התנגדות לגן ילדים בטענה כי אינו משרת את תושבי השכונה המבוגרים ברובם

התנגדות לגן ילדים בטענה כי אינו משרת את תושבי השכונה, שהינם מבוגרים ברובם, וכי מקור הילדים הבאים לגן הוא באזורים אחרים בעיר. הועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון אישרה למשיבים 2 ו- 3 היתר לשימוש חורג להפעלת גן ילדים בבית דו משפחתי צמוד קרקע. העוררים, המתגוררים בחלק השני של הדו-משפחתי, בקיר משותף עם הבית שבו מבוקשת הפעלת גן הילדים, מתנגדים לבקשה. המשיבים הפעילו עד תחילת השנה גן ילדים ברחוב התבור 10, ללא היתר לשימוש חורג. לטענתם, גן זה אינו פעיל עוד, ופעילותו הועברה לגן נשוא ערר זה. העוררים טוענים כי הדבר אינו נכון וכי שני הגנים פועלים במקביל. עיקר טענותיהם של העוררים הם למטרדי רעש קשים מהפעלת גן הילדים, למצוקת חנייה באזור שתגדל כתוצאה מהפעלת הגן, ולשיבושי תנועה שנגרמים מהורים המורידים ומעלים את ילדיהם לרכביהם. כמו כן טוענים העוררים כי גן הילדים המבוקש כלל אינו משרת את תושבי השכונה, שהינם מבוגרים ברובם, וכי מקור הילדים הבאים לגן הוא באזורים אחרים בעיר. רחוב התבור הינו חד סטרי, כאשר בצידו הדרומי גובל בו בית ספר יסודי, שבו לומדים כ- 500 תלמידים. המקום המיועד לגן הילדים מצוי מעברו הצפוני של הרחוב, כמעט מול הכניסה לבית הספר. לאחר ששמענו את טענות הצדדים, עיינו בטענות הצדדים שבכתב ובמסמכים שהוצגו בפנינו, והחלטנו לדחות את הערר. התרת שימוש חורג לגן ילדים באזור מגורים כידוע, פסיקת בתי המשפט, וועדות הערר המחוזית, רואה בהפעלת גני ילדים באזורי מגורים צורך חיוני, הגם שפעילותו עלולה לגרום לאי נוחות ולמטרדים מסוימים לנכסים הגובלים. כך בענין עת"מ 14/98 - אוסקר ואח' נגד הוועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ ואח', קובע כב' השופט הד"ר עודד מודריק. "תפעול פעוטונים הינו שירות קהילתי חשוב, החייב מטבע ברייתו להימצא בקרבה לסביבות מגורים, העותרים לא הראו מדוע המיקום הספציפי שנדחה מתאים פחות מאזורי מגורים אחרים...". עוד מביא כב' השופט מודריק מדבריו של כב' הנשיא וינוגרד בת"א 1965/94 (מלון גני שלמה המלך רע"מ נגד עיריית נתניה) דברים היפים אף לענייננו: "כולם מסכימים שיש צורך לציבור במתקני שעשועים או בתי ספר או בגני ילדים. גם המבקשים מסכימים לכך, אך למה שהם יהיו דווקא ליד בתיהם של המבקשים? בוודאי מוטב שיהיו ליד בתיהם של אחרים. כולם מסכימים שקשישים, חולי נפש, מפגרים - ראויים לדיור מוגן או למוסד שיטפל בהם. הרי לכל אחד יש במשפחתו קשיש ויכול ח"ו להיות חולה נפש או מפגר או נזקק אחר. אבל למה שבית זה יוקם דווקא במגרש שליד ביתו או מולו? מוטב שיקימו אותו ליד בתיהם של אחרים ושאני אוכל להביא את אבי הקשיש לבית אבות זה או למוסד זה כשהוא מרוחק מביתי. כמובן שגם לאחרים - שלמגרש הסמוך שלהם אנו שולחים את היזמים לבניית בית האבות וכו' - יש מה לומר. הם יעדיפו שבית האבות, המוסד הדיור המוגן יוקמו דווקא ליד הבית שלנו והרחק מהבית שלהם. וכן הדבר לגבי בתי ספר וגנים ומוסדות ממוסדות שונים". בעת"מ 1155/00 משולם צעירי נ' ועדת ערר ואח', קובע כב' השופט הד"ר עודד מודריק: "מנגד, בשכונת מגורים, במיוחד שכונה שחתך הגילים של יושביה צעיר, עשוי להתהוות צורך של ממש לקיים פעוטון באחד הבתים (לפעמים יותר מאחד). כל כך מפני שתחום הגילים הצריך לשירותי פעוטון אינו נתון לאחריות גורמי החינוך הממלכתיים או המוניציפליים. לכן, לא יימצאו מבנים יעודיים לפעוטונים ויש הכרח לשכנם - על דרך היתר לשימוש חורג - בבתים פרטיים. צורך הרבים הוא וצורך הפרט נדחה מפניו עד גבול מסויים. מדברים שאמרתי עד הנה יוצא ששיכונו של פעוטון בבניין מגורים פרטי הוא הכרח לא יגונה, אך ברור שבכל מקום שבו ימצא פעוטון כזה את משכנו, שם תהיה הפרעה סביבתית מסויימת. לכן, טענתו של צעירי היא מן הסוג המכונה בלעז NIMBY (IN MY BACK YARD NOT), ובשפת עבר אולי לבא"ש' (לא בחצר האחורית שלי). טענה כזאת, בדרך כלל לא תצלח (ראה למשל: בג"צ 458/98 עיריית ב"ש נ' ממשלת ישראל)". כאן המקום לציין כי בעניין צעירי הנזכר לעיל, אושר שימוש חורג לפעוטון בבית צמוד קרקע הכולל קיר משותף עם ביתו של העותר (דו-משפחתי), אשר התנגד לבקשה, כמו במקרה הנדון. לענין התרת הפעלת גן ילדים בשימוש חורג באזור מגורים יפים דבריה של ועדת ערר זו בראשותה של עו"ד ענת בירן בערר ת"א/5077/01 עו"ד תיאודור וינברג נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב : " אין זו הפעם הראשונה בה נדרשת ועדת הערר להכריע בערר שעניינו שימוש חורג מבית מגורים לגן ילדים. מוסדות התכנון בכל רחבי הארץ מתמודדים לעתים קרובות עם עררים בנושא זה, וזאת משום שכמעט תמיד יהווה השימוש כגן ילדים שימוש חורג מתכנית או מהיתר. תכניות מתאר במקומות רבים בארץ אינן נותנות מענה תכנוני למיקומם של פעוטונים וגני ילדים לגילאים שמתחת לגיל חינוך חובה, וזאת למרות שמדובר בצורך אמיתי של האוכלוסיה, במיוחד באזורים המאוכלסים במשפחות צעירות. מטבע הדברים, מקומם הטבעי של גני ילדים הוא באזורי מגורים, ועל כן נהוג להפעילם בדירות או בבתי מגורים, שנבנו מלכתחילה למטרת מגורים. השיקול הציבורי הוא שיקול רלוונטי במסגרת שיקולי מוסדות התכנון הדנים בבקשה לאשר שימוש חורג בבית מגורים עבור גן ילדים. מוסדות התכנון נדרשים לערוך איזון נאות בין האינטרסים של הקבוצות השונות המושפעות מההחלטה: האינטרס הציבורי בקיומו של גן ילדים שישרת את תושבי הסביבה, האינטרס הכלכלי של בעלי הגן להתפרנס מעיסוקם, ואינטרס השכנים ליהנות מאיכות חיים נאותה המאפיינת סביבת מגורים. כמו כן, קיים אינטרס ציבורי כללי בשמירה על אופיה של הסביבה כסביבת מגורים ומניעת גלישה של עסקים מסחריים לאיזור, שהוגדר בתכנית המתאר כאזור מגורים. דחיית בקשות לגני ילדים באופן שלא יותרו כלל גני ילדים באזורי מגורים היא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה - גני הילדים מהווים צורך אמיתי וחיוני, וראוי שימצאו בכל סביבת מגורים לשירות דיירי האזור. אומנם, קיומו של גן עלול לגרום להפרעה לשכנים הקרובים, אולם סגירתו במקום אחד, תגרום להעברתו למקום אחר, שימצא מטבע הדברים באזור מגורים, תוך גרימת ההפרעה לשכנים אחרים. במקומות בהם אין תכניות המתאר נותנות מענה לגני ילדים פרטיים, יהיו אלה תמיד במסגרת "שימושים חורגים" ואין מנוס מקבלתם כמציאות הכרחית באזורי מגורים, תוך הגבלת פעילותם בדרך שתמנע ככל האפשר הפרעה לסביבה. אנו סבורים כי הגישה הראויה היא לאשר גני ילדים בצורה מבוקרת, תוך הטלת מגבלות על מספר הילדים, שעות הפעילות, שעות הפעילות בחצר, ותוך בחינת התאמתו של המבנה והאזור לפעילות הגן. יש להעיר, כי ניתן למצוא יתרונות מסוימים למגורים בשכנות לגן - הגן אינו פועל החל משעות אחה"צ, בשבתות ובחגים, כך שבשעות ובימים בהם נמצאים רוב האנשים בביתם, הם נהנים משכנות שקטה ביותר." ומן הכלל אל הפרט: לענין הטענה למטרדי רעש במקרה דנן לא השתכנענו כי מטרדי הרעש אשר ייגרמו לעוררים כתוצאה מהפעלת גן הילדים יעלו על הסביר והמקובל במקרה של הפעלת גן שכזה בנכס גובל. במקרה הנדון חצר המשחקים של בית הספר מצוי מול בית העוררים. לפיכך, מטרדי הרעש הקיימים בשעות הלימודים מבית ספר זה, שבו לומדים כאמור כ- 500 תלמידים, עולים ללא ספק בעשרות מונים על הרעש מגן הילדים. לפיכך, לא רק שאין מדובר בסביבה שקטה (בשעות הבוקר והצהריים) כפי שתיארו זאת העוררים אלא שרעש ילדי הגן נבלע ללא ספק בהמולת הילדים המשחקים בחצר בית הספר בהפסקות. כאן המקום לציין כי רעש כזה קיים בדרך כלל בשעות הבוקר והצהריים, שבהם מרבית האוכלוסיה מצויה בעבודה, דבר אשר מפחית באופן משמעותי את המטרד לסביבה. לענין הטענה למפגע תנועתי/תחבורתי אין ספק כי בשעות מסוימות, ובעיקר בשעות הבוקר, קיימת צפיפות תנועתית ברחוב התבור, בעיקר בשל הבאת התלמידים לבית הספר. אנו בדעה כי תוספת התנועה אשר נגרמת כתוצאה מהבאת הילדים לגן הינה זניחה, מה גם שבחלק מהמקרים אותם הורים המביאים את ילדיהם לבית הספר מביאים את אחיהם לגן הילדים. לחץ התנועה ברחוב (שהוא כאמור חד סטרי) בשעות מסוימות עשוי לדעתנו להגביר דווקא את הבטיחות במצב של הורדת והעלאת ילדים לגן שכן, בשעות אלה התנועה ברחוב מתנהלת באיטיות, ומתוך התחשבות בפעילות של הורדת והעלאת ילדים לבית הספר או לגן. דווקא מיקום גן ילדים ברחוב שבו התנועה זורמת בחופשיות (ובמקרים רבים- במהירות) עלול להיות מסוכן יותר. לפיכך, במקרה דנן, נראה כי החסרון המוצג על ידי העוררים ביחס ללחצי התנועה ברחוב בשעות הבוקר והצהריים, הופך ליתרון. בנוסף, אין בהפרעה לתנועה כתוצאה מהפעלת גן ילדים כשלעצמה כדי למנוע את קיומם של אלה- שהם צורך ציבורי חיוני כאמור. כך נאמר בהחלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה מרכז בראשותו של עו"ד אייל מאמו בערר 00/ 331 + 332 צפרירה פיקר ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה : " ההפרעה לתנועה כפי שנטען בפנינו, היא עניין שרצוי אולי לבדוק כיצד לשפרו ואולם אינו יכול למנוע את הצורך בקיומם של גני ילדים ופעוטונים לגביהם אין פתרון ממלכתי או עירוני ועל כן באיזון האינטרסים, ייתכן ותהיה אי נוחות מסוימת לדיירי הסביבה . " לפיכך לא ראינו מקום למנוע את מתן ההיתר המבוקש מהנימוק התנועתי/תחבורתי. לענין מצוקת החנייה: כפי שהוברר לנו מצויים מפרצי חנייה בשני הצדדים של רחוב התבור, ומכל מקום, לא הוכח לנו כי קיומו של גן הילדים יגדיל את מצוקת החנייה באזור. כמו כן אין אנו מקבלים את הטענה כי הילדים הרשומים בגן הילדים אינם מתגוררים באזור. עצם העובדה כי קיים במקום בית ספר יסודי, אליו מגיעים מידי יום כחמש מאות ילדים מהעיר חולון, מצביע על כך כי בסביבה הקרובה מתגוררת גם אוכלוסיה צעירה הצורכת שירותי חינוך, ובכלל זה שירותי גן לילדיהם. לנוכח כל האמור לעיל אנו דוחים את הערר. הועדה המקומית תוציא לעורר היתר לשימוש חורג לתקופה של שנתיים. תנאי להוצאת ההיתר הוא כי קודם להוצאתו המשיבים יסגרו לחלוטין את גן הילדים שהופעל על ידם ברחוב התבור 10, וכי גן זה לא יופעל על ידם במשך כל תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג. המשך הפעלת הגן ברחוב התבור 10 יביא לביטול ההיתר לשימוש חורג נשוא ערר זה. קטיניםגן ילדים / פעוטון / משפחתוןהתנגדות לבניה