תרמית פירמידה

מהי תרמית פירמידה ? בית המשפט פסק כי מדובר ב"משחק" חסר תועלת חברתית או כלכלית. תכלית קיומו של 'מועדון החברים' הוא להרחיב עצמו לדעת, באופן אין סופי כביכול. המשחק נוגד את תקנת הציבור בשל הכרוניקה של הסוף הבלתי נמנע, של מנגנון הרס עצמי המובנה במשחק עצמו : מספר קטן של אנשים המרוויחים הרבה כסף בעוד רוב המשתתפים מוצאים עצמם בסופו של יום עם 'תפוח אדמה לוהט' בידיהם ומפסידים את כספם. המשחק מבוסס על המשחק מבוסס על העקרון של "חבר מביא חבר". כל משתתף נדרש לשלם סכום מסויים ליזם המשחק ומרגע זה הוא זוכה לתואר "ג'וניור". על מנת של "חבר מביא חבר". כל משתתף נדרש לשלם סכום מסויים ליזם המשחק ומרגע זה הוא זוכה לתואר "ג'וניור". על מנת שיוכל להחזיר את השקעתו ואף להרוויח סכומים נוספים, עליו לצרף משתתפים נוספים - שאף הם משלמים אותו סכום כדי להצטרף למשחק. על כל משתתף שהצליח הג'וניור לצרף, הוא מקבל מהיזם חלק מהסכום ששילם המצטרף החדש, ואם הצליח לצרף שני משתתפים חדשים הוא זוכה לתואר "סניור". כמו כן זכאי ה"סניור" לקבל תשלום ממשתתפים עקיפים, כלומר, משתתפים חדשים שהצטרפו למשחק בעקבות שכנוע של המשתתף שצורף על ידי ה"סניור". מכאן, שככל שרבים המשתתפים הנוספים שהצליח המשתתף הראשון לצרף, הן במישרין והן בעקיפין - באמצעות המשתתפים שצירף - הוא עשוי להחזיר את השקעתו הראשונית ולהגדיל ולהאדיר את רווחיו. אכן, נשמע מפתה ומבטיח, אך אליה וקוץ נסתר בה. ברור כי ככל שבסיס הפירמידה מתרחב, כך ייתקשה המשתתף החדש להחזיר את השקעתו, ובסופו של יום, תמיד יימצאו מרבית המשתתפים מפסידים את ממונם, ומספרם אך ילך ויגבר, באשר בנסיונותיהם הנואשים להציל את השקעתם, ייגרפו עמם משתתפים חדשים. גם השיטה של שיווק מדורג (MULTI-LEVEL MARKETING), על ידי סוכנים המגייסים סוכנים אחרים המגייסים בתורם סוכנים נוספים, חשודה בארה"ב כהסוואה למשחקי פירמידה אסורים. לכן, מפרסם ה - F.T.C אזהרות שלא ליפול במלכודת של שיווק מוצרים כביכול, בשיטה זו.תרמית