בטלות יחסית של היתר בניה

בטלות יחסית של היתר בניה בהלכות מאוחרות יותר להלכת אגרא רמא [(ראה, למשל, ע"פ 586/84 מרכז ספורט אזור בע"מ ואח' נ. מדינת ישראל ואח'] נקבע, כי אף במקרה בו היתר הינו בלתי חוקי, הרי אין המשמעות בטלות אוטומטית מעקרא, אלא שיש לשקול גם שיקולי בטלות יחסית. לניתוח מקיף של דוקטרינת הבטלות היחסית ותחולתה על ביטול היתר בלתי חוקי, ראה: ערר (ירושלים) 128/08 גלעדי נ. הוועדה המקומית ירושלים ואח'. בשקילת שיקולי הבטלות יחסית הכלל הינו שההיתר הבלתי חוקי בטל הוא, ויש למצוא טעמים לכך שההיתר לא יבוטל. ראה ענין גלעדי דלעיל: "לטעמנו, נקודת המוצא בדיון זה, הינה כי החלק הבלתי חוקי הינו בטל, ולכן יש צורך להראות נסיבות ספציפיות על מנת שנסטה מהכלל ולא נצהיר על בטלותו של היתר שאינו חוקי. נסיבות שכאלו יכולות להיות, הסתמכות מקבל ההיתר או הציבור על ההיתר, שיקולים שבטובת הציבור וכדומה."עקרון הבטלות היחסיתבניההיתר בניה