נכות 100 אחוז תאונת דרכים

פסק דין : 1. התובע יליד 21.5.62. הוא נפגע קשות בתאונת דרכים נכותו 100 אחוז לצמיתות, קוודרופלג, ומצבו נסקר על ידי פרופ' שאקו בחוות דעתו. פרופ' שאקו הדגיש את הקיצור המשמעותי בתוחלת חייו של התובע. 2. עד ליום 25.1.94 היה התובע מאושפז בבתי חולים. מאז הוא נמצא בבית משפחתו בישוב פקיעין. בני המשפחה (שלושת אחיו וההורים) מטפלים בו טיפול מסור וראוי לשבח ועושים כל הניתן לעשות למענו, מכל הבחינות. בכך נכחתי בעת ביקורי במקום. 3. כיום אין התובע מקבל תשלום תכוף. בעבר קיבל תשלומים תכופים העולים כדי 116,000 ש"ח. 4. התאונה הוכרה על ידי המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) כתאונת עבודה. התובע מקבל כיום גמלה חודשית בסכום של כ - 8,450 ש"ח בגין נכות עבודה; קצבה מיוחדת בסכום העולה כדי 5,500 ש"ח לחודש; כמו כן הוא מקבל מאת היחידה להמשך טיפול של קופ"ח "מכבי" במסגרת תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח - 1968, 21 שעות שבועיות של סיעוד והמטפל הוא אחיו הצעיר של התובע מאג'ד סויד, המשרת בצה"ל בשירות סדיר. התשלום עולה כדי 1,300 ש"ח לחודש. 5. מונה אפוטרופוס לתובע, אחיו הבכור נאיף סוויד, כבן 40, הוא משמש כמנהל סניף בנק ערבי ישראלי בפקיעין. 6. הערכת תגמולי המל"ל, על בסיס ההנחה שאין קיצור בתוחלת החיים של התובע עומדת על סך 5,337,278 ש"ח לפי חוות דעתו של האקטואר שי ספיר מיום 16.3.00. המל"ל דורש מאת הנתבעת את השבת מלוא התגמולים (בכפיפות לאמור בהסכם שבין המל"ל לבין חברות הביטוח), והגיש על כך תובענה בת.א. 1128/99 בבית המשפט המחוזי בירושלים, בה טרם ניתנה הכרעה. 7. הצדדים הסכימו כי אפסוק לתובע פיצויים בסכום חד פעמי, בנוסף לתגמולי המל"ל ובנוסף לתשלומים התכופים ששולמו לתובע. 8. בפסיקת הפיצויים אני לוקח בחשבון את כל הנתונים, לרבות את נושא קיצור תוחלת החיים, על יסוד חוות דעתו של פרופ' שאקו, תוך התחשבות במצבו של התובע, גם כפי שהתרשמתי ממנו, בביקורי במקום. נראה לי להסתייג מדרישת המל"ל למלוא הסכום על בסיס העדר כל קיצור בתוחלת החיים, לאור מצבו של התובע כמפורט בחוות דעתו של פרופ' שאקו, המומחה מטעם בית המשפט. 9. לאור האמור, על דרך הפשרה, אני מחייב את חברת הביטוח לשלם לתובע את הסך של 2,000,000 ש"ח. יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשעור של 13 אחוז + מע"מ, וכן את הוצאות המשפט שנגרמו לתובע. נכותתאונת דרכים