מהי מהירות סבירה בעת נהיגה ?

מהי מהירות סבירה בעת נהיגה ? תקנה 51 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 מטילה על נהג את החובה לנהוג באופן נאות, "במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ותנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב". מהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך - מהווה כשלעצמה רשלנות (ראו, למשל, עניין שטרייזנט הנ"ל; עפ"ת (נצ') 29470-07-10 פסמניק נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 11.1.11)). התכלית ביסוד התקנה ברורה: לחייב נהיגה במהירות שתעניק לנהג "שליטה מוחלטת ברכב" ותאפשר לו לעצור בבטחה במידת הצורך. משפט תעבורהשאלות משפטיותמהירות מופרזת / דו"ח מהירות