סע' 5(א)(2) לחוק חוק יחסי ממון בין בני-זוג

חוק יחסי ממון - איזון משאבים : סע' 5(א)(2) לחוק חוק יחסי ממון בין בני-זוג קובע כי עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות. בית המשפט פסק לעניין זי כי על פי נוסחו, ועל פי מטרתו של סעיף זה יש לאמר כי סעיף 5(א)(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג מדבר בכספים הניתנים לנכה על מנת להחזירו למצב בו היה לפני קרות הפגיעה. מענק, סיוע עבור רכישת רכב למי שנפגע ברגליו הינה בגדר פיצוי על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג שכן באים הם על מנת לאפשר ניידותו של הנכה שנפגע ברגליו ולקרבו ככל האפשר למצבו שלפני הפגיעה וכספים אלה מבקש המחוקק כי יישארו בידי הנכה וישמשו למטרת החזרת מצבו לזה שהיה לפני הפגיעה מבחינת יכולת ניידותו. עוד נפסק כי המענק לרכישת רכב מיועד אך ורק לרכישת רכב אין הוא ניתן בדמים אשר בהם יעשה הנכה כל שירצה כי אם ניתן לצורך רכישת רכב בלבד, אולם בית המשפט ציין כי לא כל שווי הרכב יוצא מהאיזון שכן הרכב לא נרכש כולו מכספי מענק, שליש משוויו ניתן כהלוואה. בני זוגיחסי ממון