה כי ביום 27/3/00, למעלה מחודשיים לאחר רכישת המכשיר, פנה התובע לסניף תל-אביב וביקש להחזיר המכשיר ולקבל זיכוי כספי תמורתו. לטענת הנתבעת, רק לאחר שבקשתו זו של התובע סורבה, טען כי המכשיר משמיע רעשים ולפיכך נשלח המכשיר למעבדה. כאמור במכתבו של מר שגיא שורר מיום 15/12/01 (נספח 1 לכתב ההגנה) שצורף למכתב הנתבעת אל התובע, מיום 20/2/01 (נספח 2 לכתב ההגנה), המכשיר נבדק במעבדה והוחזר לסניף ביום 11/4/00, אלא שהתובע הגיע לקחת את המכשיר רק ביום 10/10/00. הנתבעת מודה כי במועד זה, 10/10/00, המכשיר לא נדלק והוחזר למעבדה לתיקון אלא שלטענת הנתבעת, כתוצאה מהזמן הרב שחלף, אחד המגעים התרופף וזה תוקן כך שהמכשיר פעל באופן מושלם. כאמור בנספח 1 לכתב ההגנה, המכשיר הוחזר לסניף כשהוא תקין ומאז הושארו לתובע מספר הודעות לבוא לאסוף את המכשיר אך התובע לא הגיע. עוד מוסיפה הנתבעת ומפרטת כי התובע הגיע לקחת את המכשיר, רק ביום 9/12/01, למעלה משנה לאחר שנמסר לתיקון, אך שוב התלונן על תקלה במכשיר ושוב נשלח המכשיר למעבדה. במכתבה של הנתבעת לתובע מיום 12/5/02 (נספח 4 לכתב ההגנה) חזרה הנתבעת על עמדתה כי המכשיר תקין ועל בקשתה מהתובע להגיע למעבדה ולהצביע על התקלה לה הוא טוען. הנתבעת טוענת כי המכשיר שנרכש על ידי התובע תקין אך התובע, מטעמיו וסיבותיו התחרט על רכישתו ונוקט בדרך של השארת המכשיר ברשות הנתבעת בלא שנמצאה בו תקלה כלשהי. התובע חזר בעדותו על טענתו כי המכשיר פגום. לטענת התובע מהטפסים המתעדים מסירת המכשיר לתיקון עולה בבירור כי המכשיר אינו תקין. התובע עמד בעדותו על טענתו כי המכשיר פגום והכחיש את טענת הנתבעת כי המכשיר תקין ועומד לרשותו במעבדה. יחד עם זאת טען התובע כי אינו מעוניין לקחת את המכשיר מהמעבדה על מנת להגיש חוות דעת של מומחה שיתמוך בטענתו כי המכשיר פגום וזאת למרות שהוסבר לתובע כי בהעדר חוות דעת כאמור יתקשה להוכיח את טענתו בדבר היות המכשיר פגום. הנתבע העיד כי טפסי מסירת המכשיר לתיקון, מתעדים את תלונות התובע בלבד וכי על פי דו"ח מנהל המעבדה, שצורף לכתב ההגנה, המכשיר נבדק ונמצא תקין. כן חזר הנתבע וטען כי למרות פניות חוזרות לתובע, לא הגיע התובע למעבדה על מנת להצביע על התקלה הנטענת וזאת למעט פעם אחת כשהגיע בשעת סגירת המעבדה. הנתבע הציע במעמד הדיון, כי התובע יגיע למעבדה ויצביע בנוכחותו ובנוכחות מנהל המעבדה על התקלה לה הוא טוען. הנתבע אף התחייב כי במידה והתובע יצביע על תקלה כלשהי תהא הנתבעת מוכנה לפצותו. כן הצהיר הנתבע על נכונות הנתבעת להאריך את תקופת האחריות גם במידה ולא תימצא תקלה במכשיר. עוד הציע הנתבע כי המכשיר ישלח לבדיקה על ידי מעבדה חיצונית. לצערי התובע לא היה מוכן לקבל את ההצעה על פיה יפגש במעבדה עם הנתבע ומנהל המעבדה על מנת לבדוק את תקינות המכשיר. כמו כן התובע לא הסכים להצעה כי המכשיר ייבדק על ידי מעבדה חיצונית על מנת שתחווה דעתה בדבר תקינות המכשיר. בתשובתו להצעות אלה, אמר התובע, כי למעשה אין הוא מוכן לקבל את המכשיר וכדבריו בעמ' 2 לפרוטוקול: "אני לא מוכן להסכים שהמכשיר ייבדק על ידי מעבדה חיצונית על מנת שתחווה דעתה אם המכשיר תקין או לא. אני בכל מקרה לא מוכן לקבל את המכשיר. גם אם המכשיר יתגלה כתקין הוא כבר לא יהיה רלבנטי למערך המכשירים שנמצא כבר באולפן שלי". לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועדויותיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. התובע לא צרף לתביעתו חוות דעת של מומחה התומכת בטענתו כי המכשיר שרכש היה פגום מלכתחילה או שנתגלו בו תקלות המצדיקות ביטול העסקה. איני מוכנה לקבוע כי המכשיר שנמכר לתובע, פגום הוא, על סמך עדותו וטענותיו של התובע. עדותו של התובע אינה מעוררת אמינות וסרובו לכל הצעה שמטרתה לבדוק את תקינות המכשיר, אם על ידי מומחה מטעמו, בבדיקה משותפת שלו ושל מנהל המעבדה או אף על ידי מעבדה חיצונית, מעמיד בספק רב את טענתו בדבר אי תקינות המכשיר. מבחינת עדויות הצדדים עולה ההתרשמות כי התובע בחר להשאיר את המכשיר שרכש במעבדת הנתבעת בכדי לקבוע עובדות בשטח ומבלי שהצביע על תקלה ממשית במכשיר למרות שהוזמן ונתבקש לעשות זאת, כאמור במכתב הנתבעת אליו מיום 12/5/02 סרובו של התובע לכל הצעה שמטרתה לבדוק תקינות המכשיר וטענתו כי בכל מקרה אינו מוכן לקבל את המכשיר בחזרה שכן המכשיר כבר אינו רלבנטי עבורו ואינו מתאים למערך המכשירים במעבדתו, תומך בטענת הנתבעת כי התובע טען לתקלות במכשיר משום שהתחרט על עצם רכישתו אך לא נמצאה כל תקלה המצדיקה החלפת המכשיר או ביטול העסקה. כלל הוא במשפט כי בעל דין המבקש להוכיח את טענותיו כלפי יריבו הוא הנושא בנטל השכנוע. משמע, שחייב הוא להוכיח את העובדות השנויות במחלוקת בבחינת "המוציא מחברו - עליו הראיה." על התובע, מוטל נטל הראיה, להוכיח את טענתו בדבר היותו של המכשיר פגום. בהעדר חוות דעת של מומחה, התומכת בטענה כי המכשיר פגום ולאור סרובו של התובע להצעה לבדוק את תקינות המכשיר אין מנוס מהמסקנה כי התובע לא הרים את נטל הראיה המוטל עליו להוכיח את תביעתו. למותר לציין כי התובע לא הוכיח כל אחריות אישית, המוטלת בנסיבות העניין על הנתבע, כמנהל הנתבעת. לפיכך דין תביעתו של התובע להידחות. למען הסר ספק, התובע זכאי לקבל לחזקתו את המכשיר שהושאר על ידו ברשות הנתבעת. התביעה נדחית. לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות. בקשת רשות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 15 ימים ממועד קבלת פסק-הדין. אחריות על מוצרים פגומים