תיקון צנרת בדירה שכורה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון צנרת בדירה שכורה: 1. בפני תביעה אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות ובה תובע דייר המתגורר בשכירות בדירה השייכת לנתבעת 2 את הנתבעות לתשלום החזר הוצאות שהוציא לתיקון נזקי צנרת שתיקן בביתו והוצאות שמאות להערכת נזק זה. הנתבעת 1 מספקת שירותי אינסטלציה לדירות השייכות לנתבעת 2 וזאת מכח הסכם בין שתי נתבעות אלה. (קטעים רלוונטים בהסכם צורפו כנספח לכתב הגנת הנתבעת 1). 2. אין מחלוקת כי הדירה בה מתגורר התובע הינה דירה ישנה. אין גם מחלוקת כי על הנתבעת 2 לתקן נזקי אינסטלציה בדירה, וכן כי הנוהל הרגיל לתיקון נזקים אלה הוא פניינם של דיירים, והתובע בכללם, תחילה לנתבעת 2 ולאחר מכן לנתבעת 1, ומתן הזדמנות לנתבעת 1 לתקן הנזקים. אין אף מחלוקת כי מספר חודשים לפני הארוע נשוא התביעה ארע פיצוץ בצנרת בבית התובע, אשר בעקבותיו הזמין הוא את הנתבעת 1 אשר תיקנה את הפיצוץ. 3. לטענת התובע במהלך חודש פברואר-מרץ 2000, ארע פיצוץ בצינור, בעקבותיו זימן את הנתבעת 1 ופועל מטעמה תיקן את הפיצוץ, אך רק קטע שבור בצינור ולא החליף את כל הצינור. התובע טוען כי מיד לאחר התיקון ארע פיצוץ נוסף , לטענתו לא השיבו לו לקריאותיו הטלפוניות לבוא ולתקן שוב, ולכן הזמין פועלים רומניים אשר החליפו 10 מטר של צנרת, התיקון בוצע באמצעותם ובאמצעות בני משפחתו. ביום 8.3.00, לאחר החלפת הצנרת, הזמין התובע שמאי אשר העריך את כלל העבודות בסך 2550 ₪. שמאי זה הוציא חשבון לתשלום סך 646 ₪ בגין חוות דעתו. התובע מבקש לחייב את הנתבעים בעלויות אלה. התובע לא הגיש חשבוניות, ואף לא פירט באלה הוצאות נשא מכיסו. 4. הנתבעת 1 טוענת כי ביום 22.2.00 נשלח שרברב מטעמה לתיקון נזילה. הנזילה תוקנה ללא כל הסתייגויות, ולראשונה נודע לה כי לתובע טענה עם הגשת כתב התביעה. הנתבעת 1 טוענת כי קריאתה לתיקון הנ"ל נעשתה על ידי ב"כ התובע. הנתבעת 1 טוענת כי אין היא חייבת כל חובה כלפי התובע, כי לא הוכח כל פגם בעבודתה, כי אין היא מחוייבת על פי כל הסכם להחליף צנרת (אפילו אם מצבה אינו שפיר) וכי לכן יש לדחות את התביעה נגדה. 5. הנתבעת 2 טוענת כי רוב הדירות שהינה משכירה הינן דירות ישנות וכי אין היא נוהגת להחליף צנרת כדבר שבשיגרה, וכי כאשר קיימות נזילות הינן מתוקנות בנוהל הרגיל, באופן מקומי ובתיקון יעיל. כן טענה נתבעת 2 כי בשנת 1994 הוחלפה רוב הצנרת בבית התובע וכי לא נדרשה מעולם לבצע החלפה נוספת וכי אף לא היה צורך בכך. הנתבעת 2 טוענת עוד כי לא נתאפשר לה לבדוק את הצנרת שתוקנה, כי לא אישרה תיקונה או החלפתה ע"י התובע וכי יש לה אף טענות לגבי איכות התיקון שביצע התובע. 6. לאחר ששמעתי את הצדדים וראיתי את חוות דעת השמאי, ראיתי לנכון בשלב ראשון לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 1. לא הוכח כי קיים פגם כשלהוא בתיקון אשר ביצעה, אין מחלוקת כי לא נקראה לבצע תיקון נוסף ואין היא אחראית למצב הצנרת בדירה ולהחלפתה. התובע ישא בהוצאות נתבעת זו בסך 250 ₪ אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 7. אף בתביעת התובע נגד נתבעת 2 בעייתיות רבה. דייר המבקש להביא להחלפת צנרת בדירה, חייב ליידע על כך את בעל הדירה ולקבל אישורו מראש, ואין לו הסמכות לכפות על בעל הדירה החלפה כאמור ולחייבו בהוצאותיה. לא הובאה כל ראיה ממשית לכך שקודם להחלפת הצנרת אומנם ארע פיצוץ נוסף, והעדר פניה לנתבעות או מי מהן מעמידה בספק את טענת התובע לעניין זה. לא הוכח אף כי היתה דחיפות מיוחדת אשר מנעה מתן הודעה, והתובע לא העיד את שכן בדירה שמתחתיו להוכחת טענותיו לעניין דחיפות כאמור. אף מיד לאחר התיקון לא מצא התובע לנכון להזמין את הנתבעות או מי מהן לבדוק את מצב הדירה, למרות שמצא דיי זמן להזמין שמאי לצורך תיעוד תביעתו. התובע ודאי היה מודע לזכויות המשפטיות של הנתבעת 2, לבדוק הן את עצם הצורך בתיקון והן את היקף הנזק והיקף התיקון הנדרש, באשר כבר את התיקון הראשון הזמין עו"ד מטעמו. יש ללמוד מהתנהגותו של התובע כי ביקש לעשות בדירה כבתוך שלו, ולהעמיד את הנתבעת 2 בפני עובדות מוגמרות. ניכר בתובע מתוך עדותו, כי מחלוקת לו עם מדיניותה של הנתבעת 2 לבצע תיקונים מקומיים בלבד ולא להחליף את כל הצנרת, אך במחלוקת זו לא רשאי היה התובע להכריע לבדו. מקובלת עלי טענת הנתבעת 2 כי אין היא מחוייבת בהחלפת צנרת, אפילו אם קיימת בה קורוזיה, כל עוד הינה משמשת ליעודה ולא הוכח כי תכיפות התיקונים להם נזקק התובע חייבה החלפה כאמור. בחוות דעת השמאי אשר הציג התובע אומנם נקבע כי הצנרת היתה אכולת קורוזיה ובמצב התפוררות וכי היה צורך בהוצאתה, אך חוות דעת זו נתנה בדיעבד, ואין היא מלמדת כי מלכתחילה אומנם כך היה מסיק איש מקצוע שנשלח היה מטעם הנתבעים. אין גם הוכחה כי הצנרת שהוצגה היתה זו שאומנם הוחלפה. לא ניתן להשלים עם התנהגותו זו של התובע. התובע אף לא הוכיח נזקיו בפועל. התובע לא טען כלל מה הסכום אשר שילם לפועלים ולא הציג חשבוניות לגבי אלו מההוצאות. 8. יחד עם זאת, ראיתי את הצהרת ב"כ הנתבעת 2 לפיה הסכים להשתתף בהוצאות התובע. בשים לב לכך, ולכך שדירת הנתבעת 2 ודאי הושבחה מפעילות התובע ולכך שאפילו הקדים התובע את החלפת הצנרת הרי בהתחשב במצבה מן הסתם חסך לנתבעת 2 הוצאות, הנני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעת 2 לשלם לתובע סך 1,200 ₪ שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. שכירות