כמה אחוזי נכות מקבלים על בעיות כלי דם ?

דרגת הנכות בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן. דליות - ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות לא מקנה נכות : ורידים בולטים על הגפיים התחתונות,חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים מקנה עשרה אחוזי נכות : ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני אקזמה וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו מקנה עשרים אחוזי נכות :ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת-עור וליצירת כיבים מקנה שלושים אחוזי נכות : כאשר מצב זה קיים בשתי הרגליים זה מקנה ארבעים אחוזי נכות :ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות של שטח נרחב מקנה חמישים אחוזי נכות :מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון או נזק בורידים כשקיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת לא מקנה נכות :כשהמצב כמתואר קיים בשתי הרגליים מקנה עשרה אחוזי נכות : קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם פיגמנטיו וכחלון ברגל אחת מקנה עשרים אחוזי נכות: כשהמצב כמתואר קיים בשתי הרגליים מקנה שלושים אחוזי נכות : קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה ישנם כחלון אקזמה או כיבים ברגל אחת מקנה שלושים אחוזי נכות : כשהמצב כמתואר קיים בשתי הרגליים מקנה ארבעים אחוזי נכות : כשהמצב כמתואר קיים בשתי הרגליים בצורה קשה מאד מקנה חמישים אחוזי נכות : מפרצת של עורק קטן, בלי הפרעות מקנה עשרה אחוזי נכות : מפרצת של עורק קטן עם הפרעות קלות מקנה עשרים אחוזי נכות : מפרצת של עורק קטן עם הפרעות קשות מקנה שלושים אחוזי נכות : מפרצת של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם מקנה ארבעים אחוזי נכות :מפרצת של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם מקנה חמישים אחוזי נכות : מפרצת של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם מקנה שישים אחוזי נכות : מפרצת של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של מפרצת מקנה שישים אחוזי נכות :מפרצת של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות מקנה מאה אחוזי נכות : אחוזי הנכות עבור פיסטולה בוריד או בעורק ייקבעו לפי אחוזי הנכות עבור מפרצת בהתאמה M. Raynaud Endarteritis obliterans - Buerger. M בצורה קלה ברגל אחת מקנה עשרים אחוזי נכות : בצורה קלה בשתי הרגליים מקנה שלושים אחוזי נכות : בצורה בינונית ברגל אחת מקנה ארבעים אחוזי נכות :בצורה בינונית בשתי הרגליים מקנה חמישים אחוזי נכות : בצורה קשה מקנה שישים אחוזי נכות : בצורה קשה מאד מקנה מאה אחוזי נכות : נזק כפור ברגליים בהם קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור לא מקנה נכות : נזק כפור ברגליים בהם קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים,אודם וכדומה בגף אחד מקנה חמישה אחוזי נכות : בשני הגפיים עשרה אחוזי נכות : על איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות אחוזי נכותשאלות משפטיותנכות