תאונת דרכים בצומת ירקון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בצומת ירקון: בפני תביעה לתשלום פיצויים על נזקי רכוש אשר נגרמו לרכבו של התובע ( אופנוע) בתאונת דרכים בה היה מעורב גם רכב נהוג בידי הנתבעת 2 מבוטח בביטוח חבות כלפי צד ג' ע"י הנתבעת 1. לגרסת התובע התאונה אירעה ביום 9/2/02 כאשר נהג את האופנוע שלו מכיוון גני עם לכיוון צומת ירקון , ותוך כדי פניה שמאלה הנתבעת 2 שנהגה ברכבה נכנסה לתוך הצומת באור אדום מכיוון דרום לצפון. גרסת הנתבעים לאירוע התאונה הנתבעים יטענו כי האחריות לתאונה ולנזקים היא של התובע אשר נהג בחוסר זהירות ובחוסר תשומת לב לנעשה בדרך ולהלן נתבעת 2 נכנסה לצומת כשדלק רמזור ירוק ( מהבהב) התובע הקדים ופרץ לתוך הצומת טרם נדלק אור ירוק בכיוון נסיעתו וכך גרם לתאונה . כמו כן יש לנתבעים טענות כנגד גובה הזנק. שני הנהגים העידו בפני . התובע חזר על גרסתו בכתב התביעה והדגיש כי הוא היה במרחק של לפחות 5 מטר לפני קו העצירה בצומת כאשר האור ברמזור לפניו היה ירוק . התובע מסיק כי הנתבעת נכנסה באור אדום כי לו היה ירוק ברמזור הנתבעת 2 העידה בפני ומסרה כי היה לה אור ירוק ברמזור, אחד שבתחילת הצומת ואחד שממול בסוף הצומת , כשנכנסה לצומת הבהב האור שממול לא נטען כי הרמזורים היו מקולקלים או שפעלו שלא כהלכה, ולכן אין ספק כי כאשר האור לפני אחד הצדדים מראה ירוק מלא, בכיוונו של השני מראה האור אדום מלא . כמו כן יש להזכיר כאן כי האיסור על כניסה לצומת הינו איסור על כניסה כאשר האור ברמזור אינו ירוק מלא. לפי כלל זה כניסה לצומת כאשר האור הוא צהוב, גם היא בכלל עבירה על תקנות התעבורה המחייבות כניסה לצומת רק באור ירוק מלא. אם כן זה אומר אני נכנסתי בירוק ואתה באדום , וזה אומר לא, כי אם אני נכנסתי בירוק ואתה באדום. בהחלטתי מיום 9/1/03 הוריתי לנתבעים להמציא לעיון התובע ולבית המשפט את העתק הודעת הנתבעת 2 על התאונה בפני הנתבעת 1. ואכן הודעתה של הנתבעת הוגשה ביום 12/1/03 . בהודעתה של הנתבעת 2 לנתבעת 1 על התאונה מצויין כדלקמן " נסעתי מרח' הדר השרון לכיוון כפר סבא כאשר באותה צומת יש שני רמזורים עברתי רמזור ראשון כאשר ראיתי את הרמזור השני מהבהב מצהוב , התחלתי לחצות כשהרמזור התחלף לאדום יצא אופנוע מכיוון המושב נכנס לצומת ואז אירעה התאונה " על פי הודעתה - הודאתה של הנתבעת 2 בפני המבטחת שלה הנתבעת 1 עולה כי הנתבעת 2 נכנסה לצומת כאשר האור ברמזור לא היה ירוק אלא צהוב מהבהב , ובטרם יצאה את הצומת, נדלק האור האדום. על פי הידוע האור הצהוב המופיע ברמזור אחרי אור ירוק , אינו מופיע כאור מהבהב אלא סטטי, שכן האור הירוק הוא המהבהב, ולאחר סיום הבהוב האור הירוק מופיע צהוב ולאחר מכן אדום. הנתבעת מודה כי בטרם נכנסה לצומת, הבחינה כבר באור הצהוב ברמזור, וכשהיא בתוך הצומת, נדלק אור אדום. לפי דברי העדים בפני, והודעת הנתבעת 2 לנתבעת אחת , אני קובע כי הנתבעת 2 נכנסה לצומת שלא בחסות האור הירוק אלא למרות האור הצהוב והאדום . מאידך התובע נכנס אל הצומת "בעיניים עצומות" תוך הסתמכות על האור הירוק אשר בכיוונו, ולא בדק את הצומת לפני שנכנס אליו, אם יוכל לעשות כן בבטחה. זאת בנוסף לעובדה כי הוא מוסר כי כאשר היה במרחק של 5 מטר מהצומת, דלק האור הירוק אני קובע כי יש לחלק את האחריות בין שני הנהגים כאשר 80% על הנתבעת 2 ו- 20% על התובע. לענין הנזק - התובע תובע סכומים וראשי נזק כדלקמן : בגין תיקון נזקי האופנוע 12803 ש"ח. התובע הגיש חוות של השמאי אייל אברהם , אם כי הנתבעות חלקו באופן כללי על גובה הנזק הנתבע ע"י התובע , אך לא בקשו לחקור את השמאי על חוות דעתו , ועל כן אני מאשר סכום זה בגין שכר טרחת שמאי סכום של 1267 ש"ח הוגשה חשבונית השמאי על שכר טרחתו ועל כן אני מאשר גם סכום זה. בגין ירידת ערכו של האופנוע סך של 1470 ש"ח . בגין כך הוגשה גם חוות דעת נפרדת . אם כי הנזק של ירידת ערך הינו נזק תיאורטי שאינו מתרחש כל עוד לא נמכר האופנוע, ונגרמה הפחתה ממשית בערכו בגלל התאונה שעבר, אך הסכום של ירידת הערך, על רקע הנזק הכללי נראה לי סביר בהחלט, ואני מאשר אותו. בגין שכר טרחת שמאי עבור חוות הדעת בירידת ערך 354 .ש"ח. יש על כך גם חשבונית ואני מאשר גם סכום זה. התובע תבע סכום של 167.8 ש"ח עבור נסיעות. אין ספק כי התובע נאלץ היה להוציא הוצאות לטיפול בנזקי התאונה, העברת האופנוע למוסך, נסיעות למוסך וממנו, אם כי לא הוגשו לי קבלות על הוצאות , אבל הנזק מסתבר, והסכום אותו תובע התובע סביר. ואני מאשר גם אותו. התובע תבע 400 ש"ח עבור הכנת התביעה . אין מדובר בנזק שנגרם כתוצאה ישירה מן התאונה , ואינני יכול לאשר סכום זה מה גם שבגין הסכום שיפסק לתובע בתביעה יפסקו גם הוצאות משפט שיהיה בהן כדי לכסות את הוצאותיו של התובע. לפיכך סך כל נזקיו של התובע נכון ליום הגשת התביעה הם 16063 ש"ח 80% מסכום זה 12850 ש"ח התוצאה היא שאני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע את הסכום של 12,850 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 10/2/02 תאריך הוצאת הסכומים ע"י התובע ועד התשלום המלא בפועל, אגרת משפט בסך 201 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 30/9/02 , וכן הוצאות משפט בסכום כולל של 1,000 ש"ח . בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מקבלת פסק הדין. משפט תעבורהתאונת דרכיםצומת