מהי קובלנה פלילית ?

##מהי קובלנה פלילית ? ## במסגרת קובלנה פלילית, ניתנת לאזרח, האפשרות לפתוח בעצמו בהליך פלילי, בלי לערב בכך את רשויות האכיפה והתביעה, אך זאת בכפוף לאישור פרקליט המחוז, אשר עליו להודיע לבית המשפט, בתוך חמישה עשר ימים לאחר שקיבל העתק הקובלנה האם פרקליט מפרקליטות המדינה, ייכנס בנעליו של הקובל וינהל את ההליך במקום האזרח (סעיף 71 לחוק סדר הדין הפלילי). בבג"ץ 4957/08 שורת הדין - Israel law center ועוד 159 אח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, תק' - על 2010 (4) 707,712 ציינה כב' השופטת א' פרוקצ'יה כי: "הקובלנה הפרטית, אף שהיא מוגשת על ידי פרט, המונע על פי רוב, מאינטרס אישי, מהווה הליך פלילי האמור לשקף אינטרס ציבורי ראוי לפיכך, הליך זה מפוקח על ידי היועץ המשפטי לממשלה, והתביעה הכללית רשאית ליטול לידיה את רסן ניהול המשפט ככל שהעניין מחייב... אף שההליך בקובלנה מנוהל בידי הפרט מדובר בהליך פלילי האמור לשקף את האינטרס הציבורי ולקדמו. לפיכך, עשויה המדינה להתערב ולקחת על עצמה את ניהול ההליך במקום הקובל הפרטי; היא עשויה גם לעכב את ההליך, אם מצאה שהאינטרס הציבורי תובע זאת". ברע"פ 9818/01 שמעון ביטון נ' ציון, פ"ד נט (6), 554, 586 העיר כב' הנשיא (כתוארו אז) אהרון ברק כי: "הליך זה נושא אמנם מאפיינים של התדיינות אזרחית, אך אין לשכוח שתכליתו הטלת אחריות פלילית כגון ביטוי פומבי. זהו כלי חמור ורציני וכך יש להתייחס אליו... ככלל, לא נועד ההליך הפלילי ליישוב יריבויות אישיות או לריצוי רגשי נקם". במאמר מוסגר ראוי לציין, כי בשנים האחרונות, הרוח נושבת לביטול האפשרות להגיש קובלנה פלילית פרטית והצעת חוק כזו אף הוגשה לשולחן הכנסת (ה"ח הממשלה מס' 615 מיום 1.8.2011), בעיקר נוכח הטענה כי ביטול ההליך אינו מותיר את האזרח בלא אמצעים מתאימים להתגונן מפני הפגיעה שבוצעה בו, נוכח קיומו של האפשרות לנקוט הליך אזרחי וכי בידי האזרח, עדיין קיימת האפשרות להניע את ההליך הפלילי על ידי הגשת תלונה במשטרה, כמו גם היכולת לערור על החלטת הרשות שלא להעמיד לדין לפי סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי. משפט פליליקובלנהשאלות משפטיותקובלנה פלילית