אחוזי נכות בשיניים

דרגת הנכות בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן נכות שיניים - אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות : אבדן כל השיניים מקנה ארבעים אחוזי נכות : אבדן כל השיניים של הלסת העליונה מקנה עשרים אחוזי נכות : אבדן כל השיניים של הלסת התחתונה מקנה עשרים אחוזי נכות : אבדן שן בודדת מקנה חצי אחוז נכות : הגדרת "שן" הינה שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש נכות שיניים - אבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת : אבדן כל השיניים מקנה עשרים אחוזי נכות : אבדן כל השיניים של הלסת העליונה מקנה עשרה אחוזי נכות : אבדן כל השיניים של הלסת התחתונה מקנה עשרה אחוזי נכות : אבדן שן בודדת מקנה רבע אחוז נכות : נכות שיניים - אבדן מספר שיניים : באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי אבדן שן בודדת המקנה חצי אחוז נכות : לדוגמא אבדן שתי שיניים מקנה אחוז נכות : אבדן שש שיניים מקנה שלושה אחוזי נכות : נכות שיניים - אבדן שן מלאכותית : באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית נכות שיניים - אבדן תותבת : אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשרקבוע ללא אבדן שיניים טבעיות לא מקנה נכות : אחוזי נכותשינייםנכות