מה להביא לפגישה עם עורך דין בתאונת דרכים ?

##מה להביא לפגישה עם עורך דין בתאונת דרכים ?## ##(1)## תעודת זהות ##(2)## אישור משטרה ##(3)## רישיון נהיגה ##(4)## רישיון רכב ##(5)## תעודת ביטוח חובה ##(6)## כל החומר הרפואי ##(7)## אישורים על חופשות מחלה ##(8)## תלוש השכר של חודש התאונה ##(9)## חמישה תלושי שכר לפני התאונה ##(10)## תלושי שכר אחרי התאונה ##(11)## מכתב פיטורים במידה ופוטרתם ##(12)## קבלות ##(13)## מרשמי תרופות. עורך דיןתאונת דרכיםשאלות משפטיות