תקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים

תקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים קובעת, כי ככל שלא נקבע מועד בדין להגשת עתירה, "תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות העניין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם". עם זאת, הפסיקה חזרה ועמדה על כך שבענייני מכרזים תקופת השיהוי קצרה יותר מפרק הזמן הסטטוטורי (ראו בג"צ 58/84 חורי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד לח(2), 315; עת"מ (ב"ש) 372/04 ש.כהן הנדסה בע"מ נ' עיריית אשדוד, מיום 17.2.05; עת"מ (ת"א) 1372/05 ש.ל.י. (לש) השקעות (1995) בע"מ נ' חברת נתיבי אילון, מיום 14.7.05; עת"מ (י-ם) 388/07 תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ נ' מועצה אזורית מטה יהודה, מיום 17.5.07). תקנות בתי המשפטבית המשפט לעניינים מנהליים