פשיטת רגל - חובות שנוצרו בשל כשלון עסקי

1.החייב יליד 1972 , פרוד ואב לשני ילדים, הגיש בקשה למתן צו כינוס נכסיו ולהכרזתו פושט רגל. ביום 28.7.2011 נתן בית המשפט צו כינוס לנכסי החייב בגין חובות מוצהרים בסך 2,000,000 ₪ ל – 18 נושים. על החייב הושת צו תשלומים חודשי על סך 100 ₪ החל מיום 1.9.2011. עד מועד הגשת חוות דעת בעניינו של החייב הוגשו נגד החייב 12 תביעות חוב בסך כולל של 2,511,641 ₪ מתוכן סך של 206,527 ₪ בדין קדימה מתוכן סך של 100,375 ₪ חוב בגין אי תשלום מזונות, הנתבע על ידי המוסד לביטוח לאומי. 2.החייב טען בבקשה כי הסתבכותו הכלכלית נבעה מחובות שנוצרו בשל כשלון עסקי. החייב ניהל לטענתו בין השנים 1995-2002 עסק למכירת אביזרי רכב, אשר כשל. 3. מחקירת החייב עלה כי החייב אינו עובד משנת 2002. עוד עלה מחקירת החייב כי שתיים מתביעות החוב שהוגשו נגד החייב בהליך זה הינם בגין שיקים שמסר בחתימת ידו ונמשכו על שם חברה שניהל אביו. זאת למרות שהחייב טען כי מעולם לא עבד בחברה זו, לא היה מיופה כוח בה ולחייב לא היו הסברים מדוע ניתנו שיקים אלו. 4. החייב לא סיפק מסמכים כלשהם המוכיחים טענותיו לעניין היווצרות חובותיו וטען כי מדובר בחובות ישנים. עוד טען החייב כי ממצב בריאותו הקשה הנוכחי מקשה עליו להמציא פרטים ומסמכים נדרשים. 5. עוד הובהר בחקירת החייב וממידע שסיפק אחד הנושים כי החייב מנהל מגרש לממכר מכוניות משומשות בישוב דיר אל חנא וכי הוא נוהג לסירוגין בשתי מכוניות מפוארות. החייב הכחיש מידע זה בחקירתו, ואילו ב"כ הכונ"ר צירף לחוות דעתו עדות שנגבתה מהחייב במשטרה בקשר להצתת מגרש מכוניות, בה הצהיר החייב כי הוא בעל מגרש לממכר מכוניות משומשות בשם "ספורט ליין מוטורוס". 6. במהלך החקירה הוברר בנוסף כי לחייב נרשמו 40 דוחות תעבורה ועומדות לחובתו הרשעות פליליות בגינן והושתו עליו עונשי קנסות שלא שולמו, בגין אלו לחייב חובות למרכז לגביית קנסות ואגרות. עוד הוברר בחקירת החייב כי החייב אינו עובד למחייתו וכי בהתאם לאמור בדוחות שהגיש לשנת 2013 הוצאותיו החודשיות של החייב עולות על הכנסותיו וכי לחייב הוצאות מופרזות קבועות למשל לצרכי הלבשה. לא הובהרה הסיבה בגינה נמנע החייב מלהשתלב במעגל העבודה. 7. יצוין כי עובר להגשת חוות דעת ב"כ הכונ"ר בעניינו של החייב ועובר לדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 24.1.2013 לא קיים החייב באופן מלא חובותיו להליך, לא הגיש דוחות בצירוף אסמכתאות ופיגר בתשלומיו לקופת הכינוס. 8. ביום 24.1.2013 התקיים דיון במעמד הצדדים ובמהלכו ביקש ב"כ החייב ארכה להגיב על עמדות ב"כ הכונ"ר בעניינו. 9. ביום 23.4.2013 הוגשה תגובת ב"כ החייב לחוות דעת ב"כ הכונ"ר. בתגובתו הודה החייב כי חתם כערב לחובות אביו. החייב טען כי מצבו הרפואי קשה ואולם לא צירף מסמכים המעידים או תומכים בטענות אלו. כמו כן החייב הפנה לעובדה כי חובותיו ישנים וכי נאלץ לעזוב את ביתו עקב סכסוך עם אשתו והוא מתקשה בשל כך בהשגת מסמכים נדרשים. החייב טען כי המגרש לממכר מכוניות משומשות נוהל על ידי בת זוגו של החייב וארעה בו הצתה שהוא חש אחריות לאירועה. החייב טען כי לכן טיפל הוא בעניין והגיש תלונה למשטרה שם הציג עצמו כבעל המגרש. החייב הודה בעובדה כי הושתו עליו עונשי קנסות בגין ביצוע עבירות תעבורה ואולם טען כי הדבר ארע עת נהג ברכבי חבריו. 10. בחוות דעת מסכמת מטעם ב"כ הכונ"ר עמדה האחרונה על התנגדותה להכרזת החייב פושט רגל הן בשל אופן היווצרות החובות והן בשל התנהלותו בהליך. בחוות הדעת מיום 27.5.2013 צוין כי החייב טרם הסיר מחדליו בהליך. 11. ביום 28.7.2013 הגיש ב"כ החייב הודעה על הסרת מחדלים בצירוף דוחות עד חודש יוני 2013. מדוחות אלה עולה כי הוצאות החייב עולות על הכנסותיו וכי לחייב הוצאות מופרזות. כמו כן מדוחות אלו ברור כי החייב אינו עובד ומתקיים רק מקצבאות המוסד לביטוח לאומי. ב. דיון 1. מן המקובץ לעיל עולה כי אין מחלוקת באשר לעובדות הבאות: I עסקינן בחייב שיצר חובות לטענתו בגין כשלון עסקו ואולם לא צירף מסמכים להוכחת טענותיו. II לחייב חובות בדין קדימה בגין אי תשלום מזונות. כמו כן החייב יצר חובות תוך ביצוע עבירות תעבורה ועבירות פליליות ומבלי לשלם קנסות שהושתו עליו בגין כך. III החייב אינו עובד למחייתו מבלי שהוסבר מדוע. V החייב הסתיר מידע בנוגע לעיסוקיו במגרש לממכר מכוניות משומשות. בנושא זה מסר החייב הצהרות סותרות בהליך זה ובתלונה שהגיש למשטרה בגין הצתה שארעה במגרש. VI החייב יוצר חובות בהליך , הוצאותיו עולות על הכנסותיו והוא מוציא הוצאות מופרזות בהליך. גם הנתונים האמורים בדוחות לא ברורים כאשר החייב מצהיר על הוצאות כלכלה לארבע נפשות בתא המשפחתי אליו הוא משתייך ואולם לא ברור מי נכלל בתא המשפחתי ובאם מדובר בבוגרים נוספים (ההורים?) מה הכנסתם. 2. לטעמי די באמור לעיל אשר לא נסתר על ידי ב"כ החייב בתגובתו להצדיק המסקנה כי אין עסקינן בחייב שיצר חובות בתום לב בהליך או שמתנהל בתום לב בהליך. די באמור לעיל כדי לקבוע שאין בפנינו חייב המתאים להליך ושמוצדק בעניינו לנהל הליך יקר זה. לא מדובר בחייב שהוכיח התנהלותו כי פתח דף חדש בחייו וכי הוא יכול רוצה או מוכן לעשות מאמץ נדרש כדי לנצל ההליך לצורך שיקומו ומניעת המשכות המצב בו יצור החייב חובות. די בכל אלו כדי להביא לדחיית הבקשה העיקרית של החייב. 3. סעיף 18 ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 (להלן: "הפקודה") קובע: "בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשו לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה: (1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42; (2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;..." 4. השאלה העיקרית העומדת בפני בית המשפט בדונו בבקשת החייב להכריזו פושט רגל, היא האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו, עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. ראה לעניין זה: שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית בעמוד 173. 5503/92 עדה קריצמן ואח' נ' הכונ"ר, פד"י מט (1) עמוד 479 בעמוד 576. ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' הכונ"ר, תק' - על 2009 (3) 1913 (2009). שאלת תום ליבו של החייב נבחנת אפוא בשתי תקופות שונות, האחת לפני הגשת הבקשה, בעת יצירת החובות, והשנייה, לאחר הגשתה, לרבות לאחר מתן צו הכינוס. לעיתים גם אם יתקשה בית המשפט לקבוע שחובות חייב נוצרו בתום לב הרי התנהלות מופתית של החייב בהליך כינוס תקל על בית המשפט לקבוע כי יש ליתן הכרזה בעניינו של החייב, בשל הצורך לאפשר לו פתיחת דף חדש. ולהיפך, לעיתים גם אם יצר חייב חובות בתום לב אך לא התנהג כמצופה מחייב, בהליך, לא תעתר בקשתו. במקרה דנן כפי מתואר לעיל למרות הכשלים בהוכחת טענות החייב באשר לאופן היווצרות החובות לא התנהל החייב באופן מופתי בהליך ואין מקום לשקול בנסיבות אלו העתרות לבקשתו רק לאור התנהלותו בהליך. 5. להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה והיעילה והשווה ביותר, והשנייה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. ראה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונ"ר, פ"ד נז (4), 197, 205-206. 6. על רק התכלית השנייה שתוארה לעיל לפיה יש לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו בשנים האחרונות מקבלת התכלית השנייה של הליכי פשיטת רגל קדימות ובתי משפט עדיפים תכלית זו הרואה טובת החייב כמטרה ראשונה במעלה על התכלית השנייה של הליכי פשיטת רגל. זאת משום שהחברה בכללותה יוצאת נשכרת מניהול הליכי פש"ר מוצלחים בסופם יוצא חייב לדרך חדשה ומשתלב באופן מלא ויצרני בחברה. במקרה דנן עסקינן כאמור בחייב שאינו עובד למחייתו, יוצר חובות בהליך ומוציא הוצאות מפורזות ולפיכך אין מקום בעניינו להעדיף התכלית הראשונה להליכי פשיטת הרגל. 7. הנטל להוכיח כי לא הסתבך בחובותיו בחוסר תום לב מוטל על החייב. בית המשפט בודק האם סיכן החייב את כספי הנושים בחוסר אכפתיות, במעשי מרמה, במצגי שווא; האם הסתיר נכסיו מנושיו או הבריחם. כן בודק בית המשפט האם הצהיר החייב על כל חובותיו עובר להגשת בקשתו, והאם וכיצד פעל כאשר נודעו לו על חובות נוספים לרבות חובות בדין קדימה ומה עשה כדי להסדירם כפוף לאישור ב"כ הכונ"ר. עוד בודק בית המשפט האם נתגלו סתירות בין במידע שמסר החייב בהליך לרבות בתצהיר חתום ומידע שמסר לאחר מכן בחקירה או לגורמים נוספים והאם היה נכון החייב לשתף גם את נושיו בהגדלה שמתרחשת בהכנסותיו בדרך של הגדלת תשלומים לקופת הכינוס שעה שהכנסות התא המשפחתי גדלו. במקרה דנן עסקינן בחייב שיצר חובות גם בדרך של אי תשלום מזונות, ביצוע עבירות פליליות ואי תשלום קנסות. החייב לא פעל להקטנת חובותיו בדין קדימה ודי בכל אלו כדי לדחות בקשתו. ג. המקרה הספציפי 1. לאחר שעיינתי בכל החומר הרלוונטי אני בדעה כאמור לעיל כי יש להעדיף במקרה דנן טיעוני ב"כ הכונ"ר ואין להעתר לבקשת החייב. בהתאמה יש לדחות את הבקשה העיקרית לבטל צו הכינוס ולבטל ההגבלות שהוטלו על החייב. 2. לטעמי זהו המקרה בו אין להקל ראש בהתנהלות החייב ולקבל הטענה כי החייב הסתבך בחובות רק בשל כשלון עסקו. החייב לא הוכיח איך נוצרו חובותיו בעסקו. החייב הודה כי ערב לחובות אביו כאשר מצבו הכלכלי לא היה שפיר ולא ברור מדוע עשה כן. החייב יצר חובות בגין אי תשלום קנסות ואי תשלום מזונות. 3. מעבר לכל מה שנאמר לעיל בפסק דין זה יש לציין עוד כי מדובר בחייב שבחר לנהוג בפזיזות בכספיו ובפזיזות בחייו למרות מידע לא מדויק ולהסתיר מידע בדבר מעורבותו בניהול מגרש לממכר מכונות משומשות. החייב לא שילם מזונות ילדיו ויצר חובות תוך ביצוע מעשים פלילים. 4. חוסר תום לב של החייב נלמד גם מההתנהלות בהליך. החייב כלל בדוחות מטעמו נתונים המלמדים על הוצאות חודשיות בלתי סבירות בהתחשב בעובדה כי מדובר בחייב שאינו עובד. החייב לא תיאר בדוחות כלל הכנסות התא המשפחתי ומאידך מצהיר על הוצאות הלבשה מופרזות. 5. יש לראות עוד החייב גם כמי שאינו משתף פעולה באופן מלא עם ההליך. החייב הסתיר פרטים נדרשים בנוגע לאורח חייו, הכנסותיו מבני משפחתו. החייב לא שילם במועד תשלומים המגיעים לו לקופת הכינוס. 6. די בכל בכל האמור לעיל ובאמור ברישא לפסק הדין כדי לקבוע כי התנהלות החייב במהלך ההליך אינה התנהלות בתום לב וגם חובותיו לא נוצרו בתום לב ודי בכך להצדיק דחיית תביעתו. ד. סיכום לאור כל האמור לעיל אני דוחה הבקשה. אני מורה ביטול צו הכינוס ועל כל ההגבלות שהוטלו על החייב לפיו. חובפשיטת רגל