טובת הילד בהליך אימוץ

המושג טובת הקטין הינו רחב ובתי המשפט נדרשים לצקת בו תוכן בהתאם למקרה שבפניהם, בית המשפט התווה לאורך השנים מספר קריטריונים שיש להביאם בחשבון לצורך הכרעה בשאלה מהי טובת הקטין ונפסק כי, בגדרי טובתו או האינטרס של המאומץ הספציפי אין להסתפק אך ביחסים שבינו לבין הוריו הביולוגיים והמאמצים, אלא יש להשקיף על מלוא עולמו של הקטין, בהווה ובעתיד. יש לקחת בחשבון את כל הנסיבות הרלבנטיות. נסיבות אלה משקפות את עולמו של הקטין, בהווה ובעתיד, על כל ההיבטים שלהם. אין לומר כי הנסיבות היחידות שיש לקחתן בחשבון הן נסיבות הקשורות ביחסיו עם הוריו, אין גם לומר כי הנסיבות היחידות שיש לקחתן הן יחס החברה. יש להתחשב באלה כבאלה, וכן במציאות חייו הנתונה של הקטין. עד כמה שנוצר ניגוד בין השיקולים המשפחתיים פנימיים לשיקולים החברתיים חיצוניים, יש לאזן ביניהם. קטיניםטובת הילדאימוץ