חפיפה בין פוליסות ביטוח בריאות

חפיפה בין פוליסות ביטוח בריאות : חובתה של חברת ביטוח להסב את תשומת לב המבוטח לפער הקיים בין מה שביקש לבין פוליסת ביטוח הבריאות שהיא מוציאה, מגמת הפסיקה של בית המשפט כיום היא בכיוון של הרחבת חובות האמון, הגילוי הנאות ותום הלב המוטלות על חברת הביטוח כלפי מבוטח. חובת הגילוי היזומה של חברת הביטוח, בכל הנוגע לחפיפה בין פוליסות ביטוח הבריאות השונות המכסות ניתוחים,השתלות בחו"ל וכדומה, נדרשת בצורה ברורה, כאשר החשש מהטעייה של המבוטחים בתחום זה הוא דבר מוכר וידוע ולכן הוציא המפקח על הביטוח הנחייה בנושא זה, בה דרש מחברות הביטוח להסב את תשומת ליבם של המבוטחים בביטוח בריאות לאפשרות החפיפה בין הביטוחים שהם רוכשים, לרבות במצב בו הביטוח הנוסף מהווה הרחבה של הכיסוי הביטוחי הקיים למבוטח. אם מוכרת המשיבה למבוטח מסוים פוליסות ששיעור החפיפה ביניהן הינו כה גדול, עד כי הוא מעלה חשש לחוסר כדאיות של רכישת פוליסת הבריאות הנוספת, מוטלת על חברת הביטוח חובה להבהיר עובדה זו למבוטחים. כאשר שתי פוליסות הבריאות נרכשו מאותה חברת ביטוח, מוטלת עליה החובה להנהיג הסדר שיאפשר לה ולסוכניה לדעת אילו כיסויים רכשו המבקשים, ולמנוע מצב של חפיפה מיותרת בין הפוליסות השונות. פוליסהרפואהביטוח בריאות