על פי הפסיקה דרישת הפירוט מוגברת עוד יותר בטענת קיזוז

על פי הפסיקה, דרישת הפירוט מוגברת עוד יותר בטענת קיזוז, אשר "...חייבת לפרט את הסכום הנתבע לפי טענת הקיזוז ואף להציג במדויק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת. יש להעלות אותה בצורה מפורשת וברורה כדרך שמנסחים כתב תביעה." (ע"א 579/85 אריאן נ. בנק לאומי, פ"ד מ' (2) 765, 767). טענה אגבית של קיזוז אינה יכולה לעמוד בתנאי זה.טענת קיזוזקיזוז