עוֹרך דין תאונות טרקטורונים | תאונת דרכים עם טרקטורון בלי ביטוח חובה | עו"ד רונן פרידמן

תאונות טרקטורונים עלולות להסתיים בפציעות קשות מאוד בגלל בעיית המיגון ותנאי השטח המסוכנים בהן בדרך כלל תאונות מסוג זה מתרחשות. במקרה של תאונה עם טרקטורון חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לתאונות טרקטורון לגבי המורכבויות הביטוחיות העלולות להתעורר בתיקים אלו. להלן סקירה של סוגים שונים של תאונות דרכים עם טרקטורונים: ##תאונת טרקטורון בלי ביטוח בעסק השכרת טרקטורונים:## גישת בית המשפט היא כי אדם שמגיע לעסק מוכר ומסודר אשר עוסק בהשכרת טרקטורונים לרכיבה בשטח בליווי מדריך, לא אמור לחשוש להעדרו של ביטוח חובה, או לבדוק בעצמו את תעודות הביטוח. התובעת וחבריה היו רשאים להסתמך על הפרסום ועל דברי הנתבעים בעניין זה. כך נפסק בעניין דומה בבית משפט השלום בירושלים: "אין לצפות מאדם המגיע לעסק המשווק טיולי טרקטורונים ויוצא לטיול קצר בשטח לאחר ביצוע תשלום במשרד מסודר ובתוך עסק הומה לקוחות הממתינים לתורם לעלות לטרקטורונים כי יחשוד שבין הטרקטורונים עלול להימצא טרקטורון נטול ביטוח, ואין להעמיד דרישה לפיה יבחן היטב את סוגיית הביטוח שהוצא לטרקטורון. לפיכך יש לקבוע שחלה בעניינו של התובע הוראת סעיף 7א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975, מאחר ולא היה עליו לחשוד שהטרקטורון אינו מבוטח, והתובע זכאי לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו בתאונה. " (ת.א. (י-ם) 8196/06 חזות נ' קרנית (2011)). ##אחריות בעל טרקטורון שהשאיר את המפתחות בטרקטורון:## ת"א (ת"א) 1549/92, (המר' 3541/95), מנדל נ. "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (החלטה של כב' השופט ג' קלינג מה-19.4.95: נדחתה עתירתו של התובע לצרף את בעל הטרקטורון, שלא נהג בו, כנתבע נוסף בטענה כי משהשאיר את המפתחות במתג ההצתה הוא נשאר המשתמש ברכב ונפסק: אומנם נהיגתה של נהגת חסרת רישיון, כפי שהיה במקרה זה, לא ניתקה את הקשר הסיבתי-המשפטי שבין השארת המפתח והתאונה, אך הבעלים במקרה הנדון אינו משתמש ברכב שכן לא התיר את הנהיגה, והעדר הרשאה זו מוציאה את השליטה מידיו. לא ניתן לפרש את החוק בדרך שתותיר את בעל השליטה בגדר המשתמש שעליו אחריות שעה שנוהג ברכב אדם ללא רשות. כמו-כן, אין מדובר במשתמשים משותפים, שכן אין כאן שליטה לסירוגין. ##תאונה בזמן תיקון טרקטורון במוסך:## ע.א. (עליון) 9474/02 "אבנר" נ. האחים לוינסון מהנדסים בע"מ (פסק דינו של כב' השופט סלים ג'ובראן ניתן ב-19.10.03: טרקטורון מסוג "יעה אופני זעיר" ניצב במוסך. מנועו כבוי, מצברו מנותק והוא ממתין לטיפול והרכבת חלק חילוף. זרועותיו מורמות כלפי מעלה ואליהן מחוברת כף. המשבת שהינו מנגנון הביטחון, מורד כלפי מטה ולא נועל את הזרועות ואת הכף. אחד העובדים במוסך נגע באקראי באחת מידיות הטרקטורון. כתוצאה מנגיעה זו השתחררה הכף מהזרועות ונפלה ופגעה בקטין שעמד מתחתיה. בבימ"ש קמא נפסק שמדובר בת.ד. על בסיס החזקה המרבה של "הינתקות או נפילה של חלק ממרכב או מטענו". הערעור על החלטה זו נתקבל ונפסק: אין מדובר במקרה זה ברכב עפ"י חוק הפלת"ד שכן ייעודו העיקרי הוא לשמש ככלי-עבודה לשימוש תחבורתי, אין לו כושר לגרור מטענים או לשימוש חקלאי ולכן אינו טרקטור ומהירותו המקסימלית הוא 10 קמ"ש כך שגם אינו בבחינת "מכונה ניידת". אולם מאחר והוא בוטח בביטוח חובה, יש להתייחס אליו, עפ"י הלכת "עלי חמאדה-ע.א. 5757/01" מתוקף פוליסת הביטוח, כאל "רכב מנועי". במקרה דנן מדובר ב"הינתקות או נפילה מרכב חונה" ולכן לכאורה מדובר ב"שימוש", אולם השימוש אינו למטרות תחבורה. הנגיעה בידית הייתה בהיסח דעת לשם "הצגת תכלית יבשה" ומשחק. גם מצב הרכב ללא מצבר לא איפשר שימוש שעלול ליצור סיכון תחבורתי ואף לא היווה שלב מקדים בשרשרת פעולות שמטרתם הכוללת היא תחבורתית. החזקה הרלבנטית לעניינו היא החזקה בדבר "נזק שנגרם כתוצאה מהשימוש בכוח המכני של הרכב". הזזת הידית הפעילה את מנגנון החיבור בין זרועות הטרקטור לכף. הפעלה שכתוצאה ממנה נפלה הכף, הפעלה זו של המנגנון מהווה ניצול כוח מכני הידראולי. אמנם אין זה המקרה הקלאסי של הפעלת כוח מכני, אולם אין הכרח שיהיה מדובר בכוח שהופעל ע"י מנוע דווקא. התאונה ארעה במסגרת הייעוד המקורי הלא תחבורתי של הרכב וקיים קשר סיבתי בין ניצול הכוח המכני לנפילת הכף. לאור האמור נפסק שמדובר בתאונת דרכים במובן חוק הפלת"ד. ##האם פגיעה מהכף של הטרקטורון נחשבת ל"תאונת דרכים" ?## ת.א. (מחוזי -חי') 10469/96 עידו כהן נגד "הפניקס" חב' לביטוח בע"מ ואח' (פסק דינו של סגן הנשיא ש. פינקלמן ניתן ב-29/9/02). סבו של התובע ביקש להראות מיני טרקטורון לנכדו. מתברר כי אותה עת הטרקטורון עמד כאשר המשבת היה מורד כלפי מטה אך זרועות הטרקטורון היו מונפות אל על. הסב ניגש אל הטרקטורון ואגב כך נגע בידיות הטרקטורון. אלה גרמו לשחרור הכף ולנפילתה על הקטין התובע שנפגע קשות. כף הטרקטורון ניתקה מיד לאחר שהסב נגע בידיות. לו היה המשבת מורם כלפי מעלה, לא היה בכוחה של כל נגיעה להפיל את הכף. הפעלת כף הטרקטורון מופעלת ע"י הכוח המיכני של הטרקטורון. כשהיא נפרדת מהטרקטורון היא אינה בחזקת רכב, אולם בשעה שהיא מחוברת לטרקטורון על מנת שתופעל על ידו בפועל, היא חלק מהטרקטורון. עובר לתאונה, הכף של הטרקטורון היתה מחוברת אל הטרקטורון, ושניהם היוו יחידה אחת. נגיעת הסב היא שהפעילה את המנגנון שגרם לתאונה. אותה שעה הכף לא היתה נפרדת מהטרקטורון, אליו היתה מחוברת ומהווה חלק בלתי נפרדת ממנו. בנסיבות אלה מדובר בהתנתקות או נפילה של חלק מהרכב שהם חלק מהגדרת "שימוש ברכב מנועי" ולפיכך יש לראות באירוע תאונת דרכים במובן חוק הפלת"ד. ##האם פציעה בזמן ניסיון למניעת גניבת טרקטורון נחשבת "תאונת דרכים" ?## ת.א. (שלום -חיפה) 24630/01 יורם דרי נ' “קרנית” (החלטת כב' השופט קיטאי ניתנה ב-5.11.03, ראה עמ' 12658) התובע נפגע מהטרקטורון השייך לו בשעה שניסה לעצור את גניבתו. זהות הגנב אינה ידועה. הטרקטורון לא היה מבוטח. “קרנית” טענה כי מדובר בתאונה במתכוון ולחילופין כי המקרה נכנס למסגרת סע' 7 (6) לחוק ועל כן הנפגע אינו זכאי לפיצוי. ביהמ"ש דחה את שתי טענות “קרנית” ופסק: 1. הנטל להוכיח תאונה במתכוון מוטל על הנתבע. 2. התרשמות התובע כי ניסו לפגוע בו משקפת את תחושתו הסובייקטיבית ואין בה כדי לענות על דרישת הוכחת הכוונה . 3. סעיף 7 (4) השולל זכאות מבעל רכב שנתן לאחר לנהוג ברכב חסר ביטוח ונפגע, אינו חל על מקרים בהם הרכב נגנב מבעל הרכב כך שלא נתן לנהג הרשאה לנהוג בו. (פורסם בספרו של עו"ד מיכאל צלטנר "חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים) ##תאונת טרקטורון בלי ביטוח חובה##: קטין נפגע בתאונת דרכים - תאונת טרקטורון בלי ביטוח חובה, הואיל והתובע נהג בטרקטורון ללא ביטוח חובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל-1970, הוגשה התביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב הפוגע, בעילה על פי פקודת הנזיקין. מטעם התובע הוגשה חוות דעתו מהנדס רכב, שערך ביקור בזירת התאונה, והציג בחוות דעתו הסבר לנסיבות קרות התאונה, בהסיקו כי הרכב שפגע בטרקטורון התרשל עת סטה מנתיב הנסיעה המרכזי לנתיב הנסיעה הימני מבלי שהשתמש, כמתחייב, במראות הרכב ומבלי שהיה ערני לקיומו של הטרקטורון. כמו כן צורפה לתביעה חוות דעת פרטית מטעם התובע, של מומחה בתחום האורטופדי לקביעת אחוזי נכות, חשוב לציין כי ניתן היה להגיש חוות דעת פרטית בתיק זה מאחר והתביעה הוגשה על פי פקודת הנזיקין ולא על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אשר אוסר על הגשת חוות דעת וקובע כי ניתן להוכיח נכות אך ורק ע"י מומחה מטעם בית המשפט או על פי קביעת ביטוח לאומי במקרה שמדובר בתאונת עבודה. התביעה הוגשה על פי פקודת הנזיקין מאחר הטרקטורון לא היה מבוטח בפוליסת ביטוח חובה, חשוב לזכור כי במידה ומוגשת תביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים על פי פקודת הנזיקין יש להוכיח במסגרת התביעה רשלנות של הנהג הפוגע ובית המשפט מוסמך אף לקבוע רשלנות תורמת מצד הנפגע ולהפחית את הפיצויים. בתיק האמור בית המשפט קיבל את התביעה ופסק לתובע פיצויים. משפט תעבורהרכבטרקטורוןתאונת דרכיםביטוח חובהנהיגה ללא ביטוח