תאונות אופנוע - תביעות פיצויים

מה עושים אחרי תאונת דרכים ? אחריות המבטחים בתאונות אופנוע : על פי צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים במידה ואירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר, ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע 50 אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב תאונת האופנוע, למעט מקרה בו אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר שאינו אופנוע, ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע, 75 אחוזים מהפיצויים על נזקי גוף שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה. למעט חבות בגין פגיעת אדם מחוץ לכלי הרכב. כללי בטיחות לנהג אופנוע : כללי הבטיחות בנהיגה על אופנוע קבועים בתקנות התעבורה, להלן מספר קווים כלליים בלבד בעניין כללי הבטיחות: בנהיגה על אופנוע או תלת אופנוע חובה לשבת על מושב הקבוע באופנוע והמיועד למשתמש בו כשרגליו של הנהג נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך. כמו כן רגליו של המשתמש באופנוע מונחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מונחות כאמור. אסור לנהוג באופנוע לרכב עליו ולא להרשות לאחר לרכב עליו אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה, יש לציין כי הוראה זו לא חלה על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור.אופנועתאונת אופנועפיצויים