המגמה בפסיקה היא פרשנות מצמצמת להוראות חוק הגנת הדייר

המגמה בפסיקה היא פרשנות מצמצמת להוראות חוק הגנת הדייר (רע"א 2723/13 בוטח נ' דמיש ואח') בסעיף 9 לחוק הגנת הדייר נקבע, כי 'נכס פנוי' הוא - "נכס שביום כ"ו באב התשכ"ח (20 באוגוסט 1968) (להלן - התשכ"ח) לא היה דייר הזכאי להחזיק בו - לא יחול חוק זה על שכירותו כל עוד לא הושכר בדמי מפתח". סעיף 1 לחוק הגנת הדייר מגדיר 'דמי מפתח' - "כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של מושכר, או בקשר לקבלת החזקה או להחזרת החזקה במושכר לפי חוק זה - ואין נפקא מינה מתי שולמו".דייר מוגן (הגנת הדייר)