נפילה בירידה מאוטובוס - שימוש ברכב מנועי

אישה נפלה לאחר שירדה מאוטובוס ברמת גן. השאלה שעמדה בפני בית המשפט בתביעת הפיצויים היא האם הנפילה היא אירוע של תאונת דרכים או שארעה בשל מפגע במדרכה אליה ירדה התובעת מהאוטובוס, מדרכה עליה אחראית מחזיקת המקרקעין - עיריית רמת גן. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אחד המדדים לגיבושו של הגבול הוא מגע פיזי עם הרכב ונכון הוא, כי בהעדרו, שאלת התיחום, לכאורה, קשה יותר. אולם, זה אינו קנה המידה היחיד ואין לטעות ולהחליף בינו לבין השאלה עצמה. כלומר, אין המגע הפיזי תנאי הכרחי או בלעדי לקיומו של מושג השימוש. כל עוד השימוש באותו רכב נמצא בתחום הסיכון המכוסה בחוק, על פי תכליתו, הוא הסיכון התחבורתי, והמצאות האדם מחוץ לרכב קשורה לשימוש בו, דינו שיוכר כ"שימוש ברכב מנועי" וכי תיאור התובעת את נסיבות התאונה מתיישב עם הגדרת תאונת דרכים. רכבתאונות נפילהשימוש ברכב מנועי למטרות תחבורהרכב מנועינפילה באוטובוסשימוש ברכבנפילהאוטובוס