ועדת צר''מ של משרד הביטחון

מהי ועדת צר"מ (צוות רב מקצועי) של משרד הביטחון ? ועדת צר"מ היא ועדה פנימית המתכנסת על מנת לקבוע את יכולת העבודה של נכה צה"ל. ועדת צר"מ מחליטה על היכולת של נכה צה"ל לעבוד לאחר שנקבעו לו אחוזי נכות (קבועה או זמנית) בועדה רפואית. האם אפשר להגיש ערעור על החלטת צר"מ ? בניגוד לועדה רפואית "רגילה" שניתן לתקוף בבית המשפט, תקיפת ועדת צר"מ נעשית לרוב ע"י פניה מנומקת לרופא המחוזה או לרופא של קצין התגמולים ניתן לצרף חוות דעת מקצועית בפניה. במקרים מסוימים ניתן אף להגיש בג"צ. צבאמשרד הביטחון