מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף השופט י' עמית: 1. לאחר שעיינו בחומר שבפנינו ושמענו את טיעוני הצדדים, נחה דעתנו כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא, ואנו מאמצים אותו מכוח סמכותנו לפי סעיף 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 2. למעלה מן הדרוש נאמר כי לטעמנו, נוכח פסק דינו של השופט זיילר משנת 1981, ספק אם היה כלל מקום להתדיינות מחודשת בטענותיהם של המערערים. מכל מקום, וכפי שעולה מהמסמכים הרבים עליהם עמד בית משפט קמא בפסק דינו, אין מקום לספק כי לכל יחידת דיור הוצמדו חלק מהגינה וזכויות הבניה היחסיות. טענתם של המערערים אינה מתיישבת עם ההיגיון ועם השכל הישר. 3. אשר על כן, אנו דוחים את הערעור. על מנת להקל על רישום הבית המשותף, אנו ממנים עו"ד מטעם עמידר ככונס נכסים על המערערים אך ורק לצורך הרישום, כך שכונס הנכסים יהא רשאי לחתום בשם המערערים, ככל שיסרבו לחתום, על כל המסמכים הנדרשים לרישום הבית המשותף. 4. המערערים ישאו בהוצאות המשיבה 1 בסכום של 30,000 ש"ח, ובהוצאות המשיבה 2 בסכום של 15,000 ש"ח.רישום בית משותףמינוי כונס נכסיםכינוס נכסיםבתים משותפים