תאונת דרכים עם אוטובוס במהלך פניה ימינה

תאונת דרכים: במהלך פניה ימינה, שמע נהג האוטובוס רעש וכשירד לבדוק מהו, התברר לו שבעת שניסה רוכב קטנוע לעלות על המדרכה, פגע הארגז שהיה מותקן בחלקו האחורי של הקטנוע, בדופן הימנית אחורית של האוטובוס וכתוצאה מכך נפל רוכב הקטנוע על הכביש. הראיות שהציגו הצדדים טופס הודעה על תאונה מטעם התובעת (מוצג ת/1). טופסי הודעה על תאונה מטעם הנתבעת (מוצג נ/1, נ/2). תמונות נזקי הקטנוע (מוצג ת/2). צילום של מקום התאונה (מוצג נ/3). עדויות שני הנהגים בדיון בפניי. הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לדחות את התביעה. מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובעת. לא שוכנעתי כי עלה בידי התובעת להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה, כלומר התובעת לא הצליחה להוכיח כי גרסתה, העולה מן העובדות שהוכחו, מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסת הנתבעת [ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (לא פורסם, 9.5.11)]. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובעת, ולמצער, לא מצאתי שעלה בידי התובעת להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה. מצאתי את עדות נהג האוטובוס מהימנה ומשכנעת יותר מזו של נהג הקטנוע. נהג הקטנוע לא ידע לספר פרטים מהותיים על התאונה כמו הכיוון שממנו הגיע האוטובוס, חלק האוטובוס שפגע בו ובאיזה חלק נפגע הקטנוע. בנוסף לעדותו הלקונית, נהג הקטנוע מסר גרסה קצרה ולא מפורטת בטופס ההודעה שאין בה פרטים רלוונטיים וחשובים (אותם פרטים שהיו חסרים בעדותו), המתייחסים למה שקדם לתאונה ולמיקומי הפגיעה. נראה כי השמטת הפרטים מטופס ההודעה ומן העדות של נהג הקטנוע נעשתה במכוון וכשנשאל נהג הקטנוע במהלך עדותו לגבי אותם פרטים, הוא טען כי הוא לא זוכר ולא ראה. אני מוצא כי הסבר זה אינו סביר ומשכנע ונראה תמוה שנהג הקטנוע לא זוכר פרטים כה מהותיים. משנהג הקטנוע לא מסר פרטים לגבי מיקומי הפגיעה של הקטנוע והאוטובוס, אני מוצא להאמין לגרסתו העקבית והמפורטת של נהג האוטובוס לפיה הדופן האחורית ימנית של האוטובוס התחככה בארגז של הקטנוע, על אף שלא צורפו תמונות נזק של האוטובוס. סביר להניח שאם, כפי שמסר נהג הקטנוע, האוטובוס נסע מאחורי הקטנוע, לעברו, בזמן שנהג הקטנוע ניסה לעלות על המדרכה, האוטובוס היה פוגע בקטנוע עם חלקו הקדמי ולא האחורי, ומשכך סביר להניח גם כי נהג הקטנוע היה מבחין באוטובוס שמתקדם לעברו ויכול היה לתאר זאת בטופס ההודעה ובעדותו. מצאתי להאמין לנהג האוטובוס שאמר בעדותו כי לא ראה את הקטנוע לפני התאונה. גרסה זו נראית לי סבירה יותר מגרסתו של נהג הקטנוע, לפיה לא ראה את האוטובוס לפני התאונה. נראה לי תמוה שנהג קטנוע לא יבחין באוטובוס ארוך שנוסע מאחוריו או לפניו. כמו כן לא סביר שכלי רכב כה גדול כמו אוטובוס יגיח במהירות ובאופן שלא יבחינו בו וסביר יותר שקטנוע יגיח במהירות לצד האוטובוס ויהיה קושי להבחין בו מראש. סיכום התביעה נדחית. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט (שכר עד בסך 350) וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 1,200 ₪. משפט תעבורהתאונת דרכיםפניהאוטובוס