סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק

סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע: 50,000 ש"ח ללא הוכחת נזק "במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק". בית המשפט אינו מחויב, איפוא, לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. אפנה בעניין זה לרע"א 5255/11 עיריית הרצליה ואח' נ' אברהם חנוך כרם (11.6.13): "לא נעלמו מעיניי הוראות סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע וסעיף 29א(ב) לחוק הגנת הפרטיות בדבר סמכות לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. עם זאת, לבית המשפט נתון שיקול דעת אם לפסוק פיצוי מכוח סעיפים אלה, ..." (סעיף 28 לפסק הדין).לשון הרע / הוצאת דיבההוכחת נזקפיצויים ללא הוכחת נזק