כאב בגב וברגל

התובע טען, כי הינו בעלים של עסק (נגרייה) ביום 10.5.94בשעה 00: 09לערך חש לפתע כאבים עצומים בגב וברגל שמאל. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כאב בגב וברגל - ביטוח לאומי: .1מדובר בתביעה להכיר בפגיעה מיום 10.5.94שארעה לתובע כ"תאונת עבודה" ולחילופין להכיר במחלתו כ"תאונת עבודה" כתוצאה ממיקרוטראומה. .2עובדות המקרה מפורטות בכתב התביעה המתוקן שהוגש לבית הדין וממנו עולה, כי התובע טוען, כי הינו בעלים של עסק (נגרייה) ביום 10.5.94בשעה 00: 09לערך חש לפתע כאבים עצומים בגב וברגל שמאל. התובע באותו יום במשך כל הבוקר עסק בניסור ובחיתוך של פלטות עץ, כל אחת במשקל של כ- 60ק"ג וחלקם במשקל של 30ק"ג. התובע הפסיק עבודתו עקב תחושת הכאב החד ובאותו יום לא עבד כלל. הכאב אשר פילח את גבו ואת רגלו ארע לו כשהוא עדיין אוחז באחת הפלטות. התובע נפל עם הפלטה בתוך הרצפה (ס' 5לכתב התביעה). למחרת היום חזר התובע לעבודתו והמשיך לעבוד אולם החל מחודש יוני 94הפסיק עבודתו ועד עצם היום לא חזר לכושרו. התובע מציין בכתב תביעתו המתוקן, כי במהלך השנים 1992עד 1994עסק מפעם לפעם, בהרמת חומרים כבדים (בעיקר פלטות עץ, ,m.d.fעץ אלון מלמין, סנדויץ) וכל הרמה כזו גרמה לו פגיעה זעירה ומצטברת בגבו. במהלך השנים בעקבות מאות ארועים שכאלה נפגע התובע בגבו עד שביום 10.5.94נתרחש הארוע שתואר לעיל, ארוע שבסופו של דבר בהצטברו לכל הארועים הקודמים (מיקרוטראומה) הכריע את התובע והביאו למצב של אי כושר. לפיכך טוען, כי יש להכיר בתובע כמי שנפגע ב"תאונת עבודה" ולזכותו בתשלום דמי פגיעה, להעמידו בפני ועדה רפואית אשר תקבע את נכותו ושעור גמלתו. התובע המציא חוות דעת רפואית מטעם ד"ר ששון בו מפרט הרופא תולדות המחלה ותלונות התובע. הרופא מסתמך על תעודות רפואיות ומסמכים רפואיים שונים החל משנת 81, מציין, כי עייפות ברגליים וכאבי גב תחתון החלו באמצע שנת 92, גם בשנת 93אולם רק ב- 14.6.94נתגלתה מחלתו של התובע בשם סיאטיקה כאשר בדיקת . C.tשנערכה ביום 21.5.94מעידה על היצרות תעלת השידרה כתוצאה מתהליך ניווני בעיקר בגובה 1s- . 5lכן מציין בחוות דעתו, כי בסוף שנת 94קיימים ממצאים רפואיים בגבו של התובע. במסקנתו מציין, כי המחלה והנכות שציין בחוות דעתו התחילו במחצית 1994ועד לאותה עת היו לתובע רישומים בודדים על כאבי גב וצויינו שינויים זעירים בחוליות כצפוי אצל רוב אוכלוסיית הפועלים. .3הנתבע בכתב ההגנה המתוקן מכחיש האמור בכתב התביעה וטוען, כי לתובע לא ארע כל "ארוע תאונתי" וכי מחלתו אינה תוצאה של ארוע כלשהו אלא נובעת ממצב בריאותו היסודי. הנתבע מכחיש טענת המיקרוטראומה. .4התובע הגיש תצהיר מקום עדות ראשית. נחקר על תצהירו בפני בית הדין. מטעם הנתבע לא נשמעו עדים אולם הנתבע הגיש כראיה הודעות התובע בפני חוקר המוסד ( 2הודעות נ/ 1ונ/3) וכן רשומות רפואיות שונות (נ/2, נ/ 4עד נ/7). .5הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. .6באשר ל"ארוע התאונתי". התובע מציין בכתב התביעה המתוקן, כי הפסיק עבודתו ביום 10.5.94בגין תחושת כאב חד כאשר עסק באותו יום בניסור ובחיתוך של פלטות ועקב כך נפלה אחת הפלטות על הריצפה. בתצהירו במקום עדות ראשית מפרט התובע, כי תוך כדי שהרים פלטה כדי להניח אותה על המשור החשמלי, חש כאב חד וחזק מאוד בגב וברגל ועקב הכאב נפלה הפלטה על הריצפה. בהודעתו בפני חוקר המוסד מיום 23.8.94אינו מציין ארוע כלשהו בעבודה ביום הנטען על ידו. כל שהעיד היה, כי לא נחבל בעבודה אלא מפרט, כי הגיש תביעה למוסד לבטוח לאומי כי לא יכול לתפקד עם הגב. התובע לא יכול היה לפרט התאריך המדוייק לארוע אולם טוען, כי אם היה מקבל מכה היה אומר. כן מציין, כי פנייתו הראשונה לעזרה רפואית הינה מה- .14.6.94 בהודעתו הנוספת לחוקר המוסד מיום 25.3.96, מפרט, כי הינו סובל מכאבי גב במשך 4, 5שנים, הכאבים באים בגלל שמרים בצורה לא נכונה פלטות אולם זוכר, כי פעם אחת לפני כשנתיים וחצי נפל עם הפלטה בתוך הנגרייה. מאז שנפל התחיל להרגיש בעיות גם ברגל שמאל וגם בגב. בחקירתו בפני בית הדין העיד, כי קיבל מכה ביום הארוע ומפרט, כי לא פרט בהודעתו הראשונה לחוקר המוסד כל הארועים ורק בהודעה השניה פרט הארוע, כי הפלטה נפלה על רגלו השמאלית, כי ראה כי לא יכול להמשיך לעבוד. מתוך חקירתו הנגדית עולה, כי אמנם פנה לעזרה רפואית חודש לאחר הארוע הנטען, היינו, ב- 16.6.94ולא ב- 10.5.94כפי שניסה לטעון בתחילה. התובע לא יכול היה להסביר מדוע אין כל רישום במסמכים הרפואיים על הארוע הנטען על ידו. מכל שפורט לעיל עולה, כי גירסתו של התובע מפורטת בתצהירו במקום עדות ראשית הינה גירסה חסרת כל בסיס עובדתי. התובע לא חוזר באף הזדמנות על כך, כי תוך כדי כך שהרים פלטה חש כאב חד וחזק. לכל היותר גירסתו היא באותו יום תקפוהו כאבים חזקים בעת העבודה וכתוצאה מכך נפלה הפלטה על הריצפה. בהודעתו הראשונה לחוקר המוסד אומר מפורשות, כי לא קיבל כל מכה בגב, כי לא היתה כל חבלה וכי הכאבים שפקדוהו הינם בגלל עבודה קשה. מכל שנאמר לעיל, בית הדין מאמין לתובע, כי הינו סובל מכאבי גב אולם אין מחלוקת, כי התובע לא השכיל להוכיח ב"ראשית ראיה" ארוע תאונתי חד פעמי, אשר ארע לו ביום 10.5.94, אשר ממנו ניתן להסיק, שאכן קרה ארוע בעבודה הקושר את הפגיעה - בעבודה (דב"ע נא- 218- 0המוסד נ. משה דרור, פד"ע כד, 545). האמור בתצהירו בדבר הרגשת כאבים עזים תוך כדי הרמת פלטת עץ אינם אף תואמים האמור בכתב התביעה המתוקן ויש לשער, כי מדובר ב"עדות משופצת". מכתב התביעה המתוקן ומהראיות שבפני בית הדין, גם על פי גירסת התובע ביום 10.5.94, חש לפתע כאבים עצומים בגב וברגל שמאל, בית הדין מאמין לגירסתו זו של התובע, גירסה זו בצירוף הגירסה אשר פרט לראשונה בפני חוקר המוסד מביאות למסקנה, כי התובע לא השכיל להוכיח "ארוע תאונתי" ביום .10.5.94ובעילה זו דין התביעה להידחות. .7ובאשר לעילת המיקרוטראומה, על פי פסיקת בית הדין השימוש במונח מיקרוטרואמה, אינו יכול להפוך כבמטה קסם, "מאמצים קשים" לסדרת פגיעות זעירות מוגדרות ההחוזרות ונשנות אין ספור פעמים... דב"ע מו/64- 0אבשלום מיכאלי נ. המוסד, (לא פורסם) צוטט בדבע מח/ 77- 0אליעזר מזרחי נ. המוסד פד"ע יט, .538 על מנת ליישם את תורת המיקרוטראומה להוכחת קיומה של תאונת עבודה, על המבוטח להוכיח שהיתה סדרה של פגיעות זעירות החוזרות ונשנות, שכל אחת מהן תרמה נזק זעיר משלה, עד שהתהווה, במצטבר, נזק רבתי (המחלה עצמה) שמנע מן העובד להמשיך לעבוד (דב"ע נא/116- 0המוסד נ. קמיליה חורי, פד"ע כ"ה, 25). כדי לזכות בתביעה על פגיעה שאינה אלא מחלה, אין צורך שהנפגע יוכיח מאורע מסויים אחד שיש בו משום תאונת עבודה אלא די אם יוכיח סדרה מסוימת של ארועים קטנים בני הפרדה והבדלה זה מזה, אשר לכל אחד מהם אופי תאונתי במובן "תאונת עבודה". לבית הדין, התשובה על השאלה אם במקרה פלוני מתקיים, אשר המשפטן רואה בו פגיעות זעירות מ צטברות. מדובר על בסיס עובדתי מוכח. במקרה שלפנינו אין כל ראיה ממנה ניתן להסיק הבסיס העובדתי לטענת המיקרוטראומה אף אם נטען בתצהירו של התובע, כי במהלך השנים 92- 94היה עוסק מידי פעם בפעם בהרמת חומרים כבדים. מעדותו עולה, כי עסק במשך תקופת עבודתו גם בהרמת פלטות, מרים אותן על משור חשמלי אולם היה עובד גם בהרכבות, משקופים בארונות מטבח ועשה הכל והיה איש עבודה, כי שהעיד על עצמו. אין בלבי ספק, כי התובע סבל מכאבי גב עזים אולם לא הוכח בפני אף בסיס עובדתי לטענת המיקרוטראומה, ולא הוכחו על ידי התובע העובדות הדרושות על מנת להעביר ענינו למומחה בעילה זו. .8לפיכך ומכל שנאמר לעיל דין תביעת התובע - להידחות. .9זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גברגליים