מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים

מתווך המעדיף תועלתו האישית ומונע קידום עסקת מכר פועל בניגוד לחובותיו על פי חוק המתווכים. התובעת, הגם שידעה שהנתבע רצה מאד למכור הדירה, מנעה זאת ממנו שכן העדיפה לקבל דמי תיווך מרוכשים שהיו מוכנים לשלם לה דמי תיווך. לכן, לא פעלה בהתאם לחובות ההגינות ותום הלב כלפי הלקוח ובוודאי שאינה זכאית לקבלת דמי תיווך ממנו. אין לקבל מצב בו מתווך מעדיף תועלתו האישית על פני זו של הלקוח. מונע קידום עסקת מכר על מנת שיהיה זכאי לקבלת דמי תיווך גם מצדדים נוספים שאינם חלק מההסכם בינו לבין הלקוח. מכשיל העסקה בה חפץ הלקוח כעת לטובת עסקה עתידית ערטילאית שלא ברור מתי תהיה אולם במסגרת אותה עסקה יוכל לקבל דמי תיווך משני הצדדים ועל אף שלא איפשר השלמת העסקה, יהנה בסופו של יום מפירותיה. למתווך הקושר עצמו בעסקת תיווך יש חובות נאמנות, הגינות ובוודאי חובת תום לב כלפי הלקוח כאמור בהוראות סעיף 8 לחוק המתווכים ועליו להעדיף את אינטרס הלקוח אשר בשמו פועל על פני האינטרס האישי שלו. כבר נקבע לא אחת שהסכם תיווך נתון ככל הסכם לחובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב (הוראות סעיף 39 לחוק החוזים, חלק כללי, התשל"ג- 1973), ראו למשל ע"א 7247/97 יצחקוב נ' מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ, פ"ד נו (1) 842. תיווךעסקת מכר